Fildo, objímáme tě a nenecháme v tom nikoho

čtvrtek, 4. leden 2024

Ve čtvrtek 4. ledna, čtrnáct dní od tragické události na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, se konal pietní průvod, symbolické objetí fakulty, a zapálení ohně na náměstí Jana Palacha. Tímto tichým setkáním několika tisíc lidí odstartoval Měsíc pro fakultu.

VS1 0296

„Ukážeme světu, že nenávist nezvítězí a že hodláme žít a studovat dál. Nebudeme ignorovat, že se tragédie stala, právě naopak. Naši reakci na ni hrdě poneseme jako pochodeň vpřed a ukážeme, že jsme silnější!“ tímto textem studenti a studentky Filozofické fakulty UK zvali na setkání Nám, Všem: pietní průvod a symbolické objetí Fildy, které zorganizovali jako společné uctění památky obětí a vyjádření pospolitosti a solidarity.

VS1 0151

„Nebudu zde mluvit o smutku a pocitu zmaru. O těch se nedá křičet na náměstí. Upřímně však děkuji studentským spolkům, že nám všem vytvořily dnešní možnost společného setkání – tichého uctění památky obětí, že se díky nim můžeme podpořit ve smiřování se s předvánoční událostí, pro niž ještě stále hledáme náležitá slova,“ pronesla k několikatisícovému davu shromážděném na Ovocném trhu před historickou budovou Karolina děkanka Filozofické fakulty UK Eva Lehečková. Ve svém projevu z okna Stavovského divadla vyzdvihla a ocenila univerzitní společenství, které prokázalo, že v těžkých chvílích stojí při sobě. Poděkovala všem, kteří se neúnavně podílejí na řešení mimořádné situace.

VS1 0731VS1 0740

O naději a pospolitosti hovořila i rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková: „Marek Orko Vácha, náš kolega z 3. lékařské fakulty, na Štědrý den napsal: tam, kde se rozmnoží nenávist, tam se v míře daleko štědřejší rozmnoží i láska. Mě osobně povzbuzují slova našich studentů a studentek, kteří říkají, že nenávist nezvítězí – budeme žít a budeme studovat dál. Naše akademická obec je raněná, ale není zlomená. Naše dnešní kroky ulicemi Prahy směrem k Filozofické fakultě budou symbolizovat i naši cestu k uzdravení.“ A i ona poděkovala všem, kteří neúnavně pomáhali a pomáhají. 

VS1 0721VS1 0262 1

Děkanka Lehečková v závěru svého proslovu připojila i jednu prosbu: „Stůjme při sobě nejen v těchto dnech, ale i v příštích týdnech i měsících. Budeme se navzájem potřebovat. Podílejme se společně na návratu a oživení našeho akademického života. I přes mnohé pocity a myšlenky, které nás v těchto chvílích zaplavují, mluvme spolu prosím i o budoucnosti a o naději. Aneb jak to ve slavné básni vyjádřil Paul Valéry: Zvedá se vítr, zkusme žít!“

VS1 0446

Těmito slovy pak byl zahájen tichý pietní průvod ulicemi Prahy od budovy Karolina k Filozofické fakultě na Palachově náměstí. Děkanka a rektorka spolu se zástupci studentů nesly v čele dlouhého průvodu lampu se světlem z pietního místa symbolizujícím naději.

VS1 0329

Právě vítr se postaral o skutečně symbolický nový začátek, kdy na rohu budovy Filozofické fakulty poryv větru doprovázený deštěm zhasl lampu, která pak byla znovuzapálena od svíček z pietního místa na Palachově náměstí. Zde také proběhlo i symbolické objetí fakulty, kdy lidé držící se za ruce v několika řadách obestoupili budovu, kde 21. prosince došlo k tragické události. Na památku čtrnácti obětí se po dobu čtrnácti minut rozezněly zvony.

VS1 0412

VS1 0362VS1 0385

VS1 0401 VS1 0440

Celé setkání bylo zakončeno zapálením ohně před budovou Rudolfina a vystoupením studentských pěveckých sborů, čímž byl zahájen Měsíc pro fakultu. Jelikož hlavní budova Filozofické fakulty bude z důvodů nutných oprav ještě minimálně měsíc uzavřena, právě na Palachově náměstí vznikne místo pro setkávání a obnovu fakultního společenství a prostor pro vyjádření solidarity a piety. Jednotlivé akce budou postupně zveřejňovány na webu mesicprofakultu.ff.cuni.cz.

VS1 0579
Pietní oheň bude hořet před budovou Rudolfina po celý měsíc. 

Aktuální informace k tragické události naleznete zde. Kde hledat psychologickou pomoc či podporu najdete v tomto rozcestníku. Nejste na to sami! 

VS1 0798VS1 0901

VS1 0012
Svíčky z pietních míst budou použity na tvorbu uměleckého díla, které bude připomínat tragickou událost.

Autor:
Foto: Vladimír Šigut

Sdílejte článek: