V Dublinu usilují o skutečný vědecký dopad

čtvrtek, 11. leden 2024 10:04

Mít publikaci v Nature nebo mluvit o svém výzkumu v televizi nestačí! Důležitý je skutečný celospolečenský dopad, zdůrazňují na University College Dublin. Jak se v Dublinu přistupuje k výzkumu a komunikaci vědy zjišťovala v rámci zaměstnanecké Erasmus stáže Pavla Hubálková. 

 Untitled design 20

University College Dublin (UCD) je největší univerzitou v Irsku a jednou z předních evropských univerzit se zaměřením na výzkum. Patří mezi jedno procento nejlepších univerzit na světě. V posledním žebříčku QS World University Rankings 2024 se umístila na 171. pozici.

V rámci vědeckého výzkumu má UCD definované čtyři hlavní priority:

  •   Vytváření udržitelné globální společnosti: Hledání řešení nejnaléhavějších světových problémů, od přechodu na udržitelnou energetiku přes budování bezpečných potravinových systémů až po řešení změny klimatu.

  •   Transformace prostřednictvím digitálních technologií: Zkoumání a kombinování interdisciplinárních přístupů a metodik s cílem pomocí digitalních technologií změnit výzkum ve všech oblastech od medicíny po filozofii. 

  •   Budování zdravého světa: Zlepšování zdraví a pohody lidí, zvířat i životního prostředí prostřednictvím akademické excelence a hledáním společných výzkumných přístupů.

  •   Posílení lidskosti: Řešení hlavních společenských výzev prostřednictvím výzkumu, který umožňuje inkluzivní procesy, formuje lidské myšlení a motivuje k trvalým změnám chování.

Tím ale výčet úspěchů a vědeckých témat zdaleka nekončí. Vědecká komunita se zabývá výzkumem široké škály témat napříč obory. Společným jmenovatelem všech projektů je snaha o získávání, uplatňování a sdílení znalostí. Jejich strategie Shaping the future nastiňuje, jak UCD využívá své dosavadní výsledky a úspěchy k pokračování v excelentním výzkumu a inovacích, které mají skutečný přínos a dopad na lidskou společnost na národní i globální úrovni.

UCD vyniká i svojí internacionalizací a množstvím studentů – s počtem více než 38 tisíc studentů a studentek, z nichž je 9500 zahraničních, je největší a také nejvíce mezinárodní univerzitou v Irsku. Rozsáhlý univerzitní kampus se nachází v Belfieldu, jen několik kilometrů jižně od centra Dublinu. UCD má šest colleges (fakult): umění a humanitních věd, businessu, inženýrství a architektury, zdraví a zemědělské vědy (obsahující medicínu), sociálních věd, práva a fakultu přírodních věd. Mezi absolventy patří mnozí irští politici, spisovatelé a vědci. K těm nejznámějším patří spisovatel James Joyce.

UCD v číslech

  • Založena 1854 – původně jako Catholic University of Ireland
  • 6 colleges (fakult)
  • 38 417 celkový počet studentů a studentek
  • 31 procent zahraničních studujících
  • 144 národností studujících
  • 2 004 studentů a studentek doktorského studia
  • Patří mezi jedno procento nejlepších vysokoškolských institucí na světě 

Zdroj: UCD by Numbers

Mít skutečný dopad

„Na UCD chceme dělat špičkový výzkum, který bude mít skutečný dopad,“ říká Emma Loughney, komunikátorka na oddělení Research. Náplní její práce je zviditelňovat výzkum realizovaný na University College Dublin, a to na národní i mezinárodní úrovni. Jedním z mnoha výstupů jsou například Spotlights – série přehledových článků a dalších zdrojů zaměřených na důležitá témata, jako je vesmír, udržitelná společnost, nové technologie ve zdravotnictví nebo energetika.

David Bennett z oddělení Research Impact má na starosti rozvoj a realizaci řady iniciativ na podporu většího dopadu vědeckých výsledků. „I samotní vědci mají často zkreslené představy o tom, co je skutečný impakt,“ říká a uvádí konkrétní příklady s vysvětlením:

  •   „Můj výzkum je světově uznávaný a vyšel v časopisech NatureScience.“ – To není skutečný dopad, jedná se pouze o příklad akademického úspěchu.

  •   „Setkal jsem se s vysokými politiky, abych jim představil svůj výzkumu o přínosu zeleně pro duševní zdraví.“ – To nestačí, i když je to první krok ke skutečnému dopadu.

  •   „Hovořil jsem v celostátní televizi o svém výzkumu, jak cvičení může snížit riziko demence. Toto vystoupení vyvolalo velký ohlas v tisku a počet mých příznivců na Twitteru se více než zdvojnásobil.“ – Skvělý první krok, ale stále to ještě není skutečný dopad.

  •   „Vyvinuli jsme nový, účinnější způsob testování leteckých motorů. Tuto technologii si nyní licencuje letecká společnost, která díky ní ušetří pět milionů eur ročně.“ – Ano, to je skutečný dopad.

  •   „Náš výzkum georgiánské architektury v Dublinu přímo vedl k ochraně 150 staveb po celém městě.“ – Ano, i to je příklad skutečného dopadu vědeckých výzkumů.

  •   „Na základě svého výzkumu solární energie jsem nedávno založil spin-off společnost.“  – Tento výsledek je z hlediska dopadu sporný – komu tato společnost pomáhá?  Jaké jsou její výsledky? Má skutečný dopad?

Vědci a vědkyně na UCD mají k dispozici sadu nástrojů Research Impact Toolkit a obrovské množství seminářů a další podpory, aby měl jejich výzkum skutečný dopad. Na UCD také každoročně pořádají soutěž Research Impact Case Study Competition, která je mezi vědci velmi populární. Obrovskou podporu také poskytuje centrum NovaUCD – Centre for New Ventures and Entrepreneurs, které za dvacet let existence podpořilo více než 500 projektů. 

Podpora vědců v komunikaci vědy

Obdobě na UCD podporují i komunikaci vědy. Jejich Research Services Portal zahrnuje návody, videa, semináře, konzultace a mnoho dalších zdrojů týkající se komunikaci vědy směrem k veřejnosti, ale i nejrůznějším stakeholderům a zástupcům byznysu.

Ukázkovým příkladem „moderního vědce“ je toxikolog-komunikátor profesor Craig Slattery, jehož primárním vědeckým zájmem je toxikologie a veřejné zdraví. Je ale i velmi nadšeným a aktivním popularizátorem a komunikátorem vědy například v iniciativě Midlands Science. Na UCD také vyučuje kurz Public Science Communication.

Profesorka Orla Feely: První žena v čele univerzity

oFI na University College Dublin mají od května 2023 v čele první ženu – prezidentku. Orla Feely je profesorkou elektronického inženýrství. Zabývá se výzkumem v oblasti nelineárních obvodů a systémů. Bakalářský titul získala na UCD, následně pokračovala na magisterský a doktorský program na University of California, Berkeley. Její doktorská práce získala cenu DJ Sakrison Memorial Prize za vynikající a inovativní výzkum. Získala i mnoho dalších ocenění a výzkumných grantů. V letech 2014 až 2023 byla viceprezidentkou UCD pro výzkum, inovace a dopad.

Autor:
Foto: archiv Pavly Hubálkové a UCD

Sdílejte článek: