Mariya Shamzhy získala cenu Učené společnosti, má grant

úterý, 11 květen 2021 11:00

Vědkyně Mariya Shamzhy získala cenu Učené společnosti v kategorii „mladší vědecký pracovník“‎. Ve výzkumném Centru pro cílenou syntézu a aplikaci perspektivních materiálů (CUCAM) na Přírodovědecké fakultě UK zkoumá zeolity, průmyslové katalyzátory. Učená společnost ocenila Medailí za zásluhy o rozvoj vědy i celoživotní práci genetika docenta Milana Macka ze 2. lékařské fakulty UK.

DSC 0438 1s

„‎Doktorka Mariya Shamzhy je velmi talentovaná mladá vědecká pracovnice, která dosahuje v oblasti výzkumu a vývoje nových materiálů na bázi zeolitů skvělých výsledků. Tyto výsledky na jedné straně publikuje v nejlepších mezinárodních časopisech s vysokou citační odezvou a navíc se podílí na spolupráci s několika firmami na využití výsledků v praxi, zaznělo při předávání ocenění během valného shromáždění Učené společnosti, jež se v hybridním formátu konalo v úterý 11. května (online přenos). Cenu předával Pavel Jungwirth, špičkový fyzikální chemik a předseda Učené společnosti ČR.

Mariya Shamzhy se ve středisku CUCAM věnuje především syntéze nových typů zeolitů, jejich fyzikálně-chemické charakterizaci a pochopení vztahů mezi strukturou a chemickými vlastnostmi zeolitů na jedné straně a jejich katalytickým chováním na straně druhé. Tato cena je pro mne především uznáním významu základního výzkumu v oblasti chemie zeolitů, kterému se věnuji již od svého magisterského studia v roce 2004, řekla magazínu Forum Shamzhy.

DSC 0426 1DSC 0424 1

V centru CUCAM působí od roku 2017, za což může osudová krátká stáž v laboratoři profesora Jiřího Čejky během jejího doktorského studia. Během stáže se nám podařil fascinující objev kontrolovatelné nestability germanosilikátových zeolitů, který jsme zprvu považovali za nevýhodu... Později se však ukázalo, že je to zcela nová příležitost pro materiálový design. To vedlo k objevu nové technologie syntézy zeolitů ADOR, která umožnila přípravu již patnácti nových zeolitů, které dříve nebylo možné tradičními přístupy syntetizovat, popisuje Shamzhy objev, za který celý Čejkův tým v roce 2018 získal ocenění Wernera von Siemense za nejvýznamnější výsledek základního výzkumu. 

Více o centru CUCAM  a metodě ADOR se dočtete v nedávném článku magazínu Forum

7926 0902201548 1Tým profesora Jiřího Čejky získal Cenu Wernera von Siemense za nejvýznamnější výsledek základního výzkumu. Na fotografii zleva: Jan Přech, Pavla Eliášová, Jiří Čejka, Mariya Shamzhy, Michal Mazur, Maksym Opanasenko. Foto: Siemens ČR

Doktorce Shamzhy se kromě vědeckých výsledků daří i grantově. V týž den, kdy převzala cenu Učené společnosti, se dozvěděla, že získala grant ERC-CZ, který uděluje ministerstvo školství vědcům, kteří se svými projekty získali výborné hodnocení v  prestižní soutěži o granty Evropské výzkumné rady (ERC), ale nebyli podpořeni pro nedostatek financí. Kromě toho již v centru CUCAM řeší jiný projekt podpořený Grantovou agenturou ČR (GA ČR) a v minulosti uspěla s juniorským projektem GA ČR. Mimo to se věnuje i studentům, kdy vede či konzultuje práce studentů doktorského, magisterského i bakalářského studia na PřF UK. Též se podílí na výuce kurzů Zeolity a molekulární síta a Fyzikální chemie pro mezinárodní studenty.

V roce 2020 jsem též pomáhala připravit nový kurz Katalýza v praxi pro bakalářské a magisterské studenty, doplňuje. Na výuce má prý nejraději, když se jí podaří objasnit témata, jež se studentům zdála obtížná, ale postupně se jejich zprvu omezené znalosti přetvářejí v ovládnutí předmětu. Také ráda pomáhám doktorandům během prvních nesmělých kroků na počátku studia, kdy mají omezené zkušenosti s plánováním a prováděním experimentů či prezentací výsledků. Naplňuje mě, když pozoruji, jak v tom po nějaké době vyniknou, dodává oceněná vědkyně.

DSC 0434 1

Druhým laureátem letošních cen Učené společnosti, jehož působení je přímo spojeno s Univerzitou Karlovou, je docent Milan Macek, který získal Medaili za zásluhy o rozvoj vědy. Genetik Macek senior je zasloužilým pracovníkem českého biomedicínského výzkumu. Navzdory nelehké době vytvořil díky svému nadání pro vědu, nezměrnému pracovnímu vypětí a schopnosti motivovat své spolupracovníky, školu lékařské genetiky vysoké mezinárodní úrovně. Je jedním z těch, jimž se podařilo plynule převádět poznatky základního výzkumu do klinické praxe a úspěšně propagovat lékařský obor, jehož rozvoj v posledním půlstoletí do značné míry změnil tvář medicíny. Podílel se na vzniku dnešního Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, který patří mezi nejpřednější evropská pracoviště ve svém oboru - a dnes zde působí jeho syn, profesor Milan Macek.

mm uc

Medaili za zásluhy o rozvoj vědy letos získala i vedoucí dramaturgyně redakce vědy České televize Gabriela Cihlářová, moderátor a vědecký novinář Daniel Stach a experimentální botanik Jan Krekule. Cenu v kategorii Vědecký pracovník obdržel Petr Baldrian z Mikrobiologického ústavu AV ČR, v kategorii Mladší vědecký pracovník  také Jan Perner z Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR. Cenu Učené společnosti pro pedagogy získala Ivona Štefková z Malostranského gymnázia v Praze.

Učená společnost dále ocenila deset středoškolských studentů a jejich vysoce kvalitní odborné práce. Kompletní přehled oceněných včetně jejich medailonků je dostupný na webu Učené společnosti. Po slavnostním předávání cen následovala série přednášek na téma Pandemie infekčního onemocnění covid-19: výzva pro biomedicínu a společenské vědy.

Autor:
Foto: Archiv

Sdílejte článek: