Vyzkoušet si finanční analytiku a utkat se s nejlepšími

pátek, 7. říjen 2022 11:48

Jak v praxi funguje práce finančních analytiků a manažerů investičních fondů? I to si mohou studenti a studentky vyzkoušet v rámci soutěže pořádané Institutem autorizovaných finančních analytiků – CFA Institute Research Challenge. Loňský tým z Karlovky analyzující firmu Pilulka.cz se dostal až do finále pro region Evropy, Afriky a Středního východu (EMEA).

 283769175 5254018437951641 9047823703402575037 n
Loňský soutěžní tým z FSV UK (zleva): Ondřej Rosický, Peter Palovič, Matej Leško, Jakub Bobysud.

„Institut autorizovaných finančních analytiků (Chartered Financial Analyst Institute, CFA) je globální profesní organizací v oblasti finanční analýzy a správy investic. Jeho posláním je zkvalitňovat praxi v investičním průmyslu a posilovat etické standardy, kterými se finanční poradenství řídí,“ shrnuje Jiří Novák z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK (IES FSV UK), mentor studentských týmů a hlavní organizátor soutěže na Univerzitě Karlově. Soutěž CFA Institute Research Challenge je určena týmům tří až pěti studentů. Úkolem je komplexní posouzení investiční příležitosti, zpracování podrobné oceňovací zprávy a její prezentace panelu hodnotitelů. Aktuálně je otevřeno přihlašování do dalšího ročníku soutěžního klání, a to až do 19. října.

A jak Jiří Novák zdůrazňuje, soutěž rozhodně necílí jen na ekonomy: „Vzhledem ke komplexnosti zadání a různorodosti dílčích úkolů bývá pro soutěžní tým ceněná expertíza v rozličných oblastech. Je výhodou, když někteří studenti umí kvalitně sestavit robustní oceňovací model firmy, jiní jsou schopni vybudovat ucelenou představu o jejím očekávaném vývoji a další mohou týmu pomoct závěry ocenění jasně odprezentovat porotcům a přesvědčivě odpovědět na jejich otázky. Proto vítáme přihlášky studentů oborů matematicko-fyzikálních, humanitně-sociálních, ale i dalších.“

Finančním analytikem na zkoušku

V loňském kole soutěže tým z Univerzity Karlovy ve složení – Jakub Bobysud, Matej Leško, Peter Palovič a Ondřej Rosický – postoupil do regionálního finále, tedy mezi šest nejlepších týmu ze zemí Evropy, Afriky a Středního východu a mezi šestnáct nejlepších týmů na světě. Celkem se soutěže účastní přes tisíc týmů z více než devadesáti zemí.

„Pouze jednou v historii soutěže se podařilo týmu reprezentujícím Česko postoupit takto daleko. Tento úspěch vnímám jako o to cennější i vzhledem k analyzované firmě Pilulka.cz, která je kvůli krátké historii a oboru podnikání pro ocenění velmi obtížná,“ říká akademický mentor Novák. A dodává, že ačkoliv práce mentora je časově náročná, přináší i mnoho radosti: „Členové studentského týmu bývají velice šikovní a zapálení pro věc. Naše interakce tak představuje sofistikovanou debatu, při které zvažujeme pravděpodobnost jednotlivých scénářů a jejich případný dopad na hodnotu firmy, což je motivující a přínosné i pro můj další profesní rozvoj.“

 284069024 5254018451284973 6733033494025656352 n
Úspěšný tým uvítal a odměnil i děkan FSV UK Tomáš Karásek.

Jak účast v soutěž hodnotí sami studenti? Co jim to dalo? Překvapilo je něco?

Jako hlavní benefit soutěže vnímáme možnost zkusit si práci akciových analytiků v praxi na poměrně detailní úrovni spolu s konečnou prezentací manažerům fondů a investičních společností. Zároveň jsme se díky soutěži poznali jak navzájem v týmu, tak s dalšími lidmi z profese. Velmi cenná byla též možnost konzultace našeho investičního doporučení s naším industry mentorem Jánem Hájkem.

Soutěž naplnila naše očekávání – skutečně se jedná o časově i mentálně náročný projekt, který vyžaduje hloubkovou analýzu určené společnosti. V průběhu soutěže jsme často trávili večery a noci diskuzemi nad analýzou a přípravou reportu a prezentace, ale myslím, že jsme si soutěž i přesto velmi užívali.

Klíčová byla i prezentace a kvalita oceňovací zprávy, kterou hodnotí jiná skupina porotců. Kvalita této zprávy bývá pravidelně nejsilnější stránkou týmů z Univerzity Karlovy. Úspěšné oslovení potenciálních investorů vyžaduje kvalitní prezentaci a přesvědčivé odpovědi na otázky, které během několika minut zaujmou a vzbudí zájem o možnou investici do analyzované společnosti. V soutěži představují roli potenciálních investorů porotci, kterými jsou vždy investiční profesionálové z praxe. I proto jsme každý na přípravě prezentace strávili přinejmenším 170 až 200 hodin práce. Kromě obou mentorů nám s přípravou prezentace pomáhal i tým reprezentující UK v předchozím ročníku soutěže, kterému bychom též chtěli poděkovat.

ABA 6062 2
Fotka z výroční večere CFA Society Czech Republic, kde proběhlo oficiální vyhlášení výsledků českého kola. Vlevo industry mentor Ján Hájek.

Cílem soutěže je takzvaný „equity research“ 
Equity research se zabývá komplexní analýzou veřejně obchodovaných společností, při které se zachází hluboko jak do analýzy finanční (historické výkazy a budoucí projekce finančních výkazů), tak strategické pozice (pozice na trhu vzhledem ke konkurentům, zákazníkům a dodavatelům a evoluce celého trhu) dané firmy. Na základě této analýzy je následně odvozen cenový cíl, který by měla akcie v následujícím roce dosáhnout. Z porovnání tohoto cenového cíle s aktuální cenou akcie vyplývá investiční doporučení na nákup, držení, či prodej dané akcie. 

A co studenti plánují dál?

Jakub Bobysud: Momentálně pracuji v poradenské společnosti Deloitte v týmu oceňování a finančního modelování. Zaměřuji se především na ocenění a posudky jak pro soudní spory v České republice, tak i pro mezinárodní arbitráže. Nadále se plánuji v tomto oboru rozvíjet přičemž zároveň přemýšlím nad doktorským studiem na IES FSV UK či absolvování certifikace CFA, která by mi umožnila dále prohloubit své znalosti v tomto oboru. Zkoušky CFA jsou globálně uznávané a jsou proto jakousi pomyslnou vstupenkou do světa financí a investic v mnoha zemích světa.

Peter Palovič: Pracuji v investiční bance WOOD & Co. na pozici Equity Research Analyst se zaměřením na aerolinky a realitní společnosti. Kromě komplexních analýz moje práce zahrnuje hodně komunikace s klienty a diskuzí o neočekávaných situacích na trhu. V příštím roce plánuji absolvovat první úroveň zkoušek CFA.

Ondřej Rosický: V současné době pracuji v oddělení investičního bankovnictví v Komerční bance. Vzhledem k mému zájmu o finanční trhy a zkušenosti získané v soutěži bych se rád v budoucnu uchytil v oboru Asset Management nebo oceňování finančních derivátů. V květnu jsem úspěšně složil první úroveň zkoušek CFA a v nejbližších letech plánuji pokračovat se zkouškami druhé a třetího stupně.

Matej Leško: Aktuálně pracuji na plný úvazek jako stážista v bance ERSTE Group Ag ve Vídni na oddělení zabývajícím se oceňováním komerčních nemovitostí. V budoucnosti určitě chci dále využít zkušeností získaných během soutěže a dále se v investiční oblasti rozvíjet. Také zvažuji absolvovat první úroveň prestižního certifikátu CFA. 

Autor:
Foto: archiv studentů

Sdílejte článek: