Děkan LF HK: Věřím, že máme především ty nejlepší lidi

úterý, 24 listopad 2020 13:17

„Historie je pro nás všechny zavazující a před námi je tak úkol z nejnáročnějších. Udržet dosavadní vysokou úroveň naší fakulty,“ píše děkan Jiří Manďák k 75. výročí založení Lékařské fakulty v Hradci Králové (LF HK).

Mandak

V letošním roce si připomínáme 75. výročí založení naší fakulty, Lékařské fakulty v Hradci Králové.

Pohled do historie LF HK, která vznikla 25. listopadu 1945

Během třičtvrtě století prošla dlouhou, složitou a náročnou cestu. Zpočátku jako pobočka pražské lékařské fakulty, poté jako vojenská akademie, aby se následně definitivně přeměnila na samostatnou lékařskou fakultu. Dnes je nedílnou a pevnou součástí Univerzity Karlovy, se specifickou svébytností a samostatností, a řadí se mezi moderní výukové a vědecké instituce s vysokou prestiží.

Připravuje budoucí absolventy ve studijních programech Všeobecné lékařství, Stomatologie a Ošetřovatelství v českém jazyce a pro stovky zahraničních studentů i jazyce anglickém. Současně nabízí i studium v postgraduálních programech doktorandských. Jistě, výuka se za ta léta výrazně změnila. Možnosti k tomu jsou dnes nevídané. Moderní výukové metody a programy, sofistikované pomůcky, počítačová technika a vše propojující internet. Vzájemná výměna informací se pochopitelně nedá ani porovnávat, stejně jako kontakty a spolupráce se zahraničím. To vše samozřejmě kvalitu výuky významně zvyšuje. Co však zůstává ze všeho nejdůležitější, beze změny od počátků naší fakulty, je role učitele. Jeho zkušenosti, znalost problému, osobní přístup. Předávání nabytých vědomostí z generace na generaci je při výuce medicíny stále to nejdůležitější.

Výuka však není jediným posláním moderní lékařské fakulty. Nedílnou součástí fakultních aktivit je i věda a výzkum. Výzkum širokého spektra biomedicínských problémů, který je u nás prováděn na evropské úrovni, je zárukou vysoké odborné kvality celé naší instituce. Svou činnost v roce 1945 fakulta zahájila v tehdy téměř nové budově v Šimkově ulici, která po řadě náročných rekonstrukcí a úprav slouží k plné spokojenosti i dnes. Nabízí moderní prostory, optimální pro výuku medicíny i výzkumnou činnost. K výuce jsou samozřejmě využívány i studijní prostory ve Fakultní nemocnici. Vedle toho byly postupně vystavěny i nové komplexy. Výukové centrum v areálu Fakultní nemocnice a nedaleko i společný kampus Lékařské a Farmaceutické fakulty. Jeho dostavba patří nyní mezi naše nejdůležitější úkoly. Poté budou k dispozici další moderní prostory, plně vyhovující nejvyšším standardům výuky i výzkumu.

LFHKbudovy 

Naše fakulta to však nejsou jenom budovy. Naše fakulta jsou především lidé, kteří v ní pracují, a studenti, kteří v ní studují. Dnes i v minulých letech. Lidé, kteří ji zakládali a v průběhu třičtvrtě století společně budovali. Řada špičkových odborníků, lékařů, vědců a učitelů. Řada vynikajících studentů, vynikajících absolventů. Výčet konkrétních jmen by byl velice dlouhý.

Historie je pro nás všechny zavazující a před námi je tak úkol z nejnáročnějších. Udržet dosavadní vysokou úroveň naší fakulty, jejíž základy byly založeny právě před 75 lety, a nadále co nejlépe rozvíjet všechny její role i v příštích desetiletích. Věřím, že k tomu máme všechny předpoklady i podmínky.

Věřím, že k tomu máme především ty nejlepší lidi.

prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph. D.
děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové

Autor: Jiří Manďák, LF HK

Sdílejte článek: