Festivalem Jeden svět letos provedou i vědci a vědkyně z UK

úterý, 19. březen 2024 06:36

Lidská práva a jejich porušování jsou ústředním motivem mezinárodního filmového festivalu Jeden svět. Letos nově budou moci diváci vedle dokumentárních zhlédnout i fikční snímky věnující se této problematice. Některé z nich budou doprovázet debaty, v nichž vystoupí i vědci a vědkyně z UK. Festivalu, který se uskuteční od 20. března do 21. dubna napříč celou Českou republikou, letos udělila záštitu rektorka UK Milena Králíčková.

image (2)
Festival Jeden svět uvádí filmy s tematikou lidských práv a jejich porušování. Mezi ně patří i dokument Rahčan – Ella se bouří o boji sámské aktivistky a muzikantky proti těžbě mědi v jednom ze severonorských fjordů.

Festival uvede desítky dokumentárních i hraných filmů a deset projektů virtuální reality, které spojuje téma lidských práv a jejich porušování. Snímky jsou rozdělené do sekcí Mezinárodní soutěž, Česká soutěžMáte právo vědět. Projekty virtuální reality se utkají v Soutěži imerzních filmů. V Praze se festival uskuteční od 20. do 28. března, paralelně ale poběží také v dalších městech republiky a projekce i v dalších pražských sálech pak budou pokračovat až do 21. dubna.

Festival je úzce spojený s neziskovou organizací Člověk v tísni, poprvé se konal už v roce 1999. Letos mu udělila záštitu také rektorka UK Milena Králíčková. Zařadila se tak vedle takových osobností, jako je prezident Petr Pavel.

rektorka„Festival Jeden svět je přesně náš šálek čaje, dovolíte-li toto přirovnání. Nejen díky desítkám dokumentárních filmů o lidských právech a jejich porušování, které přinášejí autentické příběhy i nové úhly pohledu. Společnou máme také výchovu k respektování a péči o dodržování lidských práv, která vždy začíná poznáním okolního světa. Univerzita Karlova ve svých závazných dokumentech odmítá jakékoli formy diskriminace, dlouhodobě se zasazuje o dodržování rovnosti v přístupu ke studentkám a studentům i zaměstnankyním a zaměstnancům. Vedle problematiky genderové rovnosti se snaží starat o celou škálu dalších věcí – o podporu pečujících osob, studujících či zaměstnanců a zaměstnankyň s různými druhy znevýhodnění či slaďování rodinného a pracovního života a mnoho dalšího,“ zdůraznila rektorka.

„Pro vytváření kultury rovných příležitostí a bezpečného prostředí vznikla nedávno také pozice celouniverzitní ombudsosoby. I proto velmi oceňuji mimo jiné podporu bezbariérového přístupu k divačkám a divákům festivalu – ať už jde o audiopopis filmu, využití indukční smyčky či relaxované promítání pro osoby s mentálním postižením apod.,“ dodala Milena Králíčková.

Novinkou letošního ročníku je uvedení vedle dokumentárních také fikčních filmů. Řadu z nich budou doprovázet debaty s tvůrci a tvůrkyněmi, protagonisty i odborníky na vybraná témata. Mezi nimi budou také akademici a akademičky, kteří působí na UK.

Hned 21. března se advokát Daniel Bartoň zapojí do diskuze, jež bude následovat po pražské projekci dokumentárního filmu Proti větru, který se věnuje problematice sexualizovaného násilí v řeckém vrcholovém sportu. Daniel Bartoň se ve své advokátní praxi zaměřuje na zastupování obětí sexualizovaného násilí a o pomoci obětem a právu v sociální práci přednáší také na Evangelické teologické fakultě UK.

Iberoamerikanistka Monika Brenišínová z Filozofické fakulty UK se zase zapojí do diskuze k dokumentárnímu brazilskému filmu Nejsme My a ONI, který publikum zavede do nitra amazonského pralesa za domorodými obyvateli ohroženými těžbou dřeva, pytláctvím, pašeráctvím nebo únosy. Projekce i následná diskuze se bude konat 23. března ve velkém sále Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí.

Do poněkud jiného podnebného pásma zavede diváky norský dokument Rahčan – Ella se bouří o boji sámské aktivistky a muzikantky proti těžbě mědi v jednom ze severonorských fjordů, kterému hrozí zamoření toxickým odpadem. Projekci, která se bude konat 24. března ve velkém sále Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí, doplní také diskuze, v níž vystoupí vedle dalších i skandinavistka z FF UK Vendula Hingarová Vlková, která se ve své odborné práci zaměřuje i na minority a původní obyvatele severu Evropy.

Až za polární kruh zavede diváky dokumentární film Dvojí kolonizace, který sleduje příběh právničky a aktivistky Aaju Peter. Ta byla podobně jako mnoho dalších původních obyvatel Grónska v dětství poslána na převýchovu do Dánska. Projekci filmu 24. března v pražském kině Atlas doprovodí diskuze, do níž se zapojí také sociální geografka Michaela Pixová, která působí i na Fakultě sociální věd UK.

Morální a etické dilema proti sobě postaví hlavní protagonisty francouzsko-indického snímku Rybáři proti proudu, který natočila dokumentaristka Sarvnik Kaur. Loni svůj film uvedla také na festivalu Sundance, kde za něj získala Zvláštní cenu poroty. V diskuzi po jeho projekci ve velkém sále pražského kina Světozor 28. března vystoupí Martin Hříbek z Ústavu asijských studií FF UK, který se ve své odborné práci zabývá životem indické společnosti a antropologií Indie.

Diskuze budou doprovázet i některé hrané filmy. Tomáš Kufa, který se na 1. lékařské fakultě UK věnuje doktorskému studijnímu programu Lékařská psychologie a psychopatologie, tak 27. března vystoupí v pražském kině Atlas na diskuzi ke španělskému dramatu 20 000 druhů včel, jež natočila režisérka Estibaliz Urresola Solaguren. S filmem o osmileté dívce, která hledá svou identitu, zaujala na mnoha filmových festivalech po celém světě.

Během festivalu se uskuteční řada dalších diskuzních setkání v Praze i mimo ni, která problematiku lidských práv a jejich porušování nahlédnou z mnoha úhlů pohledu. Z kompletního programu projekcí i diskuzí je možné vybírat na stránkách festivalu Jeden svět.

Autor:
Foto: Jeden svět, Vladimír Šigut

Sdílejte článek: