Vědecký pár zkoumající chudobu i ochotu nechat se očkovat

úterý, 25. duben 2023 08:09

Jak pouhé informování o názorové shodě odborníků nebo správné načasování poskytnutí informací vede k lepším rozhodnutím, zkoumá vědecká i partnerská dvojice Julie ChytilováMichal Bauer z CERGE-EI a FSV UK. Výsledky výzkumů se snaží dostávat k veřejnosti, poslední studii publikovanou v prestižním časopise Nature třeba i prostřednictvím videa.

VS1 3736

Co si myslíme, že si myslí odborníci – a jak se pleteme? A jak k tomu přispívají média? I na tyto otázky odpovídá loňská studie Michala Bauera a Julie Chytilové o ochotě nechat se očkovat proti covid-19 publikovaná v prestižním časopise Nature (více v samostatném článku). Tato studie, která je vůbec první ryze českou společenskovědní prací publikovanou v Nature, vzbudila velký ohlas mezi odbornou i laickou veřejností. Jako mimořádný tvůrčí počin ji počátkem dubna u příležitosti oslav 675. výročí založení ocenila Univerzita Karlova Cenou Bedřicha Hrozného (ocenění nese jméno rektora Univerzity Karlovy, orientalisty a jazykovědce, který rozluštil jazyk starověkých Chetitů). Michal Bauer v prosinci loňského roku také získal cenu ministerstva školství za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (Julie Chytilová tuto cenu získala již v roce 2016).

8f0c69a9 06f5 4222 bcec 14813c95b468 1
Julie Chytilová a Michal Bauer počátkem dubna převzali Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin.

Dostat výsledky k lidem i pomocí videa

Na základě publikace vzniklo i animované video přibližující hlavní poznatky srozumitelnou a odlehčenou formou. „Byla to pro nás velmi zajímavá a obohacující zkušenost – my jsme jako akademici trénovaní na přesná sdělení, pro krátké video ale musíte zjednodušovat, najít vhodná přirovnání, která jsou srozumitelná a ideálně i zábavná. Byly to v dobrém smyslu intenzivní diskuze,“ pochvalují si spolupráci s animátorskou firmou Maur Film, která stojí i za projektem NEZkreslená věda od Akademie věd ČR. Video na příkladu očkování proti covidu dobře ukazuje, jak fungují média, jak komunikovat různé názory či jak pracovat s informacemi. „Naším cílem je dostat video k široké veřejnosti a především středoškolákům, aby se využívalo ve výuce. Spolupracujeme na tom s učiteli a organizací Člověk v tísni,“ sdílí autoři studie.

Osudová cesta do Ugandy

Dlouhodobým výzkumným tématem Julie Chytilové a Michala Bauera je ale téma chudoby v rozvojových zemích. K tématu se dostali trochu neplánovaně jako čerství absolventi Univerzity Karlovy, kdy se vydali na půlroční dobrovolnický pobyt do Ugandy. „Chtěli jsme cestovat, zažít něco nového a zároveň být užiteční,“ vzpomínají na cestu, která zcela změnila jejich další směřování – Julie Chytilová již během studia pracovala v Hospodářských novinách a Michal Bauer v investiční bance a na Úřadu vlády, s akademickou kariérou tak úplně nepočítali. „Díky tomu, že jsme měli možnost z blízka poznat život v ugandských vesnicích, začalo nás napadat mnoho otázek, na které jsme chtěli znát odpověď, a tak jsme je začali zkoumat,“ vysvětlují.

VS1 3775

Začarovaný kruh chudoby

„Psychologie chudoby je stále poměrně nový směr bádání, který leží na pomezí ekonomie a psychologie. Snažíme se pochopit, jakým způsobem prostředí chudoby ovlivňuje ekonomické rozhodování,“ vysvětluje Bauer. Není překvapivé, že finanční tíseň vede ke stresu a úzkostem. Z nových vědeckých výzkumů ovšem také vyplývá, že tato psychologická zátěž ovlivňuje přemýšlení a ekonomické rozhodování. Vede k prokrastinaci a odkládání práce či nižší produktivitě, což následně ještě více prohlubuje chudobu a vyvolává další stres. „Může se tedy roztočit bludný kruh chudoby, ze kterého je velmi těžké se bez vnější pomoci dostat,“ konstatuje Chytilová.

ZVS1 3617 předchozích studií vyplývá, že pocit finanční tísně negativně ovlivňuje i hodnotu IQ. ,,To bylo překvapivé, dlouho se myslelo, že tyto kognitivní schopnosti jsou neměnné. Studie týmu ekonomů a psychologů z čelních světových univerzit publikovaná v roce 2013 v Science ukázala, že indičtí farmáři před sklizní, tedy v období hladu a finanční tísně, v testech inteligence dosahovali nižšího skóre než ti samí farmáři po sklizni,“ popisuje Bauer.

„My jsme na tuto studii navázali výzkumem v Ugandě, který se zaměřuje na důležitou dimenzi ekonomického rozhodování – trpělivost. V rámci kontrolovaného experimentu si účastníci mohli zvolit, kdy budou pracovat a kdy si vezmou přestávku. Pokud pomocí experimentálních metod byly aktivovány myšlenky na vlastní finanční tíseň, účastníci mnohem častěji odkládali práci a spíše volili odpočinek a zábavu,“ popisuje Chytilová výsledky jejich předloňské studie.

I v kontextu dalších studií se tak ukazuje, že správné načasování důležitých rozhodnutí, ale i informačních kampaní o důležitosti zdravotní prevence nebo vzdělávání, do období po sklizni nebo jistota pravidelného příjmu může mít zásadní vliv na prevenci chudoby a obecně lepší životní rozhodnutí. „Výzkumy také naznačují, že pomoci může i zjednodušení rozhodování či například formulářů, jak požádat o pomoc. Stres a úzkost totiž negativně ovlivňuje kognitivní schopnosti a samotná žádost o pomoc tak může být příliš složitá,“ vysvětluje Chytilová.

Chybějící most mezi vědou a praxí

Daří se dostávat výsledky takových studií do praxe? „Často se od nás vědců očekává, že kromě samotných poznatků zařídíme i jejich aplikaci. Snažíme se, ale je těžké na to najít kapacitu a někdy to vyžaduje i odlišný typ schopností, než mají obvykle vědci,“ říká Bauer, podle kterého je důležité podporovat specialisty, kteří by rozuměli vědě a zároveň věděli, za kým zajít, jak poznatky co nejefektivněji komunikovat politikům či zástupcům organizací, jak je dostávat do praxe.

Manželka, ale Chytilová

Julie Chytilová a Michal Bauer jsou si partnery ve vědě i v životě, podle jména to ale nepoznáte.

VS1 3547„Svatbu jsme měli poměrně pozdě. Celý život jsem byla Chytilová a neuměla jsem si představit, že bych najednou měla mít jiné jméno. Takže důvodem nebyla vědecká kariéra a publikace, ale spíše vnitřní pocit,“ vysvětluje vědkyně a kolega-manžel doplňuje, že změna jména pro ně nebyla tématem – jednoduše se domluvili.

Jaká jsou témata, na kterých aktuálně pracují a na čem by chtěli pracovat, kdyby měli větší kapacitu? „Máme vždy více témat, kterým se věnujeme. Jedno z těch novějších témat jsou například mezigenerační vztahy ve společnosti, zda mezi mladými a starými dochází k mezigenerační diskriminaci a podle prvotních výsledků to vypadá, že ano, že existuje averze k mladým, která pramení z mylných představ o tom, že nemají skoro žádné problémy. Nyní se snažíme pochopit a popsat, proč a co by s tím šlo dělat,“ líčí Bauer.

Zajímají je i další téma související s diskriminací a chováním lidí vůči minoritám. „Nápadů máme zatím naštěstí docela dost, spíše se musíme krotit a připomínat si, že máme omezenou kapacitu a že do nového projektu se můžeme pustit, až když dokončíme nějaký předchozí,“ dodává Julie Chytilová. 

Autor:
Foto: Vladimír Šigut, Jan Kolský

Sdílejte článek: