Jitka Jiřičková

Jitka Jiřičková

Vystudovala žurnalistiku na FSV UK. Čtyři roky pracovala jako redaktorka týdeníku MF Plus, externě psala též pro časopisy Vlasta a Betynka. Tři roky působila jako manažerka v PR agentuře aPRiori. Má tři děti. Do redakce médií Univerzity Karlovy nastoupila po rodičovské dovolené na jaře 2019.

Mezinárodní spolupráce studentů, akademiků i administrativy bude jednodušší. Univerzita Karlova a pět dalších evropských vysokých škol uzavřely partnerství v Alianci 4 EU+. Pokud Evropská komise v červenci vyhoví jejich žádosti, stanou se navíc členy prestižní celoevropské sítě European Universities, která nově vzniká v rámci programu Erasmus+. Cílem je co nejvíce zefektivnit přenos informací a vědeckých poznatků.

pondělí, 3. červen 2019 23:58

Padova Meets Prague. Spolupráce zahájena

Italští profesoři a docenti se včera sešli se svými českými protějšky na půdě Karolina v rámci konfe-rence Padova Meets Prague. Šlo o první takto rozsáhlé zasedání před-stavitelů UK a univerzity Padovy...

Ve vnitrobloku domů voní etiopská káva. Černoška ve žlutočerném turbanu servíruje na tácek červenou směs rýže a fazolí. Parta muzikantů bubnuje a zpívá...

Jak si poradit v situaci, kdy mají klasické obecní mateřské školy v někte-rých oblastech republiky plnou kapacitu a 21 % čtyř až šestiletých letých dětí musí odmítnout. ...

Normanské ostrovy nacházející se v Lamanšském průlivu jsou specifické tím, že se na většině z nich dochoval původní normanský jazyk. Konkrétně na ostrově Sark mluví jednou z jeho čtyř historických ostrovních variant čtyři lidé. A jeden Čech.

Tři, dva, jedna, teď! Přesně ve 14 hodin v sobotu 27. dubna odstartoval Běh pro Zoo Praha, který organizují členové studentského spolku Drosophila z Pedagogické fakulty UK.

Filozofická fakulta UK loni poprvé rozdělovala vědecká stipendia mezi pregraduální studenty. Autoři osmi nejlepších projektů prezentovali své výsledky na Dni mladé vědy.

Pracovat rukama nebo mluvit do mikrofonu, popít kávu s profesionálním koučem a mnoho dalšího – třeba pohovor nanečisto, si mohli studenti a čerství absolventi vyzkoušet v rámci Kariérního dne na UK, který proběhl v prostorách Karolina 17. dubna.

Autorka tohoto článku jednoho dne otevřela svou soukromou elektronickou schránku a ztuhla: Rádi bychom vás informovali o nezaplacené pohledávce, kterou u vás evidujeme. Oznámení vám bude doručena ještě písemně.

Ať už o učiteli národů kolují jakékoli mýty, jedno je jisté. Jeho podobizna zdobí medaili ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy...

Slavnostním večerem skončil ve čtvrtek v plzeňské Měšťanské besedě projekt Nejúspěšnější sportovec roku 2018, jehož byla Univerzita Karlova hlavním partnerem. Rektor Tomáš Zima předal spolu s prorektorkou Milenou Králíčkovou cenu v kategorii Nejúspěšnější sportovec do dvaceti let.

čtvrtek, 4. duben 2019 12:55

Medaile pro tři pedagožky UK

Ve čtvrtek 28. března uděloval ministr Robert Plaga nejvyšší ocenění v oblasti školství. Medaili prvního stupně získaly i Milada Švecová, Jana Uhlířová a Jana Skarlantová, jejichž pedagogické působení je či bylo spojeno s Univerzitou Karlovou.

Strana 11 z 11