Karlovka má Ceny Neuron za celoživotní přínos i pro nadějné

neděle, 15. říjen 2023 06:47

I v letošním roce Nadační fond Neuron na podporu vědy ocenil významné vědce a vědkyně. Hlavní cenu za celoživotní přínos vědě získal český chemik s mezinárodním renomé profesor František Švec, který působí na Farmaceutické fakultě UK. Na Karlovku míří i ceny pro mladé a nadějné.

 Untitled design 19
Laureáti a laureátky letošních Cen Neuron spojení s Univerzitou Karlovou (zleva): František Švec, Lenka Slavíková, Kateřina Rohlenová a Martin Kozák. 

 • Hlavní Cenu Neuron 2023 za celoživotní přínos vědě v oboru chemie za vývoj pokročilých porézních polymerů a jejich aplikaci v analytické chemii a separační vědě získal profesor František Švec.

František Švec se stal světově známým díky vynálezu porézních polymerů ve formě monolitů, což jsou materiály, které nalezly široké uplatnění v celosvětovém měřítku zejména v oblasti separačních technik. „Moje velká výhoda je, že nejsem „čistý“ analytický chemik a vždy jsem se pohyboval na pomezí polymerní a analytické chemie. Přičemž tato kombinace není příliš běžná. Vědci se většinou zabývají pouze jednou oblastí, a tak nemohou vidět spojitost mezi polymery a chromatografií,“ říká v nedávném rozhovoru pro UK Forum. Profesor Švec je absolventem VŠCHT, dlouhá léta pracoval na prestižních zahraničních univerzitách, především na Cornell University a University of California, Berkeley. Dnes jako pedagog a vědec působí na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy.

V loňském roce také obdržel i zlatou pamětní medaili za významné zásluhy o rozvoj Univerzity Karlovy. „Vnímám to ale jako ocenění celého týmu, postdoků, studentů, kolegů, spolupracovníků, protože bez nich bych byl absolutní nula. To není falešná skromnost, ale fakt. V dnešním vědeckém světě nelze nic dokázat sám. Přírodní vědy jednotlivcům příliš nepřejí – potřebujete tým, laboratoř a především peníze. A jak je získat, i to je třeba se naučit,“ zdůrazňoval při slavnostním předávání i v rozhovoru.

František Švec  s cenou na šířku 1

Ceny Neuron pro nadějné vědce pro rok 2023 získali:

 •  Kateřina Rohlenová, absolventka PřF UK – v oboru medicína za výzkum komunikace nádorových buněk

Kateřina Rohlenová zkoumá metabolismus zdravých a nádorových buněk, zajímá ji, jak spolu tyto buňky komunikují. A má ambiciózní cíl. Chce odhalit Achillovu patu rakovinných buněk. Na ni by pak bylo možné zacílit nové terapeutické postupy. „Nikdy jsem nezvažovala žádnou jinou kariéru, neměla jsem plán B,“‎ říká v dřívějším rozhovoru pro magazín Forum Kateřina Rohlenová, absolventka Univerzity Karlovy, která vede vlastní výzkumnou skupinu v Biotechnologickém ústavu AVČR v centru BIOCEV.

Kateřina Rohlenová  s cenou na šířku 1

• Martin Kozák z MFF UK – v oboru fyzika za výsledky dosažené při výzkumu elektronů a optických jevů

Martin Kozák zkoumá interakce mezi elektrony a světelnými vlnami. V loňském roce také získal prestižní ERC Starting Grant na výzkum nových možností elektronové mikroskopie, které dovolí snímat pohyb elektronů v látkách s vysokým prostorovým i časovým rozlišením. „Chceme vyvinout nástroj pro výzkum nových materiálů pro rychlejší elektroniku a přenos informací,“ vysvětloval v rozhovoru pro UK Forum.

Martin Kozák  s cenou na šiřku 1

 • Lenka Slavíková z MFF UK  – v oboru matematika za studium matematických funkcí

Lenka Slavíková se specializuje na funkcionální analýzu. Tato matematická disciplína studuje nekonečné dimenze, což je pro laiky těžko představitelné, nicméně prostředky funkcionální analýzy pomáhají řešit spoustu problémů i mimo matematiku, například v biologii či ekonomii.

 Lenka Slavíková  s cenou na šířku 1 

Ceny Neuron pro nadějné vědce také obdrželi:

 •  Sylvie Graf z Psychologického ústavu AV ČR – v oboru společenské vědy za studium společenských interakcí
 •  Zuzana Kúkelová z Českého učení technického v Praze – v oboru computer science za výzkum v oblasti počítačového vidění
 •  Tomáš Slanina z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR – v oboru chemie za výsledky výzkumu v oblasti chemických procesů řízených světlem
 • Martin Schwarzer z Mikrobiologického ústavu AV ČR– v oboru biologie za výzkum vlivu bakterií na růst mláďat savců

Za transfer zásadního vědeckého objevu do byznysu byla Cenou Neuron za propojení vědy a byznysu oceněna spin-off firma Lipidica v čele s profesorem Michalem Holčapkem a jeho kolegy Ondřejem Peterkou a Zdeňkem Jirsou. Vymysleli, jak rozpoznat rakovinu slinivky testem z jedné kapky krve. Cílem firmy je realizace úspěšné klinické studie a následné zavedení detekce rakoviny slinivky z krevního testu do praxe, což by mohlo znamenat zásadní zvrat v diagnostice.

Autor:
Foto: Nadační fond Neuron

Sdílejte článek: