Do boje s pandemií vyrazila Iniciativa Sníh. Spojuje vědce napříč obory

úterý, 15. prosinec 2020 12:59

Sedmnáctka vědců spojila svou aktivitu ke společnému hledání nejlepšího řešení v boji s pandemií a k větší informovanosti veřejnosti. Na činnosti Iniciativy Sníh se podílejí vedle „zakladatelů“ i další odborníci napříč vědními obory z České republiky a zahraničí. Nově vzniklá apolitická platforma byla online formou představena dne 15. prosince 2020.

sníh

Ilustrační foto: Covid oddělení KARIM Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Logo snow 300x300Iniciativa Sníh bude pracovat jako nezávislý think-tank poskytující občanům, médiím i institucím srozumitelné a vědecky podložené informace a současně bude vyvracet omyly a dezinformace, které se od vzniku pandemie šíří. Iniciativa se zaměří na komunikaci expertních názorů svých členů s cílem přispět k orientaci v mnohdy protichůdných názorech. Současně chce předkládat konkrétní návrhy opatření inspirovaná úspěšnými zeměmi, jejichž příklady dokazují, že účinná a včasná strategie potlačení nákazy, nejenomže chrání životy a zdraví občanů, ale vede také k menšímu poškození ekonomiky.

sníh5V rozhodování na základě vědeckých dat a aktů vidí odborní aktivisté Inicativy Sníh za klíčové: „Každý občan České republiky by měl benefitovat z odborných znalostí celosvětové vědecké komunity. Nasledující měsíce budou klíčové. Pokud zasadním způsobem nemodifikujeme strategii boje proti epidemii, zdravotníci budou vystaveni nebezpečí vyčerpání a frustrace. Prosíme proto občany, aby všemi možnými způsoby podporovali nase zdravotníky, především tím, že se sami nenakazí,“ apeloval spoluzakladatel Iniciativy Sníh, imunolog Zdeněk Hel z Faculty of Medicine, University of Alabama at Birmingham. V rámci svého vystoupení mimo jiné uvedl: „Iniciativa Sníh nepracuje pro žádné farmaceutické firmy, zájmové či finanční skupiny, ani pro vládu či jednotlivé politické strany. Pracujeme zcela zdarma a výhradně pro lidi. Nabízíme racionální diskuzi, která je založena důsledně na vědeckých faktech a respektu lidské důstojnosti.“

„Situace u nás je už natolik závažná, že počtem potvrzených případů onemocnění na obyvatele zaujímá Česko v mezinárodním porovnání nejhorší pozici. Úmrtí v souvislosti s Covid-19 již nyní prokazatelně zkrátila život více než 9500 lidí, dalším zasáhla do života dlouhodobými negativními následky nemoci nebo ztrátou blízkých. Naše společnost zaznamená významné zkrácení průměrné délky života, s jakým se nesetkala více jak půl století,“ upozornila při příležitosti zahájení činnosti iniciativy demografka Dagmar Dzúrová z Přírodovědecké fakulty UK.

sníh2„Než bude populace chráněna vakcínou, mělo by být naším cílem co největší potlačení epidemie zejména prostřednictvím testování a trasování, za dodržování hygienických a karanténních opatření a dalších osvědčených prostředků. Jedná se o postup nejen morálně a eticky správný, ale i ekonomicky efektivnější, jak vidíme v řadě především asijských zemích. Klíčové je také spravedlivé a solidární sdílení zátěže, které epidemie a proti-epidemická opatření ve společnosti vyvolává,“ vysvětlil filozof Daniel D. Novotný, spoluzakladatel aktivity, z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.  

Iniciativa Sníh jako naléhavé vnímá, že s enormním růstem počtu nemocných s Covid-19 v současnosti opět hrozí přetížení zdravotního systému, a tím omezení běžné zdravotní péče: „S přicházející třetí vlnou se naše zdravotnictví dostane opět na hranu svých funkčních možností. Pokud se situace dále zhorší, povede to k vyčerpání jeho lidských i materiálních rezerv, a v důsledku i k pokračujícímu omezování standardní péče,“ uvedl na setkání s novináři lékař a prezident České lékařské komory Milan Kubek, který též stojí za vznikem Iniciativy Sníh.

sníh 4S naléhavostí vnímá Iniciativa Sníh důležitost testování a trasování a neodkladné potlačení šíření viru očkováním a vyvracením dezinformací. „Vyzýváme vládu, aby urychleně realizovala plán dobrovolného očkování a připravila profesionální komunikační kampaň na jeho podporu. Jako odborníci se už podílíme na boji proti dezinformacím, které zveličují rizika vakcinace nebo zlehčují závažnost Covid-19, a rovněž se vymezujeme i proti šíření neověřených nebo zavádějících zpráv některými vědci a lékaři,“ doplnil imunolog Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky AV ČR.

Iniciativa Sníh současně apeluje na tvorbu motivačních programů na podporu testování pro občany i firmy za účelem zvýšení ochoty spolupráce při trasování i dodržování karanténní opatření, včetně poskytování finančních kompenzací: „Je čas k nekompromisnímu závazku efektivně chránit veřejné zdraví a tím i další důležité hodnoty naší společnosti,“ shoduje se odborná veřejnost napříč vědeckými obory zainteresovaná v Iniciativě Sníh. Silné zastoupení v ní mají i vědci z Univerzity Karlovy, nechybějí například prorektor a biochemik Jan Konvalinka, imunoložka Ruth Tachezy, parazitolog Jaroslav Flegr, nebo demografky Dagmar Dzúrová či Klára Hulíková

Česká iniciativa je součástí celosvětové vědecké aktivity John Snow Memorandum (je pojmenována po zakladateli oboru epidemiologie, britském lékaři Johnu Snowovi - pozn. red.)

Iniciativa Sníh - dílčí cíle:

  • Zasazovat se o bezplatný či nízkonákladový a hlavně včasný přístup k testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 pro všechny občany
  • Zasazovat se o bezplatný, včasný a bezpečný přístup k vakcíně pro všechny občany
  • Objasňovat a šířit informace o benefitech imunizace pro jedince i společnost
  • Objasňovat a šířit zásady ochrany zdraví v období před proočkováním
  • Zasazovat se o snižování nerovností v oblasti zdraví před i po proočkování
  • Podporovat zásady „Chytré karantény“ založené na: rozsáhlém testování, důsledném trasování, lokálních, spíše než plošných opatřeních, s důrazem na ohniska epidemie, imunizaci obyvatelstva
  • Identifikovat politické, právní a byrokratické překážky boje proti epidemii
  • Připravovat společnost na budoucí výzvy týkající se zdravotních a biologických rizik, a to formou informování, podpory vzniku strategických a epidemiologických plánů a odborného vzdělávání
  • Vytvářet prostředí pro vzdělávaní odborníků v oboru mezinárodního veřejného zdraví a pro mezioborovou spolupráci v této oblasti

Více o Iniciativě Sníh zde: https://www.iniciativa-snih.cz/ 

https://www.facebook.com/groups/iniciativasnih

Autor:
Foto: Vladimír Šigut

Sdílejte článek: