Všimli si, že chybí praktická výuka, tak uspořádali letní školu

úterý, 19. září 2023 11:39

Dva medici z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy uspořádali v mezinárodním měřítku ojedinělou letní školu praktické oftalmologie, která nabídla účastníkům, lektorům a přednášejícím z celé Evropy inovativní koncepci nástavbového vzdělání v očním lékařství, trénink praktických dovedností a možnosti nahlédnout na nejžhavější témata současného vědeckého bádání oboru.

IMGL9657
Na letní škole praktické oftalmologie propojili teoretickou výuku, praxi i budování sítě kontaktů. 

Vasil a Martin. Dva medici v šestém ročníku na 3. LF UK, kteří se připravují na budoucí specializaci v očním lékařství. Oba mají bohaté zkušenosti ze zahraničí, kde si během svých stáží všimli nedostatečné praktické výuky tamních studentů při výuce očního lékařství. „Na 3. lékařské fakultě UK máme kvalitní kurzy mikrochirurgie v očním lékařství. Každý si tak může v případě zájmu vyzkoušet práci s nástroji pod mikroskopem na modelu oka,“ říkají spolužáci Vasil KostinMartin Horák, kteří se tak rozhodli uspořádat mezinárodní letní školu Summer School of Practical Ophthalmology.

A tak dva „budoucí očaři“ mezi stážemi a přípravou na státnice zajistili pro svůj projekt financování prostřednictvím grantu aliance 4EU+ a sponzorských darů firem Alcon and Roche. Následně oslovili zahraniční i domácí odborníky a připravili pestrý program, na který sezvali studenty a studentky posledních dvou ročníků medicíny napříč Evropou. Přihlásilo se jim přes padesát zájemců, ze kterých následně pečivě vybrali dvanáct nejvhodnějších kandidátů a kandidátek – tři z University of Copenhagen, čtyři ze Sorbonne University, jednu z University of Geneva a čtyři z Univerzity Karlovy. Teoretického programu a přednášek se pak účastnili i další zájemci z řad studentů a širší lékařské veřejnosti. Celkově se programu každý den účastnilo mezi 25 a 35 účastníky.

DSC04931

„Letní škola splnila všechny naše vytyčené cíle. Program zajistil studentům bližší seznámení se s oborem očního lékařství, pozvaní zahraniční přednášející představili nejnovější vědecké poznatky a samotná mezinárodní koncepce umožnila účastníkům seznámit se jak s Prahou a českým prostředím, tak mezi sebou a navázat tak důležité kontakty pro další profesní a akademickou spolupráci,“ shrnuje Martin Horák.

IMGL9681
Vasil Kostin asistuje jedné z účastnic letní školy při nácviku mikrochirurgických technik. 

Teorie, praxe i kultura

Program byl rozdělen na teoretické, praktické a vědecké bloky. „Primární vidinou bylo představit účastníkům určité téma neprve skrze klinické semináře a to do větších detailů, než je tomu u kurzů očního lékařství běžně vyučovaných na univerzitách. Na to přímo navazoval nácvik praktických dovedností v dané oblasti prostřednictvím workshopů vedených zkušenými lektory,“ popisuje Vasil Kostin.

DSC04961 DSC04938

Účastníci tak byli teoreticky uvedeni do nejrůznějších problematik od cizího tělesa v oku, přes šedý zákal až po akutní natržení rohovky. Následně měli možnost naučit se na prasečím modelu vyšetřovací techniky na štěrbinové lampě, odstranění cizího tělesa či nejrůznější mikrochirurgické techniky a operace, včetně ultrazvukového odstranění čočky.

„Akademická část programu byla zajištěna ve spolupráci s předními vědci z relevantních evropských pracovišť. Účastníkům i zájemcům z řad širší lékařské veřejnosti byly k dispozici přednášky z oblasti genetiky, využití umělé inteligence v očním lékařství, value-based healthcare, dětské oftalmologie, buněčné terapie a okuloplastiky. Zpestřením programu byly také komentované chirurgické výkony přenášené účastníkům z operačních sálů pod vedením přednosty oční kliniky Pavla Studeného,“ vyjmenovává Martin Horák.

DSC04946
Organizaci konference si rozdělili. Martin Horák (u počítače) se staral především o účastníky. 

„Mimo samotný teoreticko-praktický program jsme letní školu koncipovali i jako kulturní výměnu studentů. Účastníci se tak seznámili nejen s českým prostředím, ale především se svými budoucími kolegy a kolegyněmi z ostatních evropských institucí, což je klíčový předpoklad pro kvalitní klinickou a vědeckou práci. K budování profesních vazeb přispíval především bohatý odpolední a večerní kulturní program, který účastníkům představil historické centrum Prahy, ale i českou kulturu a historii středoevropského prostoru jako takového,” dodávají pořadatelé.

IMGL9631

Povedlo se, pokračujeme

Na evropské úrovni ojedinělý počin pozitivně hodnotí i samotní účastníci a účastnice. Nejvíce oceňovali propojení klinických a praktických dovedností, kdy si mohli probírané procedury a techniky přímo sami vyzkoušet. Nově nabyté znalosti si v závěru poměřili i testem a ti nejlepší si odnesli hodnotné ceny. „Zájem studentů, lektorů a akademiků, skvělé ohlasy účastníků a jedinečnost celé události společně s nesmírným potenciálem výuky a vědecké mobility v této oblasti medicíny nás nesmírně motivuje a již teď máme nápady, jak celý program ještě vylepšit. Ve spolupráci s oční klinikou FNKV a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy plánujeme pořádat tuto událost i v příštích letech a navázat tak na úspěch tohoto pilotního ročníku,“ shodují se Vasil Kostin a Martin Horák.

Autor:
Foto: Vasil Kostin, Tomáš Novotný

Sdílejte článek: