Medici z Dvojky pomáhají Ukrajincům společně s legionáři

úterý, 19 duben 2022 14:43

Od samého počátku uprchlické krize vyvolané válkou na Ukrajině se do dobrovolnické pomoci zapojili i bilingvní medici ze 2. lékařské fakulty UK. Základní vyšetření zajišťují pravidelně v salonku Hotelu Legie. 

011
Medikům z Dvojky sice v Hotelu Legie chybí běžné zdravotnické zázemí. I tak – za stávajících podmínek –  poskytují uprchlíkům z Ukrajiny pravidelnou základní péči. Skupinku budoucích lékařů jsme zastihli v pátek 8. dubna, když čekali na první pacienty...  

Rusky a ukrajinsky mluvící medici z 2. lékařské fakulty UK se v rámci pomoci Ukrajincům rozhodli propojit spolupráci mezi Československou obcí legionářskou a FN Motol. V praxi to znamená, že studenti docházejí do Hotelu Legie na Praze 2, který dnes poskytuje azyl více než stovce osob – povětšinou ženám s malými dětmi. Medici z Dvojky zajišťují uprchlíkům základní screeningová vyšetření, pomáhají s organizací při obstarávání primární péče a vyšetření u lékařů-specialistů a vůbec pomáhají Ukrajincům zorientovat se ve zdravotnickém a sociálním systému u nás.

009Spolupráce s Legií

„Začátkem března nás oslovila Československá obec legionářská, že by pro uprchlíky – tehdy jich na hotelu bydlelo kolem sto šedesáti – potřebovali pomoct,“ vysvětluje počátek spolupráce lékař Vyacheslav Grebenyuk (na společné fotografii třetí zleva), který je na 2. LF UK koordinátorem všech projektů na pomoc Ukrajině. Jak dále říká: „Medici plní v prvé řadě roli jakési triáže (z francouzského výrazu trier); což znamená, že třídí pacienty podle stavu a naléhavosti jejich zdravotních komplikací a problémů. Zdravotnická způsobilost zapojených mediků je pochopitelně omezená: bez odborného zázemí – ošetřovny, specializovaného střediska či nemocnice – toho příliš mnoho ani udělat nemohou. Mezi zapojenými studenty najdeme v Legii spolu s šesťáky též mediky z nižších ročníků. Všichni jsou už u pacientů schopni sami rozlišit, kdy jde o banální či náročnější zdravotnický problém vyžadující neodkladné odborné řešení.“

Nejsložitějším úkolem, který téměř denně budoucí lékaři řeší, je podle Vyacheslava Grebenyuka nalezení praktických lékařů a pediatrů pro primární péči. Je jich málo i pro české pacienty.

006Víme, co uprchlíci cítí

I když Hotel Legie nedisponuje klasickým zdravotnickým provozem, přesto se zde díky budoucím lékařům dostává intenzivní péče a nestandardního osobního přístupu. „Ordinují“ v nevelkém salonku. Nejčastějšími problémy, které medici pomáhají řešit, jsou střevní infekce u malých dětí – průjmová onemocnění doprovázená dehydratací. Nedávno se postarali také o několik těhotných žen, pomohli jim získat nezbytnou registraci na porodnicko-gynekologické kliniky.

Předností dobrovolnické aktivity Dvojky na Hotelu Legie je i to, že jsou v ní zapojeni medici z bilingvního studia, znalost ukrajinštiny, běloruštiny či ruštiny je zde ohromným bonusem. „Nejaktivnějšími se ukázali studenti z Běloruska. Ostatně oni mají osobní zkušenost, kdy utíkali ze své země před režimem na podzim 2021. Pomáhali mi se vznikem a koordinací projektů a stali se i jádrem zdejších dobrovolníků, zajišťujících kontinuální péči potřebným,“ připomíná dokonalou češtinou koordinátor Vyacheslav Grebenyuk. On sám žije v Praze od roku 2012, kdy přijel za studii – je absolventem 2. LF UK – z Ukrajiny.

003 013

„Jsem toho názoru, že Bělorusové se historicky vždy přátelili s Ukrajinci, vždyť mnoho z nás má na Ukrajině rodinné kořeny. Proto cítíme, že je to i naše válka, náš problém. Své zapojení tady považuji za logickou lidskou pomoc. My jsme utekli z Běloruska před rokem, dvěma. Máme podobnou zkušenost a stále si dokážeme vybavit, co uprchlíci cítí. Samozřejmě, jejich situace je tisíckrát horší než ta naše,“ odpovídá Margarita, studentka čtvrtého ročníku, na dotaz – proč se rozhodla v Hotelu Legie pomáhat. Přiznává, že duchovně a mentálně se cítí mnohem lépe, když může Ukrajincům pomáhat a naslouchat jejich vyprávění.

Slova běloruské medičky doplňuje Artsem: „Samozřejmě zde ještě neposkytujeme dokonalou lékařskou péči. Přesto, věřím, že zde dokážeme pomáhat našim lidem, kteří se ocitli v extrémně vypjaté situaci.“ Ukrajinci a Bělorusové jsou podle Eleonory, třeťačky z Motola, bratři v neštěstí: „Musíme jeden druhého podporovat. Když nemůžeme pomáhat tam, a to ani při práci mediků – máme totiž běloruský pas, musíme se zapojit tady.“ Ani její spolužačka z ročníku Sofia si dnes nedovede představit, že by se do dobrovolnické aktivity nezapojila: „Nešlo by to! Pomoc si rozhodně zaslouží, potřebují ji všichni. Navíc zde máme možnost být při kontaktu s uprchlíky i v roli tlumočníka, což je pro ně též ohromnou pomocí.“      

a

Znalost jazyka výhodou

Tlumočení je, jak se dále mohl magazín Forum osobně přesvědčit, nezanedbatelnou pomocí pro uprchlíky. „Jsem sice Běloruska, ale dokonale rozumím všemu, co Ukrajinci říkají, rozdíly máme jen v gramatice. Větší rozdíl je mezi ruštinou a běloruštinou,“ komentuje Margarita a s úsměvem glosuje: „Na oddělení v motolské nemocnici máme jednu paní doktorku, která se rozhodla velmi intenzívně oprášit si téměř zapomenuté znalosti ruštiny. Přiměl ji k tomu rostoucí počet pacientů z Ukrajiny, stoupl mnohonásobně. Musím uznat, zvládá to skvěle.“

Právě Margarita má obrovskou tlumočnickou zkušenost z posledních dnů, kdy doprovázela maminku chlapce s dětskou mozkovou obrnou. V Praze hledaly vhodného pediatra. I díky zarputilosti Margarity byla celodenní snaha korunována úspěchem: podařilo se zajistit jak pediatrickou prohlídku, tak i chlapcovo vyšetření neurologem či cvičení na specializovaném rehabilitačním oddělení. Co by ještě ráda – najít pro malého pacienta stacionář, který by za jeho maminku alespoň na pár hodin týdně převzal náročnou péči. „A teď poběžím s jednou paní do lékárny a pokusím se tam s nimi domluvit na vydání léků na e-recept: odmítli jí lék vydat a ona nerozuměla proč. Snad budu úspěšná,“ doufá při odchodu Margarita.       

UA fond

Chcete-li se zapojit do pomoci prostřednictvím Československé obce legionářské

Autor:
Foto: Marcela Uhlíková

Sdílejte článek: