Medici PRO Očkování mají dost elánu. A cenu Gratias Tibi

středa, 29 září 2021 09:09

Snaží se účinně a na odborné úrovni komunikovat s veřejností, dokážou reagovat na aktuální situaci a společnosti předkládají důvěryhodné informace," dal by se stručně shrnout přínos iniciativy Medici PRO Očkování, v polovině září oceněné cenou Gratias Tibi.

foto  s cenou upraveno 
Slavnostní předávání cen Gratias Tibi proběhlo dne 15. září v Letenských sadech / foto: Člověk v tísni

Vyhlašovatelem Gratias Tibi (z latiny „děkuji tobě“) je nezisková organizace Člověk v tísni. Smyslem ocenění je upozornit na výjimečné počiny jednotlivců i skupin pozitivně ovlivňujících život ve společnosti. Letos odborná porota vybírala z téměř sedmi desítek nominovaných. Ocenění bylo již poosmé udělováno ve více kategoriích: základní školy, střední školy, enviromentální a v kategorii určené pro mladé aktivisty do třiceti let. cena gratis tibi logo rgb.page thumbnailA právě v něm „naši“ zástupci z Univerzity Karlovy – projekt Medici PRO Očkování  funguje ve spolupráci studentů 2. lékařské fakulty se studenty Fakulty sociálních věd – výjimečné ocenění získali.

„Porota ocenila, že se realizátoři věnují tématu očkování na odborné úrovni dlouhodobě. Dokázali rychle reagovat na aktuální situaci spojenou s očkováním proti koronaviru. Řeší tak problematiku proočkovanosti populace z širšího úhlu pohledu, mají dobrou komunikační strategii a úspěšný mediální plán,” shoduje se v hodnocení projektu porota z Člověka v tísni.

Zde přehled všech projektů nominovaných v roce 2021 na cenu Gratias Tibi

U příležitosti udělení ceny magazín Forum rozmlouval s Karolínou Hájkovou (vlevo)Dominikou Kovačovičovou, dvěma autorkami projektu. Mladé dámy se v odpovědích vzájemně doplňovaly.

karolína hájková kruh 460dominika kovačovičová kruh 460

Co pro vás – Mediky Pro Očkování – ocenění Gratias Tibi znamená, jaký má význam?

Je pro nás velkou ctí, že se náš projekt, v tak velké konkurenci, stal vítězem. Je to pro nás odměna za velké množství práce. Jsme vděční za to, že je náš spolek vnímán jako přínosný nejen lékaři.

cena gratias tibi ostrýKromě naší radosti je ale toto ocenění významné i z širšího hlediska. Ukazuje totiž na samotnou podstatu projektu – na to, že je oceňováno informování společnosti o prevenci a očkování. Zároveň nás cena dostala do podvědomí dalších lidí, kteří třeba o očkování váhají nebo nevědí, jak argumentovat s přáteli a známými. Proto cena není jen oceněním našeho spolku a naší práce, ale je taky důkazem toho, jak důležité téma řešíme.

Stále máte dost elánu a „zbraní” pro boj s odpůrci očkování a „zívači“?

Našim cílem je informovat veřejnost a vysvětlovat problematiku vakcinace obecně, a to je běh na dlouhou trať. Rozumíme, že ne všichni jsou odborníky v oblasti medicíny, a proto se snažíme poskytovat ověřené a odborné informace lidským jazykem široké veřejnosti. V případě přesvědčených odpůrců se snažíme empaticky vést diskuzi a předkládat ověřené informace. Pokud vyhodnotíme, že dotyčný nemá o diskuzi a podložená data zájem, nebo je agresivní, věnujeme svůj volný čas někomu dalšímu.

Všechny nás ale motivuje to, že si uvědomujeme závažnost problematiky. Na vlastní oči totiž vidíme dopady odmítání očkování například proti černému kašli nebo záškrtu. Počty případů těchto onemocnění se každoročně zvyšují a bohužel čím dál častěji končí tragicky.

Důkazem našeho „elánu” jsou neustále rozšiřující se aktivity, jako je vydání brožury o efektivní komunikaci očkování pro lékaře nebo organizace konferencí. Jsme též rádi, že jsme atraktivní pro studenty 2. LF i FSV, kteří mají zájem spolu s námi bojovat proti odmítání očkování a klesající proočkovanosti a stávají se našimi novými členy. Významnou novinkou, která nám otevřela mnohé dveře, je také oficiální zapsání spolku a založení transparentního účtu.

Medici PRO Očkování – transparentní účet pro podporu aktivit: 210 1999 887/2010

Co říkají Medici PRO Očkování na klesající obavu z nákazy? Vidíme to denně kolem sebe, lidé odmítají nosit roušky třeba v MHD, přitom pandemie zdaleka neskončila.

Důvodů k menší obezřetnosti lidí může být několik. Na jednu stranu máme za sebou období s poměrně nízkými denními přírůstky nově nakažených. Během léta také došlo k rozvolnění opatření, které může vést k dojmu, že již není třeba dbát na koronavirová opatření a mnoho lidí ztratilo motivaci se očkovat.

Logo menuS klesajícími teplotami lze ale očekávat opětovný nárůst počtu případů. Nemluvě o tom, že čím více se virus v populaci bude šířit, tím větší je riziko dalších nebezpečných mutací. I proto je nadále důležité vysvětlovat problematiku a důležitost vakcinace proti covid-19 takovým způsobem, který je skupině neočkovaných blízký, ale zároveň je nepřehlcovat. Tady je velmi tenká hranice, natož když aktuálně přichází téma třetí dávky očkování, které otevírá mnoho dalších souvisejících otázek.

Na druhou stranu jsme rádi, že v současnosti je už více než polovina populace očkovaná, protože nejen česká data o hospitalizovaných ukazují, že očkování snižuje riziko vážného průběhu.

intranasal covid vaccine nurse  s hand 1024x798Chystáte třeba nějakou novou strategii?

Strategii neměníme, spíše ji aktualizujeme. Nadále se věnujeme tématu klesající proočkovanosti populace, popularizaci tématu nepovinného očkování a edukujeme o prevenci. Máme ale čím dál více projektů a aktivit. Například díky grantu, který jsme získali od Univerzity Karlovy, bychom na podzim rádi pořádali konferenci pro novináře, která má za cíl odprezentovat zkušenosti získané v oblasti komunikace očkování během pandemie. Vzhledem k tomu, že v současnosti ve velké míře závisí nejen na tom, jaké informace jsou v médiích prezentované, ale taky jakým stylem, věříme, že je důležité si vzít ponaučení a zkušenosti z pandemie.

Když jsme spolu mluvily v lednu, přišla řeč i na zamýšlenou spolupráci s jinými lékařskými fakultami. Povedlo se?

S narůstajícím počtem aktivit narůstá i potřeba neustále rozšiřovat náš tým. To úzce souvisí s tím, že všichni pracujeme na projektu ve svém volném čase, při škole a práci. Samozřejmě, že by bylo skvělé, kdybychom byli schopni rozšířit naši působnost i na jiné fakulty napříč celou republikou, a tím dostat myšlenku k ještě většímu počtu lidí. S tímto procesem je ale spojeno mnoho manažerských aktivit a konstantní podpora a motivace nových členů. Upřímně se přiznáváme, že během pandemie jsme měli sotva čas na začleňování těchto organizačních aktivit u studentů ze dvou fakult. S opadnutím zájmu o téma očkování proti covid-19 bychom ale rádi zapracovali na propojení s dalšími fakultami a rozšířili tak naše působení geograficky i obsahově. Proaktivní studenti Univerzity Karlovy mimo 2. LF a FSV jsou samozřejmě vítáni a mohou nám napsat na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

„Projekt Medici PRO Očkování dokazuje výhody mezifakultní spolupráce. Ta je kromě cílové skupiny projektu přínosná také pro studenty, kteří se vzájemně obohacují o zkušenosti získané během studia,” komentuje Milan Trojánek, odborný garant projektu a lékař a pedagog z Kliniky infekčních nemocí 2. LF UK. Jeho slova doplňuje Denisa Hejlová, vedoucí katedry marketingové komunikace a PR na FSV UK: „Oblast zdravotní komunikace je v České republice dlouhodobě podceňována. Vítám proto iniciativu studentů, která tuto situaci postupně zlepšuje.” Přínosu spolupráce na projektu napříč fakultami je si vědoma i sama Univerzita Karlova, která jej v minulém roce ocenila Cenou Miloslava Petruska za výjimečnou reprezentaci univerzity.

0001 0003 0002 0004

Ukázka názorně srozumitelné infografiky – je k dispozici volně ke stažení – z webových stránek www.mediciproockovani.cz  

Autor:
Foto: Člověk v tísni - Gratias Tibi, mediciproockovani.cz

Sdílejte článek: