Medici z 1. lékařské našli klíč k odemčení lockdownu

úterý, 15. červen 2021 08:37

Chtěli mediky motivovat, aby během pandemie nezůstali bez pohybu. A tak Ústav tělesné výchovy a sportu 1. lékařské fakulty UK přišel s výzvou #odemknipohybemlockdown. Šest týdnů studenti plnili šest originálních fyzických úkolů. Účast byla překvapivá. Nejen proto, že medikům za ni přibyl zápočet.

1

„Ze dne na den jsme se ocitli bez studentů. Nejen těch, kteří nás už znali, ale především těch úplně nových, co do studia medicíny zčerstva nastoupili a pro něž je tělocvik povinným předmětem. Vůbec nás – náš ústav – kvůli více než ročnímu uzavření školních provozů zkrátka neměli šanci poznat,“ vzpomíná na úvod rozhovoru pro magazín Forum Josef Marcoň, přednosta Ústavu tělesné výchovy 1. lékařské fakulty UK. Kantoři-tělocvikáři dokonce uvažovali o tom, že začnou vyučovat v pražských parcích. Ale striktní lockdown zatrhl i venkovní sportování. Bylo nutné vymyslet náhradní variantu.

safe image 1 safe image 2

Snaha vtáhnout studenty do sportovních aktivit, okořeněných nezbytnou dávkou originality a vtipu stála za vznikem aktivity #odemknipohybemlockdown. Během ní, v šesti týdnech medici postupně plnili šest výzev. Hnacím motorem pro všechny mělo být především překonat sám sebe: úkoly byly nejen variabilní a různorodé, ale zahrnovaly i různé stupně splnění – od jednoduchých až po skutečně náročné. A během celého týdne studenti mohli své dovednosti v dané výzvě vylepšovat k osobnímu maximu.

míčustěny míščnaprstu

Pokud chtěli mít studenti uznaný zápočet z tělesné výchovy za letní semestr, museli se zúčastnit alespoň třech výzev. Dosažené výsledky se svým vyučujícím sdíleli prostřednictvím Microsoft Forms. Vzájemná důvěra byla podmínkou. Jak se ale záhy ukázalo, zdaleka nešlo jen o „povinné“ účastníky, kdo se rozhodli jednotlivé výzvy přijmout a splnit. Přidali se i spolužáci a kamarádi z vyšších ročníků.

fusky kolo

PŘEHLED VÝZEV #ODEMKNIPOHYBEMLOCKDOWN
zkusíte, jak byste to zvládli vy? 
#5 Ponožková výzva
Obratnost nohou i rukou 

marcoň kruh 1Do akce probíhající od 12. dubna do 23. května se zapojila celkem téměř tisícovka mediků, přičemž příjemným překvapením je pro organizátory rovněž zapojení zahraničních studentů – v průměru se jich v každé výzvě „se sebou“ utkalo více než sto. „Jsme rádi, že se nám i touto cestou podařila jejich integrace do české komunity. Opět se potvrdilo, že ve sportu jazykové bariéry padají mnohem snáze než kdekoliv jinde,“ hodnotí Josef Marcoň (na fotografii vlevo).    

S největším zájmem se (jistě ne nepřekvapivě) sešla tak zvaná Ponožková výzva: „Studenti dokonce posílali videa s různými vylepšeními, třeba si dokázali sundat ponožky ve stoji na rukou. trnka kruh 1Zkrátka vlastní fantazii jsme meze nekladli. Výzvy sice byly o výkonnosti, o překonání vlastních limitů. Ale jsme rádi, že se v nich projevila i studentská recese,“ směje se přednosta. Za symbolickou tečku celé akce považují organizátoři poslední výzvu Pohyb bez motoru: „I když jsme byli po celou dobu lockdownu omezovaní, určitá aktivace vlastního pohybu rozhodně špatná není. A to i v běžném denním životě, tedy bez pandemie, kdy nám stále více ubývá přirozeného pohybu a mnozí dáváme přednost rychlejší a pohodlnější dopravě,“ přibližuje motto „šestky“ Ondřej Trnka, hlavní tvůrce celého projektu (na fotografii vpravo).  

Je na místě zmínit, že výzva #odemknipohybemlockdown byla za časů pandemie již druhou v pořadí. V letním semestru roku 2020 se totiž na 1. lékařské fakultě UK nejen studenti a zaměstnanci, ale i jejich přátelé a fanoušci mohli zapojit do výzvy 10.000 kilometrů. 3Tehdy za každý uskutečněný kilometr – dosažený chůzí, během či na kole – uvolnila fakulta korunu na podporu aktivit spolku Medici na ulici. O zdatnosti a odhodlání všech zapojených svědčí skutečnost, že se výzvu s puncem sociální podpory podařilo splnit již za pět dní. „Dvakrát jsme proto museli navyšovat počty naběhaných a najetých kilometrů, až jsme se dostali na třicet tisíc,“ vzpomíná s úsměvem a uspokojením na loňský úspěšný počin přednosta Marcoň.

„Tělocvikáři“ z jedničky by rádi, aby se výuka co nejdříve vrátila do „standardních“ kolejí, kdy budou moci medikům znovu nabídnout nebývale širokou paletu sportovního vyžití, doslova od atletiky až po zumbu. Na 1. lékařské fakultě UK dobře vědí, že osobní rozvoj profesně zdatného lékaře úzce souvisí s jeho fyzičkou a odolností. I proto se na největší lékařské fakultě UK tělesná výchova stala před lety povinným předmětem hned ve čtyřech semestrech studia. Ovšem na desetičlenný pedagogický tým Ústavu tělesné výchovy a sportu, který se v „čase bez covidu“ stará týdně v průměru o 1700 studentů a jejich sportovní vyžití, čeká teď další velká výzva – připravit letní kurzy. Startují už v červenci – přejeme hodně zdaru!

Autor:
Foto: archiv ÚTV
Ústav tělesné výchovy 1. LF UK - SEZNAMTE SE!

Sdílejte článek: