Tradiční Vědecká konference 2. LF zahájila motolský školní rok

středa, 14. říjen 2020 09:49

Na začátku října se ve Velké posluchárně motolského areálu konala tradiční Vědecká konference 2. LF UK, i když kvůli probíhající koronavirové pandemii v netradičním podzimním termínu a hybridním prezenčně-distančním formátu.

Jan Royt 9547Jan Royt 9547 

„Výsledek předčil očekávání,“ hodnotí profesor Jan Trka, proděkan pro vědu a výzkum na 2. LF UK a jeden z hlavních organizátorů vědecké konference. „Kvůli koronavirovým omezením jsme byli nuceni omezit počet lidí v posluchárně, ale na online streamech konferenci sledovalo po oba dny přes 300 lidí. Navíc osobně dorazili ti, kteří mají o vědu skutečný zájem, což vytvořilo skvělou atmosféru a živé diskuze,“ shrnuje letošní ročník.

Program byl jako každý rok pestrý. V přednášce na téma „Smrt a její reflexe ve výtvarném uměníprof. Jan Royt poutavě hovořil o ikonografii smrti, přechodových rituálech a pohřebních tradicích jednotlivých kultur v různých časových obdobích. V přednášce nevynechal ani výtvarné vyobrazení morových ran a dalších epidemií. Profesor Royt je historik umění a mimo jiné Rytíř řádu sv. Lazara a Rytíř papežského řádu svatého Řehoře Velikého, což komentoval děkan 2. LF Vladimír Komárek: „Jediný rytíř, který kdy na vědecké konferenci přednášel.“

Druhý den konference zahájila zvaná přednáška prof. Jiřího Neužila o mitochondriích jako novém cíli léčby rakoviny. „Mitochondrie jsou životně důležité orgány, které dodávají buňkám energii – jsou tedy i tou ideální ‘Achillovou patou’ nádorových buněk,“ řekl prof. Neužil „Naše látka MitoTam (mitochondriálně cílený Tamoxifen) specificky rozpoznává a ničí pouze mitochondrie nádorových buněk, protože jejich membrány se liší od mitochondrií zdravých buněk lidského těla,“ vysvětloval. První fáze klinického testování MitoTamu probíhala ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a teď se připravuje fáze druhá. Klinické testování nových léčiv v Česku je poměrně unikátní, většinou probíhá z finančních důvodů v zahraničí. Klinické testování MitoTamu v ČR je možné díky finanční podpoře soukromých firem Smart Brain a KKCG.

I další zvané přednášky nabídly pestrá témata – dr. Lenka Petruželková mluvila o androidové aplikaci na řízení glykémie u pacientů s diabetem I. typu, díky které se z FN Motol daří měnit světovou diabetologii. Prof. Přemysl Jiruška přednášel o nov‎ých přístupech v léčbě epilepsie, dr. Ondřej Novák mluvil o metodách zobrazování mozkové aktivity a doc. Petr Libý sdílel současné trendy v operativních přístupech u dětských mozkových nádorů.

Lenka Petruželková 9188Přamysl Jiruška 8912Ondřej Novák 9256smallPetr Libý 9040
Zleva: dr. Lenka Petruželková, prof. Přemysl Jiruška, dr. Ondřej Novák, doc. Petr Libý.

 

Nechyběly ani tradiční přednášky studentů. Letos poprvé dokonce ve dvou formátech – již tradiční 10minutové a nové MINI 5minutové prezentace. A jako každý rok studenti a studentky bojovali nejen o čest, ale i o ceny a finanční ocenění:

  • Cenu předsedy Vědeckého výboru získala Mgr. Klára Kučerová s přednáškou „Může operace, která obnoví sluch, zhoršit vnímání prostoru?“, kdy se ve svém výzkumu zabývá stabilitou a vnímáním vertikály u pacientů po kochleární implantaci.
  • Cenu proděkana pro vědu a výzkum obdržela MUDr. Tereza Havlenová s přednáškou „Pravá či levá – je v tom rozdíl?“, která zkoumá rozdíly v adaptaci pravé a levé komory na chronické objemové přetížení z hlediska invazivní hemodynamiky a analýzy proteomu.
  • Cenu studentské poroty obdržel MUDr. Vít Neuman s přednáškou „Pomáhá bezlepková dieta dětem s diabetem 1. typu?“, který pomocí dvanáctiměsíční intervenční studie sledoval děti s nově manifestovaným diabetem 1. typu na dobrovolné bezlepkové dietě a porovnával je s kontrolní skupinou dětí na tradiční diabetické stravě.
  • Cenu pro nejlepší prezentaci pregraduálního studenta získal s přednáškou „Jak na karyotyp? Mikroskop a lidské oko nebo RNA-seq a uměla inteligence?Jan Bařinka, který zkoumá změny počtu chromozomálních kopií u akutní lymfoblastické leukémie.

Kučerová  K 9148Havlenová  T 9120Neuman  V 8850SBařinka  J 9014
Zleva: Mgr. Klára Kučerová, MUDr. Tereza Havlenová, MUDr. Vít Neuman, Jan Bařinka.

 

Proběhl i plánovaný křest knihy Lékařská mikrobiologie – repetitorium, jejíž vznik iniciovali a uskutečnili studenti medicíny s odbornou záštitou prof. Pavla Dřevínka. Knihu stylově anti-covid dezinfekcí pokřtil děkan 2. LF fakulty prof. Vladimír Komárek. Na webu UKForum se již brzy můžete těšit na samostatný rozhovor s hlavním autorem Jakubem Hurychem.

untitled 9597untitled 9461

Výraznou změnu zaznamenaly posterové sekce, které letos probíhaly online. Netradiční bylo i udělení dvou cen za nejlepší poster – ocenění obdržely I. Vargová, která zkoumá vliv nadměrné exprese genu PHLDA3 v astrocytech u neurodegenerativních onemocnění, a M. Bakardijeva, která se zabývá diagnostikou primárních imunodeficitů pomocí průtokové cytometrie.

Z původního programu zmizela diskuze na téma feminizace medicíny a také tradiční běh Motolská míle. Naopak na programu zůstalo pravidelné literárně-hudební vystoupení dvojice Rudiš–Malijevský – EKG o Lásce a prostoru. Legendární dvojice přišla vybavena speciálními ochrannými maskami a před zahájením celý prostor vydezinfikovala 50% slivovicí (viz záznam druhého dne). Jejich letošním hostem byl architekt David Vávra, který vyprávěl o tom, jak trávil jarní karanténu i o zlatých ručičkách českých lékařů a sester. V rámci sdílení vlastní literární tvorby přednesl autorskou báseň Grilovačka. Celé představení doplnil hudebním doprovodem Tomáš Pastrňák – v té době se zpívat ještě mohlo.

EKG 9180EKG 9651

I přesto, že původní představy organizátorů byly při plánování letošní konference v době P. K. (před koronavirem) v mnohém jiné, podařilo se jim ze všech epidemiologických omezení udělat přednost a udržet vysokou kvalitu konference po vědecké i formální stránce. Vydařená Vědecká konference 2. LF UK 2020 tak organizátorům i účastníkům potvrdila, že vědecké úspěchy lze sdílet i pomocí „nových metod“‎ a můžeme se těšit na další ročníky.

Autor:
Foto: Michal Hladík, 2.LF UK

Sdílejte článek: