Odborníci z CERGE-EI nabízejí nápady, jak uchránit ekonomiku

čtvrtek, 18. červen 2020 13:54

Nebyli tak vidět jako medici s rouškami či štíty, ale čile počítají, modelují a přemýšlejí, jak zastavit epidemii covid-19 s co nejmenšími hospodářskými škodami. Vědci z CERGE-EI od poloviny března nabízejí svoji odbornost v boji proti ekonomickým dopadům pandemie koronaviru. Přišli s prospěšným projektem IDEA anti COVID-19, jehož cílem je předkládat doporučení, která mohou pomoci zmírnit dopady očekávané ekonomické krize na českou společnost.

_cerge_covid_575_1_900_561

„Chceme využít naše znalosti k tomu, aby co nejméně lidí přišlo o práci, aby se netopili v dluzích, aby zkrachovalo co nejméně firem a aby se ekonomika po krizi co nejdříve navrátila k normálnímu chodu,“ vysvětluje důvod vzniku iniciativy Daniel Münich, výkonný ředitel IDEA, a dodává: „Také chceme přispět k tomu, aby lidé pochopili, jak na nás všechny krize můžou dopadnout a jak tomu lze zabránit.“

Řešení pro karanténu i dluhy

Špičkoví vědci už předložili kolem dvacítky příspěvků, které pojednávají o jednotlivých problematikách, například jak „zamrazit“ ekonomiku, aby ji po odeznění pandemie bylo možné co nejrychleji zase nastartovat, jak nejlépe nastavit sběr dat pro takzvaně chytrou karanténu i jak komunikovat s veřejností. Příspěvky často vycházejí ze zahraničních studií, ale vždy v kontextu České republiky. Někteří z ekonomů, například držitel grantu Evropské výzkumné rady (ERC) Filip Matějka, Štěpán Jurajda či přímo docent Münich, se dočasně zapojili do poradních orgánů státu.

Doc. Ing. Daniel Münich, Ph. D., výkonný ředitel IDEA při CERGE-EI:

Vše obrazně řečeno odstartoval e-mail od kolegy Jakuba Steinera (nositele ERC grantu, který působí v CERGE-EI a na Curyšské univerzitě), kterého inspiroval kvalitní text o ekonomice epidemií od Kevina Bryana. Po čtyřech dnech byla na světě první z řady studií Ekonomie společenského odstupu pro každého: Případ covid-19 s posvěcením původního autora a obsáhlým laickým shrnutím.

_munich_crop_400_460

Další – již původní studie – na nejrůznější témata následovaly v rychlém sledu. Do práce se postupně zapojily desítky vědců a doktorandů jak z CERGE-EI, tak dalších českých i zahraničních výzkumných pracovišť. Přínosy lze vysledovat nejen z bohatých mediálních ohlasů a „propisování“ do veřejných diskusí, ale jsou vidět i v řadě přijatých opatření. Například naše návrhy dočasných úprav insolvenčních zákonů byly uvedeny do praxe záhy, mírně úročené odklady plateb pojistných odvodů z mezd zaměstnanců jsme navrhovali jako opatření první pomoci již v polovině března.

Hodně se zúročuje naše know-how při konstrukci české verze německého programu kurzarbeit. Zkraje dubna vznikla z iniciativy Reného Levínského a Pavla Hroboně Iniciativa Model anti COVID-19 pro ČR, která zastřešila a koordinačně-logisticky podporuje náročnou agendu epidemiologického modelování, jež je z řady ohledů pro ČR zásadní. Bohužel jsme naráželi na poměrně chladný zájem o tyto modely ze strany státu a neochotu poskytovat některá potřebná data pro lepší kalibraci modelů.

Etablovala se též spolupráce s organizací PAQ Research v agendě sběru výzkumných dat v živém přenosu: PAQ – Život během pandemie. Projekt  IDEA anti COVID-19 zahrnuje rozsáhlé inter- a multidisciplinární úsilí desítek vědců z nejrůznějších pracovišť v Česku i zahraničí. Byť se akademici zapojují hlavně z nadšení pro věc a s vědomím společenské zodpovědnosti, úsilí již operativně stačily podpořit Nadace Experientia a Nadace České spořitelny.

Vědci tak řešili nejen aktuální otázky, jak nejlépe ukončit plošná opatření související s pandemií a vrátit se k běžnému životu bez hrozby zhoršení, ale zabývali se rovněž epidemiologickým modelováním a efektivitou testování na covid-19.

Dalším projektem je průzkum Život během pandemie, který se zabývá situací 2500 českých domácností. Výzkumníci se každé dva týdny ptají, jak epidemie a související opatření dopadají na domácnosti v zemi a jejich rodinný život, jak se mění jejich postoje, ekonomická situace i jak zvládají distanční vzdělávání a jaké nerovnosti v přístupu ke vzdělávání hrozí.

„Naše doporučení vycházejí z nejlepší praxe, jsou podložena daty a relevantním výzkumem. Jsou určena vládě, odborníkům z ministerstev, novinářům a široké veřejnosti. Nechceme dávat knížecí rady, chceme pomáhat,“ říká docent Sergey Slobodyan, ředitel CERGE-EI.

Šestice kroků k probuzení

V květnovém příspěvku think-tanku IDEA špičkový a oceňovaný ekonom Filip Matějka shrnuje šest cílů pro následující měsíce – co dělat a jak nejlépe probudit ekonomiku:

1. Snížit nejistotu.

2. Povzbudit platební morálku a obnovit efektivitu trhů.

3. Poskytnout likviditu dlouhodobě užitečným, respektive životaschopným firmám.

4. Chytře povzbudit poptávku státními nákupy.

5. Podpořit mezinárodní spolupráci.

6. Nerozptylovat se ničím, co nesouvisí se současnou krizí.

Autor:
Foto: Hynek Glos, archiv CERGE-EI

Sdílejte článek: