Kotora: Click chemie může pomoci při cílené léčbě rakoviny

čtvrtek, 06 říjen 2022 10:34

Laureáty Nobelovy ceny za chemii se stali Carolyn R. Bertozziová, Morten Meldal a Barry Sharpless za výzkum nástrojů pro stavbu molekul. Švédská akademie ocenila, že jejich poznatky příspějí k vývoji procesů zjednodušujících funkční chemii a jsou využitelné při vývoji léků, mapování DNA či výrobě materiálů. 

bertozzi meldal sharpless  3 2 992x656
Laureáti Nobelovy ceny 2022 za chemii (zleva): Carolyn R. Bertozziová, Morten Meldal a Barry Sharples.

Dny od 3. do 10. října 2022 se ve vědeckém světě nesou ve znamení udílení těch nejprestižnějších ocenění – Nobelových cen. Magazín Forum již tradičně přináší komentáře odborníků spjatých s Univerzitou Karlovou. V pondělí svůj pohled na „medicínskou nobelovku“ sdílel profesor Viktor Černý. V úterý „fyzikovou nobelovku“ okomentoval kvantový fyzik Tomáš Mančal. Doprovodného slova k Nobelově ceně za chemii se ujal profesor Martin Kotora z Katedry organické chemie Přírodovědecké fakulty UK:

kotora up„Letos byla udělena Nobelova cena za výzkum v oblasti tak zvané click chemie. Zjednodušeně řečeno se jedná o proces, který umožňuje spojování vybraných organických substrátů s biomolekulami a tak je cíleně modifikovat a využívat v bioortogonální chemii (jde o relativně nové odvětví organické chemie, zabývá se vývojem reakcí pro studium biomolekul v jejich přirozeném prostředí). Předností tohoto procesu je, že může probíhat v podstatě i za fyziologických podmínek – vodné prostředí, laboratorní teplota atd. –, a proto ho lze s výhodou používat pro přípravu sloučenin využitelných v celé řadě oblastí biologických a medicínských věd.

Počátky tohoto procesu, který je také nazýván click reakcí, spadají do začátku šedesátých let minulého století, kdy Rudolf Huisgen (německý chemik, vynikající odborník v syntetické organické chemii, působil v poválečných chemických odděleních v Německu a Rakousku) objevil termickou reakci organických azidů s alkyny za vzniku směsi regioizomerních substituovaných 1,2,3-triazolů (dusíkatá heterocyklická sloučenina). Dnes se tato reakce nazývá Huisgenova cykloadice.

Hlavní a inovativní přínos B. SharplesseC. Meldala spočívá v detailním rozpracování click reakce tak, aby vznikal cíleně pouze jeden z možných izomerů, aby šla reakce provádět za mírných reakčních podmínek – buď s využitím katalýzy sloučeninami přechodných kovů (hlavně na bázi Cu, Ag, Ru) či bez ní – a aby probíhala s celou řadou různých substrátů. C. Bertozzi se zasloužila v aplikaci této metody do široké oblasti biověd – za zmínku stojí především aplikace v mapování buněk. To má velký význam – ku příkladu jak pro studium, tak pro cílenou léčbu rakoviny.“

Ještě dodejme, že jeden z laureátů – Morten Peter Meldal je profesorem chemie na University of Copenhagen, jenž je součástí mezinárodní aliance 4EU+: „Jsem nadšena a vyjadřuji velké uznání za úspěch, který se povedl našim nejbližším kolegům. Pro Univerzitu Karlovu je ctí být v rámci 4EU+ partnerem v tak výjimečné společnosti,“ říká Milena Králíčková, rektorka UK.

shutterstock 1652139046

Autor:
Foto: The Nobel Prize, Shutterstock, Hynek Glos
Jaroslav Heyrovský: Od kapky k Nobelově ceně

Sdílejte článek: