Vnímejte své pocity, scházejte se s přáteli a spěte!

pátek, 08 prosinec 2017 11:03

Aktivitu a nadšení, které zákonitě stojí u vzniku všeho nového, doprovází v případě České asociace studentů adiktologie besedy se známými osobnostmi a zajímavé přednášky. Naposledy se posluchačům adiktologie podařilo „ulovit“ MUDr. Karla Nešpora, CSc., českého psychiatra se specializací na léčbu návykových nemocí a emeritního primáře Psychiatrické nemocnice Bohnice.

Hodinu a půl trvající přednášku naplnilo téma Dámy a pánové, bažení není legrace. Prosinec s sebou přináší i začátek zkouškového období s dlouhodobým vysedáváním nad skripty a stresem. MUDr. Nešpor například i v souvislosti s tím upozorňuje, že dlouhé sezení neprospívá ani psychice, ani výkonnosti. Zhruba po dvaceti minutách doporučuje zvednout se a protáhnout: „Tisíce let naši předkové fyzicky pracovali, a to i prominenti. Vždyť i Karel IV. jezdil z Prahy do Francie na koni.“ Rozhovor o úskalích zkouškového i plánech adiktologické asociace iForu poskytla Anna Jarmarová, nová místopředsedkyně ČASA.

Co doporučují mladí adiktologové? Jak zní návod na bezpečné překonání zkouškového období a studia vůbec?

Nedávno asociace navázala spolupráci se skvělou organizací Nevypusť duši, která se hodně zabývá též studenty a péčí o duši i tělo. Jejich rada se nebude příliš lišit od rady adiktologa, psychologa či jiného pracovníka zabývajícího se duševním zdravím. Pokud bude student vnímat svoje pocity a prožitky, odpočívat, dostatečně spát, na celé zkouškové se nezavře doma, ale bude dál trávit čas s blízkými a svými koníčky, pak je zásah profesionála téměř zbytečný. Nebude totiž muset k řešením spojeným s návykovými látkami dojít.

Jaké jsou nejrozšířenější závislosti u studentů před náročnou zkouškou?

Nedá se asi říct, která závislost, respektive návyková látka by se dala spojit s obdobím před zkouškou. V tom se liší i každý studijní obor nebo skupina studentů – k čemu mají největší sklony. Často se ale mluví o prokrastinaci jako formě závislosti. Té se jen málokomu z nás daří vyhnout. Spíše řekněme, že stresové období před zkouškou může třeba u kuřáků krátkodobě zvýšit množství vykouřených cigaret za den.

Je každá závislost z medicínského hlediska špatná? Opravdu neexistuje žádná „pozitivní“?

Z medicínského hlediska je závislost dalším stupněm škodlivého užívání a má jasně definované negativní dopady na různé sféry života. Dokud tedy nějaká činnost nezpůsobuje problémy jako například zanedbávání zájmů a rodiny, abstinenční příznaky, nepovažujeme ji z čistě medicínského hlediska za závislost. Jinými slovy, pokud je někdo na něčem „závislý“, ale nijak mu to neškodí ve vztazích nebo jinde, o závislosti ani vlastně nemluvíme.

Česká asociace studentů adiktologie vznikla před dvěma lety. Pochlubte se – co se vám již podařilo?

Vedle udržení počátečního nadšení máme i „hmatatelnější“ úspěchy – pořádali jsme několik besed se známými osobnostmi našeho oboru, zúčastnili se jako spolek mnoha akcí fakulty, zorganizovali přednášky pro ostatní studenty, například na právnické a pedagogické fakultě. A co především, z původních několika nadšenců je teď studentská asociace s desítkami členů. Jsme vděční za jejich podporu a aktivitu, bez nich by to nešlo.

Předpokládám, že členem asociace se automaticky stává každý student. Existuje vedle toho ještě nějaká jiná motivace?

Každý student se nemusí stát členem asociace ani se jím automaticky nestává. Ačkoli bychom byli rádi! Motivace mohou být různé, spousta studentů se k nám přidá, protože chce chodit spolek a svůj obor reprezentovat na různé akce, a tím se více zapojit do dění na fakultě. Dalším lákadlem pak mohou být besedy, filmová promítání a neformální setkání studentů, které spolek pořádá. Pokud má navíc někdo ambice si vymyslet vlastní akci, nijak mu v tom nebráníme a rádi ho podpoříme. V neposlední řadě se také členům snažíme zprostředkovat nabídky práce nebo brigád na různých konferencích.

V České republice jsou údajně tři miliony potenciálních klientů-pacientů. Studenti adiktologie se asi o nedostatek pracovních příležitostí bát nemusejí?

Rozhodně ne! Sice v posledních letech například počet kuřáků u nás klesl, ale poptávka po absolventech i studentech adiktologie vzrostla. Tvoří se totiž nová pracovní místa, poprvé je adiktolog ve věznici, i úplně nové služby, kde studenti a absolventi určitě uplatnění najdou. My v ČASA sice žijeme trochu v adiktologické bublině, ale po celé republice je spousta míst, kde je adiktologů a jejich služeb potřeba.

V říjnu si ČASA zvolila nové předsednictvo: předsedkyně Kristýna Fišerová, místopředsedkyně Kateřina Rokosová a vy. Máte vize či plány?

Převzít asociaci po původních zakladatelích pro nás byla a stále je velká výzva. Naším prvním plánem bylo změnit uspořádání spolku a zavést roli „zástupce“ ročníku, abychom zlepšili komunikaci. Také se nám daří navazovat nové spolupráce (viz Nevypusť duši), které bychom rádi rozšířili. Zejména je pro nás ale důležité udržet skvělou vizi a poslání spolku, s nímž začal, a dál jej rozvíjeli.

Česká asociace studentů adiktologie, z. s., je univerzitní spolek studentů adiktologie na 1. lékařské fakultě UK. Sdružuje studenty adiktologie, pomáhá jim ve studiu a profesním uplatnění. Spolupracuje s akademickou obcí a profesionálními pracovníky v adiktologických službách v tuzemsku i zahraničí. Stojí za realizací benefičního kalendáře na rok 2018 pro Cestu domů. Studium adiktologie bylo v ČR zahájeno v akademickém roce 2005/2006 na 1. lékařské fakultě UK v Praze. ČASA byla založena v červnu 2015.

Autor:
Foto: Česká asociace studentů adiktologie

Sdílejte článek: