Od války na Ukrajině vzrostl počet záložáků. Jak fungují?

čtvrtek, 13. říjen 2022

Válečné běsnění Ruska na území Ukrajiny pokračuje už devátým měsícem a na konci září dokonce ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil mobilizaci, kdy do války musejí všichni se zkušenostmi z armády. Jak fungují takzvaní „záložáci“ v České republice, co musejí splňovat a kolik jich vlastně je? Na jejich přípravě se podílejí i absolventi oboru Vojenská tělovýchova na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK (FTVS UK).

shutterstock 1216815760

Aktivní záloha (AZ) je součástí ozbrojených sil ČR a její příslušníci se několik týdnů v roce účastní vojenského výcviku a zbylý čas věnují civilnímu zaměstnání. Uchazeč musí nejprve absolvovat Kurz základní přípravy v době trvání čtyř týdnů, v prvním roce služby může na cvičeních strávit až tucet týdnů. Příslušníkem se může stát občan České republiky, který již dosáhl osmnácti let věku, ale ještě nepřesáhl šedesátku, a splňuje zdravotní předpoklady.

Mobilizací se označuje odvod vojáků v záloze do armády, kdy se vláda společně s vrchním velením armády snaží navýšit početní stavy ozbrojených složek v očekávání vojenského konfliktu či jiné mimořádné události. Válečný stav či stav ohrožení státu může vyhlásit pouze Parlament ČR, a to v případě souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců i všech senátorů.

Vojáci aktivních záloh i vojáci z povolání projdou zdravotní prohlídkou, která určí jejich zdravotní klasifikaci. Zdravotní klasifikace se pohybuje na této škále: A = naprosto zdravý voják, B = menší zdravotní vady (například oční vady a podobně), C = voják se zdravotním omezením (voják se neúčastní přezkoušení z tělesné přípravy a činností, které vylučuje jeho zdravotní stav), a zdravotní klasifikace D = voják není ze zdravotních důvodů schopen sloužit v armádě.

Lektory i specialisté z FTVS UK

Dalšími podstatnými podmínkami pro zařazení do Aktivní zálohy jsou trestní bezúhonnost a fyzická způsobilost, která je prověřována několikrát za rok na povinných cvičeních. Na přezkoušení fyzické zdatnosti českých záložáků se podílí též kapitán Tomáš Kujínek sloužící u útvaru ve Staré Boleslavi.

„Cvičení pro Aktivní zálohy se u našeho pluku pořádají čtyřikrát ročně a voják AZ by se měl účastnit minimálně dvou, přičemž každé trvá týden. Samotné přezkoušení trvá jedno dopoledne a je úplně stejné jako u vojáků z povolání. Vojáci jsou rozděleni do věkových kategorií, jimž jsou přiřazeny výkonnostní normy,“ vysvětluje pro magazín Forum.

Přezkoušení se skládá ze silové a vytrvalostní části. Silovou část tvoří kliky po dobu třiceti sekund a leh-sedy po dobu šedesáti sekund nebo shyby nadhmatem (u žen výdrž ve shybu nadhmatem). Ve vytrvalostní části figuruje běh na dvanáct minut (Cooperův test) nebo plavání na 300 metrů. Výsledky jednotlivých vojáků se pak hodnotí na stupnici 1 až 4. „Na říjnové cvičení přijelo do Staré Boleslavi 32 záložáků a z toho 22 (šestnáct mužů a šestice žen) plnilo výroční přezkoušení. Přezkoušení nesplnilo pět záložáků s hodnocením 4, ostatní splnili a mohou tak v aktivní záloze působit i nadále,“ dodal magistr Kujínek, absolvent oboru Vojenská tělovýchova na FTVS UK.

shutterstock 1061867759

Současný systém aktivních záloh začal vznikat v roce 1999, útvary začaly být soustavně budovány od roku 2002. O dva roky později vznikly v jednotlivých krajích krajské pěší roty, jež jsou určeny zejména k obraně teritoria, pomáhání při živelních pohromách a ochraně a obraně objektů důležitých pro obranu státu v rizikových situacích. Postupně jsou také zakládány specializované útvary aktivních záloh u jednotlivých druhů vojsk: tanková rota, ženijní rota, útvar speciálních sil a tak dále.

Desítka záložáků i na zahraniční mise

Od roku 2016 byla zavedena možnost povolat vojáka v aktivní záloze na operační nasazení na dobu až sedmi měsíců v kalendářním roce pro plnění úkolů ozbrojených sil. Povolat je možné i do zahraniční mise, tam ale pouze se souhlasem vojáka v aktivní záloze. Dosud se zahraničních misí zúčastnilo zhruba deset vojáků v aktivní záloze (Afghánistán, Pobaltí). V souvislosti s útokem Ruska na Ukrajinu v únoru 2022 výrazně stoupl zájem uchazečů o službu v Aktivní záloze a počet jejích příslušníků přesáhl číslo 3.600 osob. Armáda České republiky má v současné době přibližně 26 tisíc vojáků.

Autor:
Foto: Shutterstock

Sdílejte článek: