Anketa: Co se vám podařilo a co považujete za svůj největší studijní úspěch?

sobota, 30 prosinec 2017 23:41

Konec roku s sebou přináší pocit nutnosti zhodnotit uplynulé období. Rok 2017 určitě nebude výjimkou.  Ptali jsme se napříč fakultami Univerzity Karlovy…

_a5fin_700_467

Peter, MFF: Měl jsem možnost zúčastnit se konference v Bordeaux, kde jsme spolu s kolegou prezentovali článek o našem aktuálním bádání. Teď je přede mnou dokončení doktorandského studia a rád bych dál dělal vědu. Buď v zahraničí, nebo u nás na fakultě.    

Ondřej, FaF: Zrovna máme před sebou den otevřených dveří na naší fakultě, tak mám hlavu plnou příprav. Těším se, až budu mít za sebou zkoušky, abych se mohl věnovat činnosti fakultní samosprávy.

Viktor, 1. LF: Podařilo se mi získat prospěchové stipendium, s průměrem 1,0. Dostal jsem se na měsíční stáž do Jordánska. To jsou určitě mé největší studijní úspěchy.

Jáchym, ETF: V roce 2017 jsem úspěšně dokončil magisterské studium – obor evangelická teologie – a byl přijat k doktorskému studiu – obor filosofie náboženství. Má diplomová práce byla v listopadu vyznamenána cenou děkana. Další počiny v roce 2017 již nepovažuji tak úplně za úspěchy mého vlastního studia, jde spíše o věci, které mě samy o sobě ke studiu motivují, například čtrnáctidenní archeologický výjezd do Jeruzaléma či redakční a ediční spolupráce na několika knihách.​

Kristýna, 1. LF: Svůj studentský i profesní úspěch vidím určitě v tom, že jsem v říjnu nastoupila do třetího ročníku na bakaláři s relativně velkou motivací a zároveň jsem začala svůj druhý rok ve svém zaměstnání! Moje nynější práce se totiž ukazuje být tou prací, které bych se po dostudování chtěla věnovat. Proto jsem velmi ráda, že se jí mohu věnovat už během studia a okamžitě propojovat teoretické znalosti s praxí.

Lubica, MFF: Jsem ve druhém ročníku, mám za sebou první úspěšnou zkoušku. Ještě mě nevyhodili, takže je to fajn a v pohodě!

Jana, PedF: Podařilo se mi zjistit, že to, co studuji, není to, co opravdu studovat chci. Určitě budu šťastnější někde jinde, na jiné fakultě.

Tereza, PřF: Díky lidem z fakulty a taky díky své spolubydlící jsem získala silnější motivaci pro další studium. Jsem určitě zvídavější než před rokem a mám větší chuť učit se nové věci ve svém oboru.

_vesela_karusel_300_200Eliška, PedF: Povedlo se nám rozjet úžasný projekt Science Slam, který má smysl, neboť podporuje vědu na UK. Věřím, že má úspěch i u studentů.

Nikola, 1. LF: I přes nepříznivý začátek školního roku jsem dokázala najít motivaci pokračovat ve studiu, více se zapojit do mimoškolních aktivit a hledat si zaměstnání v oboru. Díky tomu se mi podařilo získat zajímavé zkušenosti a ráda bych v tomto duchu i nadále pokračovala.

Eliška, PF: Podařil se nám festival Noc fakulty. Sešel se s velkým zájmem. Fakt se to povedlo, přišlo hodně lidí.

Radka, 1. LF: Za úspěch považuji, že jsem se dostala tam, kde dnes jsem, tedy do šestého ročníku medicíny. Teď nezbývá než studium „jen doklepat“.

Tereza, FF: Jednoznačně první odtlumočená konference.

Anna, 1. LF: Začátek letošního akademického roku se nenesl v dobrém duchu. Přes všechny strasti jsem se ale probojovala a do studia vkročila s velkým nasazením. To mi přineslo nejen možnost účastnit se zajímavých akcí a projektů pořádaných fakultou, ale i řadu pracovních příležitostí.

Lucie, FF: Díky studiu jsem se dostala na praxi v opravdu dobré firmě.

David, 3. LF: Podařilo se mi dokončit třetí ročník, který je u nás na fakultě považován za nejtěžší. Snad mohu za úspěch považovat i to, že se mi úspěšně daří dělit svůj čas mezi školu, osobní aktivity a přátele. A mám bezvadnou přítelkyni, která mě ve všem podporuje.

Eva, LF v Plzni: Největším úspěchem pro mě bylo úspěšné dokončení práce SVOČ o cirhotické kardiomyopatii. Stálo mě to mnoho času a úsilí v mém volném čase, finální verze projektu mi udělala velkou radost.

Karolína, 3. LF: Jsem šťastná, že jsem se po maturitě dostala na 3. lékařskou fakultu. Teď jsem tedy v prváku, tak doufám, že se mi podaří pokračovat.

_hokej575_300_186Radka, 3. LF: Že jsem se dostala na vysokou školu, tedy na tu svoji vysněnou, 3. lékařskou…

Vít, FTVS: V tomto roce se mi podařilo úspěšně splnit hned několik předmětů, které jsem vzhledem ke sportovní přípravě musel z minulého roku opakovat. Jsem rád, že mi na fakultě stále vycházejí vstříc, a doufám, že v roce příštím úspěšně složím státnice. (Vítek je zároveň závodní plavec a handicapovaný, na vozíku. Rozhovor s ním si můžete přečíst zde, pozn. red.)

Kristián, FF: Povedlo se mi nezbláznit se z bakalářské státnice, složit ji, vystřídat asi čtyři práce a potěšit rodinu na Vánoce.

Petra, 3. LF: Byla jsem schopna v rámci letní odborné praxe pomoci někomu tak, že mu stálo za to, říci mi – děkuji.

Helena, PF: Za největší úspěch samozřejmě považuji druhé místo na mezinárodní studentské soutěži Foreign Direct Investment International Arbitration Moot​ v americkém Bostonu. Není to pro mne ale jen úlovek do životopisu, reprezentace univerzity mi dala mnohem víc. Navíc si myslím, že především pro budoucí advokáty je důležité zkusit si takříkajíc jít s kůží na trh a ustát svoji pozici před skutečnými odborníky v oboru. Díky tomu jsem získala možnost obklopit se lidmi, kteří mne neustále inspirují. Doufám, že náš úspěch inspiruje další studenty k vlastnímu osobnímu rozvoji, aby se nebáli přijímat výzvy, které se jim v rámci studia na UK nabízejí.

Monika, 3. LF: Dostala jsem nabídku, kterou jsem ráda přijala, a začala jsem učit v Ústavu anatomie a fyziologie. Stalo se tak, aniž bych se někam moc tlačila.

Barča, 3. LF: Na každou zkoušku a test jsem šla s pocitem, že to umím a jsem dobře připravena. Určitě jsem získala sebevědomí.

Tereza, LF v Plzni: Za mým úspěchem paradoxně stojí prvotní neúspěch. Potom, co jsem nesložila jednu ze zkoušek a začínala propadat panice, jak všechno stihnu, jsem se zapřela a vše úspěšně zvládla hned v následujících termínech, na což jsem nakonec vlastně hrdá.

_dudlik_karusel_300_200Lukáš, LF v Plzni: Můj největší profesní úspěch bylo dobytí Indie Nepálem, myšleno ve hře Hearts of Iron IV. Dále pak úspěšné zakončení minulého semestru.

Michal, PřF: V tomto roce považuji za své největší studijní úspěchy získání Ceny prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského – ceny rektora pro nejlepšího absolventa přírodovědných bakalářských oborů. Nesmím opomenout ani úspěch na mezinárodní studentské soutěži GISáček. Díky těmto úspěchům jsem mohl výsledky své bakalářské práce prezentovat nejen v České televizi a Českém rozhlase, ale i v několika odborných časopisech a při osobních setkáních s dalšími studenty. Celkově si také velmi vážím spolupráce s vyučujícími na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie a jejich podpory a partnerského přístupu – to mne v mém dalším studiu velmi motivuje.

Tereza, 3. LF: Na praxích jsem dosáhla odvahy, která je nutná k normální komunikaci a práci s pacienty. Vždycky jsem se totiž velice bála a styděla se. Teď je vše automatické a v pohodě.

Alan Hieu, LF v Plzni: Letos v létě jsem byl na praxi na neurochirurgii na JIP, kde jsem se hodně naučil. Jako bonus jsem mohl sledovat zajímavé operace z tohoto chirurgického odvětví. Za svůj studijní úspěch beru složení všech zkoušek v řádném termínu.

Anička, 3. LF: Rozhodla jsem se bojovat se svou nervozitou. Takže teď učím fyzioterapeuty fyziologii a nervozita je pryč.

Michal, KTF: Řekl bych, že se mi díky studiu podařilo dostat se mezi lidi, kteří nenechávají laxně věci plynout kolem sebe, ale kteří na sobě aktivně pracují. S nimi můžu konfrontovat svůj uhel pohledu. Myslím si totiž, že jen skrze názorovou komparaci se člověk může posunout dál.

Aneta, FSV: V roce 2017 se mi podařilo přehodnotit několik zásadních věcí a uvědomit si, co je pro mě v životě důležité. Mezi jedno takové zjištění patří například, že škola pro mě nepředstavuje prostředek k co nejrychlejšímu doplnění několika písmen před jméno, ale spíš jakousi platformu pro rozvíjení vlastního myšlení, kritické uvažování, čtení mezi řádky... A že přesně tak mě baví.

_dvorky_karusel_300_200Adam, HTF: Co se mi povedlo? Úspěšně jsem dokončil první rok doktorandského studia, splnil jsem tři zkoušky, podařilo se mi ve zdraví přežít semestr v cizině (a něco si odtamtud i odnést) a viděl jsem nové Hvězdné války v předpremiéře. Co víc si obyčejný student může přát?!

Adam, PedF: Pomáhal jsem uspořádat obří fakultní akci Dvorky a vyzkoušel si vedení vlastního týmu. Taky jsem si ale naložil trochu moc na záda a měl jsem příležitost vypořádat se s prvním, snad menším – vyhořením.

Dana, FHS: Největší radost mám z probíhajícího projektu Ateliéru Místoprostor, pro nějž se tento rok našli správní ‚spolunadšenci‘, a díky novým prostorům, které nám ateliér Hyb4 (v Kampusu Hybernská) dal k dispozici, může probíhat pravidelná tvořivá činnost. V souznění s nadšenými pedagogy a za podpory FHS postupně vzniká, v což doufám, místo pro realizaci nápadů studentů, kteří nemají svůj vlastní ateliér a plní si zde sny..​.

Barbara, LF v Plzni: Vlastně se mi v tomto roce podařilo téměř vše, co jsem chtěla – konečně jsem dosáhla na prospěchové stipendium, odprezentovala jsem náš výzkum na studentské vědecké konferenci a dále v něm pokračuji, podílím se na organizaci mimoškolních akcí díky členství ve skvělém studentském spolku. I když je toho někdy hodně, vždy si dokážu najít čas na rodinu, partnera a přátele, na své koníčky i na odpočinek u seriálů. To je pro mě taky úspěch, protože bez toho všeho bych dřinu ve škole nemohla zvládat.

Co dodat závěrem?

Redakce iFora přeje všem studentům úspěšný rok 2018. Až se vás zase po roce budeme ptát, jaký byl, snad nebudete šetřit chválou a optimismem! Děkujeme za spolupráci a těšíme se na její pokračování. Bez vás to totiž nepůjde ani nám…

Autor:
Foto: René Volfík, Vladimír Šigut

Sdílejte článek: