Noc fakulty přinesla i debaty o reformě doktorského studia

čtvrtek, 3. listopad 2022

Desítky přednášek a diskuzí napříč tématy – od MeToo, přes Green Deal, reformu doktorského studia až po válku na Ukrajině. Glosování autorů podcastu Vlevo dole anebo promítání filmu Jana E. Svatoše Až zařve lev. Pořádnou porci zážitků mohli okusit ve středu 2. listopadu večer všichni ti, kteří dorazili na Právnickou fakultu UK, na její Noc fakulty. Nechyběli vzácní hosté, novináři i zástupci ministerstva školství.

VS1 7256

Organizátoři akce v čele s doktorandem Michalem Říhou vždy jednou za rok v noci rozzáří fakultu. Letos vsadili na programovou pestrost, jež dalece přesahovala zájem studentů a absolventů práv. Mezi stovkami lidí, kteří korzovali po PF UK, tak byli studenti také jiných fakult a dokonce též univerzit.

Podcast v terénu i bizarní soudničky

Studentku Pedagogické fakulty UK Martinu tak například na Noc fakulty přilákala dvojice novinářů z redakce Seznam Zprávy Lucie StuchlíkováVáclav Dolejší, kteří na chvilku opustili nahrávací studio a svůj podcast Vlevo dole, v němž glosují aktuální politické události, si střihli naživo přímo na fakultě. „O této akci mi řekla moje sestra, která studuje na PF UK. Přišla jsem si poslechnout autory mého oblíbeného podcastu. Chystám se pak ještě na noční přednášku o nejbizarnějších soudních případech. Začíná ale až v jedenáct večer... Letos je tu opravdu nadupaný program,“ usmívala se Martina.

VS1 7135VS1 7137

Na fakultě vystoupily desítky osobností, ať už interní, nebo jako hosté z jiných institucí. Zájemci se tak mohli zapojit i do diskuze o reformě doktorského studia, kterou během večera představil na půdě fakulty náměstek ministra školství profesor Jaroslav Miller, emeritní rektor Univerzity Palackého.

Ten poukazoval na řadu problémů, které v současné době trápí doktorské studium, a to především nízká konkurenceschopnost, skrovná stipendia a pak velké množství odpadlíků.

VS1 7067
Náměstek ministra školství Jaroslav Miller.

„Zhruba devadesát procent Ph. D. studentů jsou Češi nebo Slováci, jenom zhruba deset až dvanáct procent jsou cizinci. Pro srovnání, v Německu je to zhruba půl na půl – padesát procent Němců a padesát procent cizinců. Chceme být technologickým tygrem, tygrem ve vědě a výzkumu, ale ty nejlepší lovíme jenom v národním rybníčku. To je stejné jako když fotbalový klub, který chce hrát Ligu mistrů, sází jenom na svoje odchovance. Takový klub nemůže nikdy vyhrát! Potřebujeme do systému dostat mnohem více motivovaných pracovitých mladých vědců, a to nejen z ČR a ze Slovenska. Nejsme konkurenceschopní, protože stipendium je nižší než v okolních zemích, a tím nemyslím jenom Německo nebo Rakousko, ale bohužel i Slovensko, Polsko nebo Maďarsko. Když se švédský student rozhodne, že chce dělat Ph. D. ze středoevropské historie, zamíří spíš do Polska než do Česka,“ podotkl náměstek Miller.

VS1 7807

Proto v současné době po dlouhých diskuzích se zástupci vysokých škol a samotných studentů ministerstvo školství připravuje zvýšení stipendií pro Ph. D. studenty na 1,2násobku minimální mzdy. „Schválně jsme to navázali na minimální mzdu, protože ta je pravidelně valorizována,“ upozornil náměstek, což předseda Studentské komory Rady vysokých škol Michal Farník, který se diskuze na Právnické fakultě UK také účastnil jako zástupce studentů, podpořil.

Kromě navyšování stipendií se v současné době debatuje také nad podobou státní závěrečné zkoušky doktorského studia, kdy se autoři reformy přiklánějí k tomu, aby se skládala pouze z obhajoby dizertace, jak je obvyklé na Západě, a odpadla tak povinnost skládat ještě oborovou zkoušku.

VS1 7490

Dojít by mělo také ke „standardizaci školitelů“. „Žádáme univerzity, aby jejich rady pro vnitřní hodnocení definovaly standard školitele – tedy kdo školitel může být a jaké kompetence by měl mít. Měly by také stanovit alespoň přibližné penzum času, které by školitel měl věnovat doktorandům, a kolik maximálně doktorandů by měl mít,“ vysvětlil profesor Miller a doplnil, že plánovanou reformu chce ministerstvo školství prosadit tak, aby nabyla účinnosti od začátku roku 2024.

VS1 7371VS1 7377

Kdo nechtěl sedět v posluchárnách, mohl se vydat na exkurzi po jinak nepřístupných zákoutích architektonicky cenné budovy PF UK, s kamarády se nechat zvěčnit ve fotokoutku nebo rozhýbat ztuhlé tělo na silent disco, kde hrál DJ Dusko the God.

Potichu si tancující právníci i ceny od děkana

Toho však slyšeli jen ti, kdo si od něj vypůjčili sluchátka, aby hudba nerušila přednášky v sálech. Nepoučený náhodný kolemjdoucí tak mohl vidět poněkud bizarní výjev, kdy se kolem sochy patrona všech právníků svatého Iva extaticky vlnil rozjařený dav, ačkoliv hudba nebyla nikde slyšet...

Vyvrcholením večera pak bylo předání cen vynikajícím studentům a vyučujícím Právnické fakulty UK, kteří je převzali z rukou děkana profesora Radima Boháče.

Ceny Praemium Excellentiae a ceny za výbornou vzdělávací činnost na PF UK
Cenu Praemium excellentiae za vynikající výsledek tvůrčí činnosti děkan fakulty udělil JUDr. Mgr. Bc. et Bc. Josefu Vackovi z Katedry právních dějin.
Cenu Praemium excellentiae za vynikající diplomovou práci děkan fakulty udělil:
• Janě Bedaňové za vynikající diplomovou práci na téma Mezinárodněprávní ochrana uprchlíků pronásledovaných z důvodu sexuální orientace a genderové identity,
• Janu Pilgrimovi za vynikající diplomovou práci na téma Cross-border data flows from the EU: Data protection and the right to privacy,
• Petře Rešlové za vynikající diplomovou práci na téma Meaningful Human Control in Autonomous Weapons.
Cenu Praemium excellentiae za vynikající dizertační práci děkan fakulty udělil JUDr. Janu Exnerovi, Ph. D., za vynikající dizertační práci na téma The Fight against Doping in Sport in Interaction with European Union Law: Proportionality of Ineligibility and Anti-Doping Education.
Děkan fakulty udělil cenu pro nejlepšího vyučujícího:
• doc. JUDr. PhDr. Marku Antošovi, Ph. D., LL. M. z Katedry ústavního práva,
• JUDr. Mgr. Marku Dvořákovi, Ph. D., z Katedry trestního práva,
• prof. JUDr. PhDr. Janu Wintrovi, Ph. D., z Katedry teorie práva a právních učení.
V kategorii cen pro nejlepšího vyučujícího doktoranda získal ocenění JUDr. Jakub Kanický z Katedry práva životního prostředí.
Cenu pro nejlepší výukové pracoviště získala Katedra práva životního prostředí vedená doc. JUDr. Vojtěchem Stejskalem, Ph. D.
Autor:
Foto: Vladimír Šigut

Sdílejte článek: