Ztráta čichu a chuti může být příznak onemocnění COVID-19

středa, 1. duben 2020 11:01

Odborníci z řady zemí tvrdí, že náhlá ztráta čichu a chuti může být projev onemocnění COVID-19 a pacient a osoby v jeho blízkém okolí by měli dodržovat karanténu. Tento příznak potvrzují ze své zkušenosti i studenti medicíny z Univerzity Karlovy, kteří jako dobrovolníci pomáhají v boji s touto nemocí.

_s_chuti_900_561

Podle aktuálních doporučení Evropské rinologické společnosti a Americké akademie ORL a chirurgie hlavy a krku by právě náhlá ztráta čichu a chuti měla být považována za příznak onemocnění COVID-19. Přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol prof. MUDr. Jan Plzák, Ph. D. vysvětluje: „Obecně patří mezi nejčastější příčiny úplné (anosmie) nebo částečné ztráty čichu (hyposmie) viry, které způsobují infekce horních cest dýchacích, často označované jako „nachlazení“. K nim se právě skupina koronavirů řadí.“

_prof_jan_plzak_426_460A hned uvádí tři hlavní způsoby, jak viry mohou ovlivnit čich: „Zánět nosní sliznice, který viry vyvolávají, může omezit přístup vdechovaného vzduchu do oblasti stropu nosní dutiny, kde je lokalizován specializovaný čichový epitel, a narušit detekci vůní. Virus může přímo napadnout a poškodit buňky čichového pole ve stropu dutiny nosní. Další možností je poškození nervové dráhy, kterou jsou čichové vjemy vedeny z nosu do čichového centra v mozku. Na vlastním vnímání chuti se významně podílí i čichové vjemy, proto bývají často při poruše čichu postiženy i vjemy chuťové,“ dodal.

Podle profesora Plzáka se tyto příznaky často vyskytují u pozitivně testovaných pacientů, kteří neměli žádné jiné symptomy: „Pokud se ztráta čichu objeví náhle, řádově ve dnech, a není spojena s jinými zřejmými onemocněními nosu a/či vedlejších dutin nosních, jako jsou například rýma s nosní neprůchodností, nosní polypóza, sinusitida atd., jedná se v současnosti o vysoké riziko koronavirové infekce. Pacienti s anosmií bez dalších symptomů mohou patřit mezi tzv. skryté přenašeče onemocnění.“

To z praxe potvrzuje i Tomáš Stejskal, student 2. lékařské fakulty UK, který je jako dobrovolník v odběrových stanech v Nemocnici Na Homolce: „Během dne k nám přijde na odběr kolem 10 pacientů, kteří mají ztrátu čichu a chuti. Tito pacienti často nemají klasické projevy onemocnění COVID-19. Kromě ztráty čichu je například pouze bolí hlava nebo mají zvýšenou teplotu. Tito pacienti mají často pozitivně testované v rodině. Například jsme odebírali dítě z pozitivně testované rodiny, které krom ztráty čichu nemělo žádné jiné projevy,“ sdílí své zkušenosti medik.

Lenka Krobová, studentka 1. lékařské fakulty UK, jezdí jako posádka odběrového vozu rychlé záchranné služby do domácností, kde provádí odběry: „S příznakem ztráty čichu jsem se u několika pacientů setkala. Nedokážu říci přesný počet, nebylo jich mnoho, ale určitě se vyskytují. Jednalo se spíše o mladší ročníky – pacienty mladší čtyřiceti let. U některých z nich se zároveň vyskytla ztráta chuti,“ dodává medička.

_krobova_abraham_800_600

Další student Bruno Jurášek (2. LF UK) jako dobrovolník sděluje výsledky v call centru na Oddělení klinické mikrobiologie Nemocnice Na Bulovce. „Denně oznámím přes 20 pozitivních výsledků. Když se pak ptám na příznaky a zda byl dotyčný v kontaktu s nakažený‎mi, jeden až dva pacienti denně mi sdělí, že sice mají v blízkosti nakaženého, ale že se cítí dobře a jen u nich došlo ke ztrátě čichu a chuti,“ potvrzuje medik.

„Tito pacienti zatím bohužel nesplňují současná kritéria pro testování nebo karanténu,“ říká profesor Plzák, i tak ale výrazně doporučuje preventivní izolaci: „I když může být náhlá ztráta čichu způsobena i jinými viry, domníváme se, že je rozumné v současné pandemické době předpokládat, že příčinou je COVID-19, dokud to není vyloučeno testováním. Doporučujeme proto, aby pacienti, u kterých se nově objeví ztráta čichu bez zjevné příčiny, dodržovali současné pokyny pro karanténu. To platí také pro jejich spolubydlící,“ shrnuje lékař.

 

Autor:
Foto: Shutterstock, 1. LF UK, archiv L. Krobové

Sdílejte článek: