Medici ze 3. lékařské: Smekáme před vaším odhodláním

čtvrtek, 5. listopad 2020 15:10

Koordinační tým 3. lékařské fakulty UK vznikl již na počátku první vlny pandemie covid-19. V té druhé eviduje přes 430 „svých“ studentů, kteří pomáhají ve zdravotnických zařízeních napříč celou Českou republikou. Tým celkem sedmnácti koordinátorů opět ze všech sil pracuje na tom, aby všichni, kteří mají zájem a snahu v současné krizi pomoci, našli své uplatnění. 

 VS1 0006

Podle Veroniky Brnkové, jedné z koordinátorů 3. LF UK, bylo aktuálně největším krokem zajištění výpomoci ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (odtud jsou i fotografie - pozn. redakce). Nyní zde působí 160 studentů na pozicích sanitářů či pracovníků na odběrových místech. „Zároveň byl znovu zřízen dětský tábor pro děti zaměstnanců FNKV, o které se starají zejména studenti nižších ročníků, kteří se z důvodu nedostatečných kompetencí nemohou iniciovat ve zdravotnických zařízeních,“ upřesňuje pro magazín Forum medička Veronika.

VS1 9746VS1 9536

Jak dále prozrazuje, kontakt a organizace výpomoci v dalších pražských a krajských nemocnicích probíhá v plynulé návaznosti na první vlně: „Medici se hlásí prostřednictvím formulářů, přímé komunikace a inzerátů na facebookové skupině a webu studentského spolku Trimed.cz. Mimo zdravotnická zařízení pomáhají studenti i na krajských hygienických stanicích, na infolince ministerstva zdravotnictví nebo s trasováním na zdravotnické záchranné službě,“ říká mladá koordinátorka.

VS1 0039VS1 0077

Udržet krok s výukou

Tým koordinátorů 3. LF UK tvoří studenti od druhého do šestého ročníku, tím je dána rozdílnost náročnosti výuky, situace pro každého dobrovolníka je odlišná: probíhá distanční formou do odpoledních hodin, je protkána praktickou výukou, jejíž rozsah přibývá s rostoucím ročníkem a studenti posledního ročníku se zároveň musí připravovat na státní zkoušky.

Tím, že většina mediků je zapojena do práce v nemocnicích nebo do provozu dětského tábora, sledují výuku zpětně. „Všichni se snažíme držet krok s probíhající výukou a nic nezmeškat,“ ubezpečuje Veronika, studentka třetího ročníku všeobecného lékařství.

VS1 9562VS1 9616

Její kolegyně z koordinačního týmu Kateřina Koudelková potvrzuje, že stíhat studium je pro ni teď náročné: „Jsem v šestém ročníku a tedy v závěru svého studia. Vidím, jak obrovský kus znalostí a zkušeností mi ještě chybí. Snažím se věnovat studijním materiálům pokaždé, když mám volnou chvilku. Po dvanáctihodinové službě a záplavě e-mailů a telefonátů souvisejících s koordinací našich studentů už na to občas chybí síly.“ 

I přes složité podmínky se Kateřině povedlo složit státníci: „Většina mého samostudia probíhala na sesterně covidové jednotky a to mě motivovalo vidět situaci pozitivněji," přiznává úspěná medička. Sama si je vědoma, že jí činnost, kterou v rámci dobrovolnické činnosti na pavilonu H vinohradské nemocnice vykonává, pomůže porozumět celému konceptu fungování zdravotních zařízení i komplexní péči o pacienta. Ostatně první zkušenosti získala již koncem léta. Tehdy, jak sama říká ze zvědavosti, nastoupila na covidový dispečink Pražské záchranné služby.

VS1 9657VS1 9765

Mimo řadu dalších aktivit v pozadí koordinační práce jsou mladí medici v kontaktu se studenty, kteří se teprve pomoci chystají, a se zdravotnickými zařízeními, která o pomoc průběžně žádají. Právě to podle obou studentek všeobecného lékařství zabere hodně času. Mladí medici se proto v rámci koordinačního týmu snaží delegovat a přerozdělovat práci tak, aby úkoly vyplývající z náročného období byly zvladatelné.

VS1 9796VS1 9619

Povzbuzení od zdravotnického personálu 

V počátcích uplatňování pracovní povinnosti se studenti-koordinátoři potýkali s drobnými problémy v komunikaci, ale i se ztížením samotné práce mediků. „Forma povolávání studentů nebyla jednotná, mnoho spolužáků se na nás v této souvislosti obracelo, a my jsme se snažili situaci co nejvíce zpřehlednit. Snad se nám to stále daří a dařit bude. Jednání na úrovni krajů a nově i poslanecké sněmovny stale probíhají,“ prozrazuje Veronika.

Když dostane Veronika otázku, co by práci studentů-mediků mohlo zpříjemnit, mladá medička odpoví: „Zpříjemněním je samotná práce v týmu, který má skvělé vedení. Vzájemná spolupráce nám mnoho věcí usnadňuje a my věříme, že přináší i dobré výsledky. Velkým povzbuzením pro všechny studenty jsou kladná vyjádření zdravotnického personálu ohledně výpomoci a podpora, kterou z jejich strany cítíme. Zpříjemněním či motivací je pro mnoho z nás i samotné vědomí, že pomáháme a rovněž zisk v podobě vzácných zkušeností, zdaleka nejen z klinické praxe.“

„V rámci koordinace, dobrovolničení i výuky narážíme na spoustu těžkých vyjednávání a nepříjemných úkolu, které je třeba splnit. Ale spolužáci z koordinačního týmu jsou jednoznačně nejefektivnější skupinou. Vždycky se na ně můžu spolehnout. I když bývá situace hodně napjatá, vždy se najde nějaký pozitivní moment, který nám všem přivodí úsměv na rtech. Hodně motivační je i poděkování od spolužáků a neocenitelný je milý přístup personálu v našich nemocnicích," dodává Kateřina.

VS1 9883VS1 9828

A co by medici ze 3. LF UK rádi vzkázali studentům/kolegům/veřejnosti/lidem? 

„Děkujeme všem, kteří jakoukoliv formou přispívají k zvládání současné situace a nejsou lhostejní k dění kolem sebe. Každý z nás se zároveň může podílet na zlepšení, ať už jako dobrovolník, nebo tím, že bude ohleduplně dodržovat současná opatření. Současná situace je pro všechny hodně náročná. Přejeme vám hodně sil, trpělivosti, pevné zdraví a smekáme před vaším odhodláním. Společně to zvládneme,“ říkají za všechny své spolužáky a kolegy z koordinačního týmu  Veronika Brnková a Kateřina Koudelková.

Autor:
Foto: Vladimír Šigut

Sdílejte článek: