VědaFest podvanácté: Věda je všude a Karlovka jakbysmet

čtvrtek, 20. červen 2024

Zábavný vědecký festival pod širým nebem – VědaFest – opět po roce přilákal na pražský „Kulaťák“ nejen příznivce laboratorního dobrodružství, ale i ty, co si chtějí „jen“ zobnout z bohatého vědecko-technického menu, či třeba trochu tápou v široké nabídce možností středoškolského a vysokoškolského studia. Ve středu 19. června, od 9 do 19 hodin, se konal již dvanáctý ročník akce, která nemá v celé České republice obdoby.   

a

Akci odstartoval její letitý patron, profesor Václav Pačes: „Přeju si, aby VědaFest, který rok od roku přiláká víc a víc zájemců (zhruba dvacet tisíc) přitáhl alespoň některé k vědě a výzkumu. Je třeba podchytit ty z vás, kdo máte k bádání potenciál. Uvědomte si, že věda je všude, ve všech oblastech lidské činnosti.“

018 0171

Stánky Karlovky v obležení

Univerzita Karlova měla na pódiu při zahajovacím ceremoniálu VědaFestu zastoupení v osobě prorektora pro informační technologie, profesora Tomáše Skopala: „Jsem tu poprvé, rozhodně jsem nečekal, že sem přijde tolik návštěvníků. Neměl jsem ani šanci se k některým stánkům Karlovky dostat, jak je o ně ze strany dětí zájem. Jsem překvapený i početností a různorodostí zastoupených institucí – vedle záchranářů je tu třeba i zoologická zahrada, ta pestrost je určitě lákavá a zaručuje, že se zde nikdo nebude nudit.“

Prorektor přiznává, že pokud by se vrátil v čase do dob svých gymnaziálních studií, asi by se dnes bál jít studovat Matfyz: „Jako malého kluka by mě nejspíše nejvíc lákali roboti nebo drony, zkrátka vizuálně přitažlivé obory. Na gymnáziu bych nejspíše uvažoval o informatice, takže bych nejspíše skončil na FIT ČVUT nebo na MFF UK. Nakonec jsem vystudoval informatiku v Olomouci a už dvacet let jsem na Matfyzu akademickým pracovníkem, byla to šťastná volba. Kdyby tehdy v mé rodné Olomouci existovaly akce typu VědaFest, moc by mi při rozhodování pomohly: člověk si tu na každý obor může doslova sáhnout.“

A proč je podle Tomáše Skopala studium na Karlovce dobrou volbou? „Díky sedmnácti fakultám nabízí široké portfolio, a to nejen pro studenty konkrétní fakulty, ale i v rámci mezifakultní spolupráce: studenti si u nás mohou zvolit unikátní kombinace napříč humanitními, přírodními i technickými vědami. Synergie a prostředí ve formě nepovinných předmětů či vědeckých projektů jsou u nás velice bohaté a košaté.“    

001

My jsme z Karlovky!

Z celkového počtu 113 stánků, patřilo hned šestnáct Univerzitě Karlově, své zastoupení zde měly (řazení podle umístění v areálu): Katolická teologická fakulta (KTF), Lékařská fakulta v Plzni (LFP), Evangelická teologická fakulta (ETF), 1. lékařská fakulta (1. LF), Husitská teologická fakulta (HTF), 3. lékařská fakulta (3. LF), Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF HK), Univerzita Karlova – sborovna, Filozofická fakulta (FF), Fakulta sociálních věd (FSV), Matematicko-fyzikální fakulta (MFF), Pedagogická fakulta (PedF), Přírodovědecká fakulta (PřF), Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK), 4EU+ na UK. Coby motivace návštěvníků slouží „index“ pro sběr razítek – ta získáte jen když se do programu zastoupených fakult zapojíte –, po jeho naplnění máte nárok na odměnu.

Forum razitka ověřeno 35„Kromě indexu tu máme k vyplnění dotazník, který pomůže jeho vyplňovateli zjistit, jaký obor a fakulta jsou pro jeho studium na Karlovce ideální. Příslušný symbol jejich výsledného zaměření pak mohou nalepit na strom vědění. Mnozí se na základě lákavého programu, jde veskrze o hravou formu prezentace, s velkým zaujetím zajímají o možnosti studia na zastoupených fakultách,“ přibližují filozofii „hlavního“ stánku Univerzity Karlovy Helena, Radka a Kateřina z marketingového oddělení. Pochvalují si, že ne zřídka se za nimi zastaví i dávní absolventy, a třeba i s celou rodinou, a s hrdostí při příchodu hlásí: „My jsme z Karlovky!“

006 007

Redaktorka magazínu Forum sice razítka nesbírala, nicméně se ptala a naslouchala, a to nejen zástupců fakult, ale hlavně jejich hostů: Co je na VědaFestu zajímá a čím si konkrétně stánky Karlovky získaly jejich pozornost?   

„Nejraději bych byl bezpečnostní inženýr,“ má jasno páťák na základce Jakub, na rozdíl od svých kamarádů Michala a Jáchyma, ti zatím netuší. Na VědaFest přišli proto, že si to přála jejich třídní učitelka, ale taky se o akci dozvěděli z časopisu ABC. Zdaleka nejsou sami, kdo na Vítězné náměstí dorazili „povinně“, v rámci školy. A nejsou sami ani v tom, že je atmosféra a bohatý program celodenní akce cele pohltily…

002 025

Nejen bylinky na Farmačce

„U nás se můžete seznámit s hlavními obory studia, tedy farmacií a laboratorní diagnostikou ve zdravotnictví,“ přiblížila náplň prezentace „své“ FaF UK její absolventka Kateřina. Ve stánku s léčivkami se zájemci dovídají třeba o různých nebezpečích, která hrozí při nevhodné kombinaci léčiv právě s léčivými rostlinami nebo s některými potravinami: „Zaměřili jsme se zde i na kontrolu léčiv podle českého lékopisu, zájemci si mohou rovněž sami vyzkoušet naplnit tobolku s léčivem, nebo si udělat mikrobiologický test.

Na ty menší čeká zkouška, zda si dokáží správně umýt ruce,“ prozrazuje Kateřina a už vyzývá nově příchozí, zda si chtějí vyzkoušet poznávačku léčivek. Její jmenovkyně Kateřina je sice čerstvě přijatá na stavební průmyslovku, ale do úkolu se ráda pustí, má totiž spoustu zálib, a – jak říká – bohužel se nedostala na zdravotnické lyceum, což byla první studijní volba, ale případnou změnu rozhodně nezatracuje.  

004 005

První pomoc na Trojce

Stánek 3. LF UK láká kolemjdoucí hned několika zajímavými momenty, ale asi nejvíce figurínami, zvláště jedna vypadá jako živá a je připojená na životní funkce monitorující přístroje. „Ráda bych jednou byla doktorkou,“ zamýšlí se Viktorie, proč ji zaujal výklad o první pomoci. Její kamarádka Emilie má důvod ještě pragmatičtější: „Ráda bych se poskytování první pomoci naučila. Moje maminka tak nedávno zachránila život jednomu člověku.“ Kateřina je sice zatím studentkou zdravotnické školy, ale už za rok jí středoškolská studia končí, a tak to prý bude třeba právě Trojka, kam podá přihlášku.

Olga, studentka prvního ročníku všeobecného lékařství, si zájem o názornou ukázku první pomoci ze strany návštěvníků pochvaluje: „Já sama jsem se pro studium medicíny rozhodla dávno na základní škole. Vždycky jsem chtěla pomáhat lidem, proto jsem si řekla, že studium medicíny je tou nejlepší volbou. Věřím, že mě práce lékařky bude bavit po celý život.“

003 024

Husitů nad mapou

Eliška a Amálie přiznávají, že první motivací zastavit se na Husitské, je získat razítko do indexu Karlovky: „Ale také nás zaujal úkol s mapou světa, ve které se snažíme správně umístit významná posvátná místa. Na volbu vysoké školy máme ještě nějaký ten rok čas, takže se spíše seznamujeme s nabídkou, z čeho budeme jednou vybírat.“

„Vloni jsme se zaměřili spíše na prezentaci starých textů a letos je to mapa s posvátnými řekami, chrámy a svatyněmi,“ přibližuje Johana, studentka druhého ročníku religionistiky na HTF: „Rádi bychom, aby zájemci o studium u nás věděli. A že na Husitské se dá studovat třeba právě religionistika, která je průletem všemi náboženstvími, od oficiálních po neoficiální. Tím se naše fakulta zásadně liší od ostatních teologických.“      

010 011

Jednička s kompletním vyšetřením

I na stánku Jedničky čeká na zájemce řada „vyšetření“. Seznámit se s nimi sem přichází i ti „jen“ zvědaví, kteří o kariéře lékaře či lékařky nyní rozhodně neuvažují: „Myslím, že na studium medicíny prostě nemám mozek,“ směje se Karolína. „To já bych se jednou ráda stala pediatričkou nebo po vzoru staršího bratra patologem – anatomem. Vlastně všichni od nás z rodiny jsou lékaři,“ zamýšlí se Olha z Ukrajiny.

O pár kroků dál leží na lůžku starší paní, dobrovolníci ji mohou vyšetřit, jde samozřejmě o figurínu: „Následně se zájemci přesunou k vnitřnímu prostředí, paní je totiž neléčený diabetik a hrozí jí metabolická ketoacidóza…,“ doplňují se Kristýna a Lenka, medičky z Jedničky v rolích průvodců expozicí. Shodují se, že studium medicíny je sice náročné, ale pokud student přichází z dobrého gymnázia, kde získá skvělou studijní průpravu, zvládnout se dá vše.

008 009

012

Laparoskopická operace s Plzeňáky

„V našem stánku si můžete vyzkoušet od všeho trochu. Naučíme vás tu zašívat rány nebo můžete provést dokonce modelovou laparoskopickou operaci. Poskytneme vám i informace z oblasti prevence nebo o měření tlaku,“ láká potenciální budoucí mediky čtvrťák Zdeněk. Doufá, že – na rozdíl od loňského ročníku VědaFestu – letošní akci předčasně neukončí průtrž mračen, s účastí je to podle něj výrazně lepší než dříve (spokojen bude nakonec i s počasím, avízované bouřky se Praze vyhnou). U stánku plzeňské medicíny se zastavují třeba Amálie a Florance: „Od září nastupujeme do prváku gymnázia, čekají nás sice ještě čtyři roky studií, ale medicína je pro nás velkým favoritem ve volbě kam dál,“ shodují se, aby se záhy zaposlouchaly do poutavé přednášky zaměřené na samovyšetření.

„Rádi vám přiblížíme problematiku cukrovky 1. typu, malým dětem je určen plyšový medvěd s kapsou v bříšku, úkrytem pro nejdůležitější orgány. Anebo vám tu můžeme změřit váš body mass index, čili jak jste na tom s tukem,“ nabízí Kateřina, po prázdninách ji v Plzni čeká druhý ročník medicíny.

019 015

020 021

Nebojme se matematiky na Matfyzu a Peďáku

S výrazným zájmem se setkává i stánek MFF UK. Jsou to hlavně logické hlavolamy, co z návštěvníků činí fanoušky Matfyzu? „Matematika i fyzika mi docela jdou, chtěl bych je studovat,“ přiznává Tadeáš. Tomáš, který se cele oddal skládání hlavolamu, prozrazuje: „Já jsem hrozně hravý. Dá se říci, že trpím závislostí na skládání Rubikových kostek. Fyzika mě trochu děsí, jsem spíš na chemii.“ I Katku baví „rubikovky“: „Letos, tedy poslední maturitní rok jsem sice zaznamenala výrazné zlepšení v matematice, ale na Matfyz to asi stačit nebude,“ myslí si.

Matěj, co úspěšnou zkouškou před pár dny uzavřel prvák na Matfyzu, je toho názoru, že obava z neúspěchu při studiu asi jen tak nepomine. Podle něj je přesto potřeba brát vše malinko s rezervou. O strachu něco ví i čtvrťačka Markéta, studuje učitelství pro první ročník na PeF UK. „Důležitá je motivace zábavnou formou. Hlavně u menších dětí je třeba eliminovat strach z matematiky,“ prozrazuje motto „své“ katedry matematiky na Peďáku. A s úsměvem doporučuje i ostatním: „Je třeba lákat, ne nutit!“

026 023

Určování na Přírodovědě, s kladívkem na medicínu v Hradci

Určování živočichů a různých organismů a správné přiřazení jejich přirozeného území výskytu, to je úkol všech mladých přírodovědců, však jsme také na stánku PřF UK.  Studentka prvního ročníku doktorského studia Lucie hodnotí: „Zájem o informace o naší fakultě je docela velký a vědomostmi opravdu dokážou některé děti překvapit.“ Druhačka z bakalářského studia Veronika souhlasně přikyvuje: „Já jsem velice potěšena. Třídní kolektivy, které sem přicházejí třeba se svým vyučujícím, jenž je dokáže povzbudit a přimět k činu, mě příjemné překvapují, oni pak fakt dokážou úkoly splnit skvěle.“

Jen o kousek dál medici z LFHK připravili minikurz lékaře. Za pomoci neurologického kladívka si zde zájemci mohou nechat otestovat vlastní reflexy. „Neexistuje přece nic lepšího než si poslechnout vlastní srdce, jestli stále ještě bije,“ nabádá s úsměvem Radka z PR oddělení hradecké medicíny k další aktivitě a podává zájemcům fonendoskop. Zájem vzbuzují i mikroskopy, proč? „Jimi lze pozorovat preparáty demonstrující případné problémy vzniklé z nadměrné konzumace tučných jídel. Své fanoušky zde má i figurína připojená na externí defibrilátor, na které demonstrujeme první pomoc. Lidi se kolikrát diví, s jakou silou je třeba pokusit se vrátit člověka zpět do života.“      

029 030

028 027

Tak příští rok na Kulaťáku, na největší populárně-naučné akci pod širým nebem, kdy se na jednom místě sejdou fanoušci světa přírodních, technických a společenských věd, a kde rozhodně nebude chybět Karlovka, NA VIDĚNOU!

032

Autor:
Foto: Hynek Glos

Sdílejte článek: