Aplikace Cerebro pomáhá studentům, její tvůrce na psychiatrii

pondělí, 23. březen 2020 11:41

Vojtěch Hrček je nejen student 6. ročníku všeobecného lékařství na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, ale i tvůrcem počítačové vzdělávací aplikace Cerebro. Teď navíc pomáhá na Psychiatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

_4_930_620

Aplikace Cerebro nabízí tisíce otázek, tvrzení a výpočtů rozdělených do čtyř základních kapitol: biologie, somatologie, chemie a fyzika. Její vznik byl iniciován osobní touhou Vojty: být na přijímací zkoušky na medicínu komplexně připraven, a nabídnout pomoc i ostatním uchazečům, kteří přijdou po něm, tedy budoucím lékařům, zubařům, zdravotním sestrám, fyzioterapeutům, nebo studentům přírodovědeckých a technických fakult. Zkrátka aby byli připraveni a nebyli zaskočeni. Na výukovém obsahu se vedle „domácích“ studentů z 3. LF UK podíleli i studenti Lékařské fakulty v Hradci Králové UK, Matematicko-fyzikální fakulty UK, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Vysokého učení technického v Brně.

Vedle otázek v rámci testů nabízí Cerebro i rozsáhlý soubor přehledových článků, které slouží k dokonalému pochopení probíraného učiva. Aplikaci je možné spustit na mobilním telefonu, tabletu, laptopu i počítači. Desktopová aplikace na laptop a počítač je bezplatně přístupná na www.mercuryapp.cz/cerebro.

K získání aktuálních informací o aplikaci Cerebro jsem byla nucena pár hodin počkat, až medikovi Vojtovi skončí směna dobrovolníka, což ho v těchto dnech zaměstnává nejvíce.

_vojta_kruh_400_400Proč jste si vybral právě Psychiatrickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze?

Že nynější situace vyžaduje každou volnou ruku, a to i na psychiatrii, jistě netřeba více zdůrazňovat. Po dokončení medicíny nastupuji na zmíněnou kliniku. Proto mi přišlo správné, vypomáhat právě zde. Po velmi rychlé domluvě s paní primářkou Irenou Zrzaveckou jsem nafasoval „erár“ a nyní vypomáhám tam, kde je potřeba.

Lidé s duševním onemocněním vnímají aktuální situaci ne zřídka mnohem intenzivněji. Častokrát nemusí zcela porozumět aktuálním preventivním opatřením, což u nich může vyvolat nejistou, zmatenost, v horším případě zhoršení stavu. Zvláštní kapitolou jsou pak jedinci se stihomamem; mohou být po propuštění nebezpeční jak sobě, tak svému okolí. Jedním dechem však chci dodat, že tuto situaci nelze generalizovat na všechny klienty. Na oddělení pobývá mnoho klientů, kteří mají vynikající náhled na situaci. V souvislosti s tímto faktem si proto občas připadám více v blázinci venku než na klinice.

_2_400_266Jakými změnami aplikace Cerebro od svého vzniku prošla?

Aplikace má za sebou mnoho aktualizací, přibyly nové funkce i nové otázky. Co je však nejdůležitější, celou platformu jsme nyní cenově zpřístupnili velkému počtu uživatelů. Důvod je jediný. Studenti nemohou chodit do škol, musí se spoléhat pouze na e-learningové vyučování. V této sféře se cítíme silní a zároveň chceme všem studentům pomoci. Zlevněním celé platformy jsme zaznamenali větší „stahovanost“ aplikace a její využívání. Dokonce nám kvůli vysoké návštěvnosti celý systém na 20 minut spadl. Dnes je vše již v pořádku, jsme připraveni vyučovat tisíce studentů.

_3_400_266Co Cerebro aktuálně nabízí?

V prvé řadě jsme do aplikace implementovali tlačítko nápověda, přes které se mohou uživatelé ptát na problematiku, na kterou jsou zaměřeni. Všem studentům se snažíme co nejdříve a nejlépe odpovědět, situace vyžaduje z naší strany extrémní výkony. Mimo tuto „vychytávku“ jsme připravili obrázkové kapitoly do anatomie, které jsou doplněny „poznávačkou“ ze svalů a kostí.

Když jsme spolu hovořili zhruba před rokem, chystal jste se k vytvoření skript. Povedlo se?

Ne úplně. Tvorba skript je zdlouhavý proces, snažíme se skripta dělat co nejlépe a s co největším obsahovým záběrem. Proto mají uživatelé „růžové aplikace“ aktuálně k dispozici skripta ze somatologie. Právě se somatologií jsme začali jako první, je totiž mezi studenty nejoblíbenější. V brzké době přibudou další studijní materiály, a to z vybraných kapitol biologie.

Vojto, nepřemýšlíte o tom, že k článkům, které Cerebro nabízí a které vycházejí z medicínské praxe a preventivního lékařství, doplníte informace vycházející z vaší současné praxe?

Ano, během nástupu na psychiatrickou kliniku chci do aplikace vložit novou sekci s názvem Duševní hygiena, ve které budu detailněji rozebírat psychiatrickou problematiku. Úzkosti, deprese a poruchy osobnosti se v mladé populaci bohužel stále více rozmáhají. Proto bych si přál, aby se Cerebro stalo jakýmsi můstkem mezi člověkem s duševní tísní a odborníkem.

_1_930_620

Autor:
Foto: Vojtěch Hrček

Sdílejte článek: