Stop-time: O novém propagačním logu s prorektorem

úterý, 3. říjen 2023 06:03

Univerzita Karlova představuje na úvod nového akademického roku svůj nový vizuální styl, který rozšiřuje možnosti prezentace fakult i dalších součástí. Koncept se poprvé uplatní na podzimních veletrzích vzdělávání. Jeho podobu, současné možnosti i další vývoj představují v diskusi prorektor pro vnější vztahy Univerzity Karlovy Martin Vlach a proděkan pro vnější vztahy a rozvoj FTVS UK Aleš Vlk. Již tradičně i ve druhé sezóně podcastů moderuje Luboš Veverka z MFF UK.

vlach2
Martin Vlach (vlevo) byl v letech 2012 až 2022 proděkanem pro PR na MFF UK. K tradičním pečetím UK nyní přidává i lehčí, svěží propagační styl.

Pravidelný Stop-time (čili minuty věnované současným i budoucím výzvám Univerzity Karlovy) zve zajímavé hosty z vedení UK, aby informovali o tom, co právě řeší a chystají. Odpovídají nejen na tyto otázky: Co čeká univerzitu v nejbližších měsících a letech? Čím mohou přispět současné společnosti a o co se zajímají? Jsme rádi, že následující krátkou pauzu, váš osobní stop-time, věnujete právě setkání s některým z nich.

Vlach: Nový vizuální styl byl už potřebný

logoNení vizuál jen nápadný jev? „Je nápadný, ale je také podstatný. Udělali jsme si rešerši a viděli jsme roztříštěnost různých propagačních materiálů a letáků a podobně, kdy já sám jsem napočítal asi 320 různých log, z nichž asi 200 bylo bez vazby na Univerzitu Karlovu, a při tomto počtu, přiznám se, jsem přestal počítat... A zjistil jsem, že je důležité a nutné něco s vizuálním stylem UK udělat. Jsme jedna Univerzita Karlova, univerzity jsou fakulty a fakulty jsou univerzita,“ říká prorektor Martin Vlach k novému stylu, jehož základem je svatováclavská koruna, ale využívá i další prvky včetně nového písma. Autorem vizuálního stylu je studio Autority.

A jak je to z pohledu fakult? „Přišel jsem na FTVS UK před rokem a také jsem si začal porovnávat jednotlivé fakulty. A opravdu identifikace s univerzitou byla téměř nulová. Považuji vytvoření jednotné identity či korporátního designu, jak to chceme nazývat, za zásadní. Sice je to jen jedna část, ale je naprosto zásadní,“ míní proděkan Aleš Vlk, jenž se tématu komunikace vědy na institucích věnuje i v připravované knize Science Communication, kterou právě vydává MatfyzPress.

Vlach s Vlkem dále ve studiu probírají okolnosti vzniku nového stylu, jeho načasování i význam:

V moderování pořadu Stop-time se budou střídat dva zkušení novináři a „rozhlasáci“.

vrbovaMartina Hynková Vrbová

Vystudovala klasickou kytaru na Státní konzervatoři v Praze a na konzervatoři Reina Sofia v Madridu. Táhlo ji to však k mikrofonu a před televizní kameru. Začínala jako programová hlasatelka v České televizi a na stanici Český rozhlas Praha. Postupně moderovala řadu pořadů. V roce 2009 získal cyklus pořadů Retro, který uváděla, televizní cenu Elsa za nejlepší magazín. V současnosti uvádí live magazín Sama doma na ČT. Spolupracuje na vzniku pořadu 13. komnata, píše scénáře a stojí u zrodu některých nových televizních projektů.

veverkaLuboš Veverka

Vystudoval žurnalistiku a mediální studia na Fakultě sociálních věd UK. V průběhu novinářské dráhy se zaměřoval především na popularizaci vědy a techniky, například v Lidových novinách. V letech 2005 až 2012 působil v Českém rozhlase Leonardo jako redaktor a později šéfredaktor, odvysílal několik set premiérových živých diskusí z cyklu Třetí dimenze a moderoval také další pořady včetně živých nahrávek s publikem. Spolupracoval na přípravě titulů z knižní Edice Leonardo. Od roku 2013 působí na Matematicko-fyzikální fakultě UK, kde pracuje v Oddělení propagace a mediální komunikace. Autorsky spolupracoval na některých titulech z edice popularizace nakladatelství MatfyzPress (Cesty nesmrtelnýchTenkrát v listopadu).

Pravidelně a na více zvukových kanálech

Na příští zastavení, váš Stop-time, se můžete těšit opět za čtrnáct dnů na témže místě: na webu magazínu Forum a dalších zvukových kanálech Spotify nebo Soundcloud. Udělejte si čas a brzy na slyšenou!

Autor: Luboš Veverka
Foto: Hynek Glos

Sdílejte článek: