Charleston „roztančí“ postdoktorské kariéry 120 miliony

pátek, 5. červenec 2024 08:34

Univerzita Karlova od příštího roku podpoří díky projektu Charleston, na nějž nyní získala štědrou dotaci z programu Horizon Europe, dvacet postdoktorandských výzkumných stáží o délce třiceti měsíců. Celkový rozpočet na pět let činí s kofinancováním 120 milionů korun – polovinu vysoutěžila UK v prestižní výzvě Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) na spolufinancování regionálních, národních a mezinárodních programů neboli COFUND. Karlovka tak bude lákat nadějné mladé výzkumníky ze zahraničí.

ruk
Úspěch pro Univerzitu Karlovu a vědecké prostředí: od prvního kvartálu 2025 poběží program Charleston lákající postdoky z ciziny na UK.

Pro Karlovku je to úspěch – stala se totiž jedinou úspěšnou institucí z České republiky, když zabodovala v soutěži 106 projektů, z nichž bylo jen 27 vybráno: tucet pro doktorské studijní projekty, patnáct pro postdoktorské, tedy pro pozdější fáze rané vědecké kariéry. Úspěšnost žádostí činila 26,5 procenta.

Celkově jde na všechny záměry 96,2 milionu eur čili 2,38 miliardy korun. Nejúspěšnějšími předkladateli byli letos Španělé a Francouzi (po šesti projektech), tři jdou do Irska. Ze zemí takzvané střední a východní Evropy mají po jednom Češi, Maďaři, Slovinci a Poláci, potažmo i s regionem spjatí Němci.

lk„Postdoktorandské části kariéry a jejich další rozvoj jsou v České republice stále spíše rozvíjející se oblastí. Získání projektu Charleston si velmi vážím a věřím, že přispěje ke standardizaci a dalšímu budování prostředí postdoktorských stáží a silnějšího zapojení do mezinárodního postdoktorandského trhu,” uvedl v oficiálním komuniké profesor Ladislav Krištoufek, prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost UK (a též vysoce citovaný ekonom dle rankingu Clarivate).

Kvalita života, vzdělávání, udržitelnost

Nač peníze konkrétně půjdou? Na rozjezdy mladých vědeckých kariér i nové možnosti pro kariérní rozvoj. „Postdoci budou nově moci využít rozsáhlou nabídku vzdělávání nebo mentoringový program,“ slibuje rektorátní tisková zpráva.

První výzva pro podávání žádostí o financování k pobytu postdoků na UK bude vypsána počátkem roku 2025; univerzita bude s ohledem na svoje priority vyžadovat, aby se výzkumníci zaměřili na naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN, čímž bude podpořen i celospolečenský dopad výzkumů.

Komu přesně je program určen? „O financování vědeckého projektu budou moci žádat držitelé titulu Ph. D., kteří jej získali před ne více než osmi lety (s výjimkami, jako jsou doba rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci a podobně), kteří v současnosti nejsou zaměstnanci Univerzity Karlovy a zároveň nejsou v Česku déle, než dvanáct měsíců za posledních 36 měsíců. V praxi se tedy bude jednat buď o cizince, nebo o Čechy vracející se například po doktorátu na nějaké zahraniční univerzitě,“ vysvětlila magazínu UK Forum koordinátorka Eva Janů z Odboru pro vědu a výzkumu Rektorátu UK, jež se o danou výzvu starala.

Záměr rozkročený na třech pilířích

Podle ní stojí program na třech pilířích. Za prvé: pro mladé vědecké pracovníky (podpořené postdoky, ale i ostatní mladé vědecké pracovníky UK, třeba odborné asistenty) bude nově připraven kariérní rozvojový program, který bude zahrnovat i mentoring. Za druhé: projekty budou přispívat k udržitelnému rozvoji a mít celospolečenské dopady. A za třetí: stážemi v neakademických institucích dojde k posílení dnes tolik žádané „mezisektorové spolupráce“, což hodlá Karlovka prezentovat i na příbězích jednotlivých projektů.

„Uvedené stáže budou poměrně dlouhé, tři až šest měsíců, tudíž očekáváme prohloubení spolupráce s Univerzitou Karlovou a partnerskými neakademickými institucemi,“ dodává Eva Janů.

graf
Letos uspělo 27 projektů COFUND ze 106 žádostí. Nejvíce bodovaly Španělsko a Francie (6), Irsko (3) a Finsko s Dánskem (2).

Od roku 2014 – tedy za jednu dekádu včetně aktuální výzvy – bylo z EU podpořeno celkem 300 projektů COFUND. Zapojit se do těchto kolaborativních programů prostřednictvím „koordinátorů“, z nichž jedním bude nyní Univerzita Karlova, mohou zástupci 359 organizací v Evropské unii včetně 105 firem a šesti desítek středních i menších subjektů. Mediálním partnerem aktuálního projektu UK Charleston, jenž by měl nabídnout i zajímavé příběhy mladých vědkyň a vědců s originálními nápady, je Česká televize.

Už s plány na další pokračování

„Po uplynutí pěti let – ideálně ale dříve, aby na sebe výzvy k podávání žádostí o grant navazovaly – požádáme o grant do stejného schématu (MSCA) na pokračování programu. Pokud nebude pokračovat financování výzkumných projektů pro postdoky, zůstane nastavený systém kariérního rozvoje pro mladé vědecké pracovníky,“ plánuje Eva Janů z odboru vědy.

Přede dvěma lety získaly analogické MSCA COFUND projekty dvě tuzemské organizace: a sice Středočeské inovační centrum (SIC) a Fyzikální ústav Akademie věd ČR. V dávnější historii mezi lety 2008 až 2012 uspěl s programy nazvanými SoMoPro I-III na příchody zahraničních expertů Jihomoravský kraj, který disponuje mnoha vysokými školami, výzkumnými institucemi a  inovativními firmami.

Autor:
Foto: Vladimír Šigut, archiv UK

Sdílejte článek: