Chce zlepšovat vývoj postižených dětí nejen v Africe

středa, 1. únor 2023 12:30

Aby mohl pomáhat postiženým dětem k návratu do běžného života, rozhodl se Chipo Malambo opustit rodinu v Africe a studovat v České republice. Nyní se podílí na společném výzkumu Univerzity Karlovy a The University of Zambia (UNZA), který může zlepšit vývoj dětí v ČR i v Zambii. I proto je jeho příběh nominován na cenu Domu zahraniční spolupráce (DZS).

FTVS„Po studiu psychologie v Zambii na tamní univerzitě jsem chtěl studovat ergoterapii a naskytla se příležitost v podobě stipendia v Česku. Proto jsem v roce 2015 přijel sem a nejprve se rok učil český jazyk,“ vypráví Chipo Malambo. Po roce stráveném na Ústavu jazykové odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK) v Mariánských Lázních, nastoupil na Západočeskou univerzitu v Plzni a o tři roky později získal bakalářský titul.

Další štace na pražské FTVS UK

V dalším studiu se rozhodl pokračovat na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK v Praze a v roce 2021 vystudoval magisterský obor Aplikovaná tělesná výchova a sport pro osoby se specifickými potřebami. V současné době je na stejné škole druhým rokem doktorandem v oboru kinantropologie a zkoumá vztah mezi stupněm motorického vývoje a vývojové trajektorie kognitivních funkcí v předškolním věku dětí. Už třetím rokem též pracuje v Praze jako dětský ergoterapeut.

„Pracuji s dětmi, které mají opožděný vývoj, tělesné a neurologické postižení a další stavy, které ovlivňují jejich schopnost vykonávat každodenní činnosti. Snažím se jim pomáhat rozvíjet dovednosti jako zlepšení jemné motoriky, koordinace pohybů, úkonů sebeobsluhy jako je jíst, oblékat se, používat koupelnu…. Schopnosti a dovednosti dítěte poté vyhodnocuji, stanovuji jim další cíle a vytvářím individuální léčebný plán,“ vysvětluje Malambo svou práci. 

„Mezi techniky, které mohou být použity, patří mimo jiné terapie založená na hře, smyslová integrace a rozvoj jemné motoriky. Proto spolupracuji s rodinou dítěte a učiteli, abych zajistil začlenění cílů terapie do každodenního života. Mohu pracovat v různých zařízeních, jako jsou školy, nemocnice, soukromé ordinace, domácí terapie a komunitní centra,“ dodává.

occupational therapy at FYZIO Aktiv

Od roku 2020 se také věnuje společnému výzkumu Univerzity Karlovy a The University of Zambia (UNZA), jehož cílem je dlouhodobé monitorování vztahů mezi motorickým a kognitivním vývojem u dětí v předškolním věku. Jedním z hlavních záměrů je zjistit, zda jsou vztahy mezi motorickým a kognitivním vývojem u dětí předškolního věku kulturně závislé nebo nezávislé. Výsledky výzkumu budou mít mezinárodní rozměr.

Společně se zambijskou univerzitou

„Budeme spolupracovat s katedrou psychologie UNZA, kde přednáší můj spoluškolitel, a s katedrou psychiatrie na lékařské fakultě, odkud budou pocházet někteří postgraduální studenti, kteří se projektu účastní. UNZA je největší a nejstarší veřejná vzdělávací instituce, která se nachází v zambijské Lusace. Má deset škol s více než 157 bakalářskými a postgraduálními programy,“ podtrhuje význam Malambo.

lusaka zambia

„V Zambii je přístup ke kvalitní zdravotní péči omezený, zejména ve venkovských oblastech. Avšak ani v městských oblastech není poměr nemocnic a klinik k počtu obyvatel dostatečný, přestože byl učiněn obrovský pokrok. V současné době existuje národní pojištění, které je dostupné pro všechny občany a zdá se, že zatím funguje dobře. Nicméně za specializovanou péčí jsou Zambijci nuceni cestovat do jiných zemí. V posledních letech však bylo vynaloženo velké úsilí na zlepšení celkové zdravotní péče v Zambii, o čemž svědčí snížení mateřské a kojenecké úmrtnosti,“ líčí.

malambo2Do rodné vlasti se Malambo snaží jezdit každý rok, ale vzhledem k tomu, že je od roku 2015 nepřetržitě ve škole, bývá složité cesty pravidelně organizovat. „Původně jsem chtěl studovat jen do magisterského studia, ale uvědomil jsem si, že je logičtější vše dokončit a usadit se doma. Proto bych se po studiích rád přestěhoval zpět do Zambie a otevřel si praxi a také přednášel,“ říká o svých plánech.

Zdravotní know-how pro Zambijce

I proto mu záleží na partnerství mezi Univerzitou Karlovou a zambijskou univerzitou, a neustálé výměně myšlenek z akademického i politického hlediska.

„Bylo by hezké, kdyby Zambii navštěvovalo více českých studentů, akademiků a lékařů, a stejně tak, aby Zambijci navštěvovali Česko. Domnívám se, že Zambijci by se mohli od České republiky naučit mnoho věcí z oblasti vzdělávací politiky a politiky veřejného zdraví, které by mohly být pro Zambii přínosné,“ uzavírá Chipo Malambo.

Chipo Malambo
V rodné Zambii vystudoval psychologii, v letech 2016 až 2019 absolvoval obor ergoterapie na ZČU v Plzni. Od roku 2021 studuje na FTVS UK, kde získal magisterský titul a nyní je druhým rokem doktorandem v oboru kinantropologie. Je spoluautorem dvou odborných článků a v říjnu 2022 obdržel cenu za nejlepší příspěvek na mezinárodní vědecké konferenci v Dubrovníku v sekci mladých vědců (junior researcher). Třetím rokem pracuje jako dětský ergoterapeut.
Autor:
Foto: archiv Chipo Malambo

Sdílejte článek: