Matfyz pomáhá: Studenti doučují matematiku na ZŠ

středa, 20 leden 2021 17:25

S matematikou se potýkají tisíce českých školáků. Leckdy v ní „plavou“. A k tomu se teď přidala doba koronavirová s distanční výukou, která k rozvoji jejich matematických dovedností zrovna nepřispívá. Proto přišli pedagogové z Matematicko-fyzikální fakulty UK již v listopadu a prosinci s originální výzvou: studenti matematiky, ale též fyziky či informatiky pomáhají s doučováním žáků základních škol.

mff dobrovoln9ci

Učinila tak kupříkladu Miroslava Obrtlíková, jež ve druhém ročníku studuje učitelství aprobace matematika-fyzika. „Pro mne to byla vůbec první výraznější zkušenost s výukou. Doposud jsem doučovala pouze jednotlivce z mého příbuzenstva a okolí. Teď jsem si mohla vyzkoušet, jaké to je doučovat skupinky dětí, které jsem dříve vůbec neznala,“‎ popisuje Mirka Obrtlíková, která se domluvila s milými kantory ZŠ Mazurská na Praze 8. Studuje bakaláře na MFF UK, takže tak trochu předběhla studijní plán, neboť první praxe mají budoucí učitelé až ve třetím ročníku.

shutterstock 1717239805„Doučovala jsem děti přes platformu Google Meet. A dalo mi to hodně! Získala jsem mnoho zkušeností a potvrdila si, že mě to navíc i baví,“‎ pochvaluje si Mirka Obrtlíková, která zůstává se „svými“ žáky ze šesté a sedmé třídy v občasném kontaktu i po smluvené době. „Koukali jsme pak společně, také online, na film Želvy Ninja,“ směje se budoucí pedagožka, která ale připomíná, jak složité je udržet pozornost třídy ve virtuálním prostředí – žáci si vedle počítání ukazovali i ještěrku.

Reálné zkušenosti těší rovněž Filipa Pešku, studenta informatiky, jenž před Vánoci prezenčně doučoval matematiku na ZŠ Jiráskova ve Vysokém Mýtě, v místě svého bydliště. „Žákům deváté třídy jsem pomáhal s přípravou na přijímací zkoušky na střední školy a také jsem doučoval menší skupinku žáků sedmé třídy,“‎ líčí Filip Peška. Do dobrovolné aktivity se rozhodl zapojit, ačkoliv nestuduje učitelství. „Dřívější zkušenosti s doučováním jsem neměl, nicméně vždy mě to lákalo. V minulosti jsem ale dělal fotbalového trenéra, takže jsem zvyklý s dětmi komunikovat,” říká Peška, který radil žákům, jak na zlomky, procenta anebo rovnice.

Výzvy s matfyzáckou podporou

Jak se studenti k takové zkušenosti dostali? První nápad na pomoc se zrodil na konci října, kdy ministerstvo školství oslovilo děkany fakult vzdělávajících budoucí učitele, zda by v takto krizové době mohli nějak pomoci s distanční výukou. „Navíc mám řadů kontaktů v neziskovém sektoru a tam bylo vidět, že doučování matematiky a fyziky bude opravdu zapotřebí,“‎ vysvětluje doktorka Tereza Hannemann z Katedry softwaru a výuky informatiky MFF UK, která je jednou z iniciátorů celé „charitativní“ výzvy dobrovolnického zapojení studentů při vynucené distanční výuce.

robova„Tyto dva nápady se sešly a domluvili jsme se, že vytvoříme dobrovolnickou výzvu pro naše studenty učitelských, ale také neučitelských oborů, poněvadž učivo základních škol pochopitelně zvládají všichni naši studenti,“‎ doplňuje docentka Jarmila Robová (na snímku vpravo) z Katedry didaktiky matematiky MFF UK, která nedávno pro magazín Forum – v roce 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského – hovořila o zapojování moderních technologiích do výuky a školství.

Výzvy k doučování byly plodné; celkem se přihlásilo 41 zájemců. Do výuky se aktivně zapojilo čtrnáct studentů oboru učitelství matematika-fyzika, dále deset studentů se zaměřením na fyziku, šest na matematiku a ještě šest z oboru informatika. „Velmi nás potěšilo, že o dobrovolnictví byl zájem i mezi studenty neučitelských oborů,“‎ komentuje docent Vojtěch Žák z Katedry didaktiky fyziky MFF UK. Podle něho nad doučováním fyziky převažuje obecně vyšší zájem o matematiku, neboť jsou matematické znalosti nejen rodiči vnímány jako důležitější pro přijímací zkoušky.

Spokojení organizátoři i studenti

Zájem o doučování byl ze strany základních škol opravdu značný. „Zájem převyšoval možnosti našich studentů-dobrovolníků,“‎ shrnuje Tereza Hannemann. „Studenti získali jedinečnou možnost si v praxi vyzkoušet, jaké to je učit. A ze zpětné vazby od nich víme, že pro mnohé to byla zásadní zkušenost a že si někteří dokonce potvrdili, že se chtějí učení věnovat i v budoucnu. Zároveň je to, myslím, ukázkový příklad třetí role univerzity, kdy jsme v krizi mohli pomoci školám a studentům nabídnout možnost, jak smysluplně pomáhat,“ vyzdvihuje.

„Pomoc jsme nabízeli ve školách po celé České republice. Řada studentů pomáhala přímo v místě svého trvalého bydliště. Největší zájem o pomoc dobrovolníků byl ale ze škol v Praze,“‎ doplňuje Veronika Fišerová, která školy s nabídkou pomoci obvolávala. „Z počátku to někdy bylo trochu rozpačité, řada škol byla překvapená, protože nevěděly, že taková pomoc existuje,“‎ vzpomíná. A dodává: „Vždy jsme se snažili domluvit na pomoci dle potřeb dané školy. Na jedné škole tak náš student pomáhal i s technickou stránkou online výuky.“‎

Co zjistili pedagogové MFF UK? „Distanční výuka má podobná úskalí ať už se jedná o výuku na základních, středních či vysokých školách. Největší výzvou je aktivizace žáků v online prostředí. Je potřeba jasně nastavit pravidla, jako třeba mít zapnutou webkameru, pokud je to možné,“‎ sdílí postřehy docentka Robová. Online výuka přináší ovšem i mnohé další komplikace, třeba při výuce geometrie.

e14de7c7 a957 4f05 ae56 338d2025583a

„Existuje například volně dostupný software GeoGebra, který řadu věcí umožní, ale v mladším školním věku je důležité i tradiční manuální rýsování, což rozvíjí jemnou motoriku a rovněž děti učí pečlivosti – učitelům doporučuji zadávat rýsování za domácí úkol,“‎ uzavírá učitelka budoucích učitelů.

Budoucí plány? Pokračovat

Všichni zmínění pedagogové se shodují, že dobrovolnictví mělo smysl. A to na mnoha rovinách: pro žáky, studenty i třetí roli Univerzity Karlovy. „Rozhodli jsme se, že budeme pokračovat i v dalším semestru. Doučování matematiky je potřebné pořád,“‎ dodává Tereza Hannemann.

Nabyté „terénní“ zkušenosti se neztratí ani u studentů: u Miroslavy a Filipa, kteří shodně hodlají v doučování pokračovat. „Jelikož jsem studentem informatiky, ze začátku to pro mě byla výzva, že jsem přesně neznal sylabus, nevěděl jsem, co už znají... Určitě mě to ale neodradilo, naopak, na výuku jsem se vždy těšil. Chci si při studiu dodělat i učitelské minimum, abych mohl jednou přímo vyučovat,“‎ tvrdí mladík, jenž bude mít na první praxi v éře covidu jistě speciální vzpomínky.

Další výzva k zapojení se připravuje na druhou polovinu února 2021, zájemci z řad studentů se mohou přihlásit přes webový‎‎ formulář.

Autor: Pavla Hubálková, Martin Rychlík
Foto: Michal Novotný, Shutterstock

Sdílejte článek: