V čele UK stane lékařka, vědkyně a hrdá Plzeňačka

pátek, 22 říjen 2021 12:15

„Univerzita je pro mě na prvním místě a již více než třicet let je součástí mého života,“ říká profesorka Milena Králíčková, čerstvě zvolená kandidátka na rektorku Univerzity Karlovy. Prorektorka pro studijní záležitosti, lékařka a vědkyně v oboru gynekologie a neplodnosti je první ženou v celé historii UK, která bude zastávat funkci rektorky. Je také po dlouhé době mimopražskou osobností v čele, kariéru spojila s Plzní.

200614142 4370995919579613 522180760684435384 n
Čerstvě zvolená kandidátka na rektorku Univerzity Karlovy Milena Králíčková. 

Milena Králíčková si jako první spojení s Univerzitou Karlovou vybavuje promoce své maminky, absolventky Matematicko-fyzikální fakulty UK (MFF UK). O pár let později na téže fakultě promoval i její bratr. „‎Jak už to tak někdy bývá, i já se vydala po vzoru rodičů, konkrétně však svého tatínka, jenž byl absolventem Lékařské fakulty v Plzni,“ vzpomíná Králíčková na svém webu.

Nebylo to však jednoznačné rozhodnutí: „V únoru roku 1990, v atmosféře nově nabyté svobody a s vidinou nekonečných možností, jsem podávala přihlášku ke studiu na vysoké škole. Jako dnes si vybavuji vnitřní boj, který trval několik měsíců a kdy jsem zvažovala, zda jít cestou mé milované matematiky a přihlásit na učitelský studijní program na MFF UK, čímž bych následovala dráhu maminky, nebo zda jít ve šlépějích otce a přihlásit se na Lékařskou fakultu v Plzni UK (LFP UK).“

Nakonec studentka strakonického gymnázia jen den před termínem odeslala přihlášku na medicínu. „Nikdy v životě jsem toho nelitovala a od té doby, od toho okamžiku rozhodnutí, je můj život s naší univerzitou a s medicínou bytostně spojen,“ říká budoucí rektorka Univerzity Karlovy, 509. v pořadí.

Z Plzně na Harvard a zpět

Obor Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě v Plzni UK dokončila v roce 1996 a ihned navázala doktorským studiem pod vedením profesora Jaroslava Slípky na Ústavu histologie a embryologie LFP UK. Během Ph. D. studia získala prestižní Fulbrightovo stipendium a akademický rok 1998/1999 strávila na Harvardově univerzitě v Massachusettské všeobecné nemocnici, kde působila v laboratoři reprodukční endokrinologie profesora Williama Crowleyho.

„Akademický rok 1998/1999 do konce života nezapomenu. Přiletěla jsem do Bostonu jednoho zářijového dne a hned z letiště jela s kufrem do laboratoře, což všechny mé nové kolegyně a kolegy trošku vyvedlo z míry. Uvítal mne profesor Crowley. A od prvního okamžiku, kdy se prostě představil jako „Bill“ a provedl mne laboratoří, jsem věděla, že od něj se toho můžu strašně moc naučit,“ vzpomíná Králíčková, kterou tato zkušenost významně ovlivnila i v další kariéře.

M Final  7 1 1536x1025

Doktorské studium v oboru Anatomie, histologie a embryologie dokončila v roce 2002 s disertační prací s názvem Studium vybraných defektů nervového, endokrinního a imunitního systému a jejich následků.  V témže roce získala i atestaci I. stupně v oboru gynekologie a porodnictví a začala pracovat na Gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnice v Plzni. Po několik let kombinovala klinickou praxi, výuku a výzkum – nemohla se rozhodnout. V roce 2004 se jí narodila první dcera. „Následné měsíce ukázaly, že zvládám na částečný úvazek dál učit, po nocích psát články a podávat granty, ale návrat do klinického světa by znamenal plný úvazek... a tím pádem odloučení od maličké dcery. Tím bylo rozhodnuto – pustila jsem se do embryologické vědecké práce a několik dní před porodem druhé dcery v červenci 2007 odevzdala habilitační práci v oboru histologie a embryologie.“

Kromě toho v roce 2006 získala specializovanou způsobilost lékaře v oboru gynekologie a porodnictví a v prosinci stejného roku absolvovala zahraniční stáž v Regea Institutu na Tampere University ve Finsku ve skupině profesorky Outi Hovatta. Ve své vědecké práci se Králíčková zabývá především studiem časné embryogeneze, diferenciace a regenerace ve vztahu k dalším buněčným dějům. V roce 2016 byla jmenována profesorkou v oboru histologie a embryologie na Univerzitě Karlově.

Proděkanka, prorektorka, rektorka

Na Ústavu histologie a embryologie LFP UK působí od roku 1996; od 1. ledna 2011 jakožto vedoucí ústavu a od června 2012 je garantkou doktorského studijního programu Anatomie, histologie a embryologie. V letech 2010 až 2014 byla proděkankou pro rozvoj plzeňské lékařské fakulty. „Když mě v průběhu mé druhé rodičovské dovolené oslovil nový děkan profesor Boris Kreuzberg s nabídkou pozice proděkanky pro rozvoj fakulty, byla jsem překvapená, dojatá a také nejistá – věděla jsem, že fakultu čekají pro její budoucnost klíčové roky a klíčové výzvy, neboť v Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace jsme žádali o velké investiční peníze,“ popisuje první novou profesní výzvu, kterou s podporou svého manžela přijala.

Za dobu jejího „proděkanování“ se LFP UK podařilo vybudovat centrum UniMec, kam se přestěhovaly vybrané teoretické ústavy, a výzkumné Biomedicínské centrum. Od roku 2014 působí jako vedoucí jednoho ze dvou výzkumných programů Biomedicínského centra, konkrétně programu Regenerace a reparace životně důležitých orgánů.

M Final 23 1536x1025

A od roku 2014 je také prorektorkou UK pro studijní záležitosti. „Když se ohlédnu, nejvíce si cením toho, že jsme se my ze studijního odboru stali fungujícím týmem profesionálů, kteří se na rozdíl od předcházejících let více otevřeli potřebám fakult. Potkáváme se pravidelně s jejich zástupci a opakovaně jsme se pustili do sérií návštěv přímo na studijních odděleních fakult. Když nám fyzická setkávání začal znemožňovat koronavirus, vyřešili jsme to tak, že jsme se začali potkávat virtuálně,“‎ shrnuje.

Ve funkci prorektory například iniciovala vznik Ceny Arnošta z Pardubic, která je každý rok udělována akademickým pracovníkům za jejich vynikající pedagogickou činnost a skupinám pedagogických či podpůrných pracovníků za jejich přínos ke zvyšování kvality vzdělávací činnosti. S Centrem celoživotního vzdělávání UK (CCZV) pořádali zase již několik ročníků Juniorské Univerzity Karlovy pro středoškolské studenty, jejímž cílem je představit jim studium na UK a nalákat je k budoucímu studiu.

M Final 32 1536x1025

Králíčková kromě toho klade velký důraz na zahraniční stáže a mezinárodní spolupráce. Od roku 2012 je například čestnou ambasadorkou české pobočky Fulbrigtovy komise a od počátku se podílí na vzniku a fungování evropské univerzitní aliance 4EU+, která usiluje o společné aktivity ve výzkumu, vzdělávání, ve výměnách pregraduálních studentů či doktorandů.

S mezinárodním, evropským rozhledem

„Toto uskupení sestávající ze čtyř zakládajících členů – Univerzity Karlovy, pařížské Sorbonny, Univerzity Heidelberg, Varšavské univerzity a později přistoupivších univerzit v Kodani a Miláně má, pevně věřím, pro budoucnost UK velký význam,“ říká. A zdůrazňuje zapojení univerzit jako celků, tak i na úrovni jednotlivců.

„Vedení všech šesti univerzit podporuje spolupráci akademiků, neakademických pracovníků i studentů, a to v podstatě ve všech úrovních naší činnosti. Společně máme již dva velké projekty, jeden orientovaný na spolupráci ve vzdělávací činnosti a druhý na spolupráci v oblasti vědních politik a koncepcí. Pevně věřím, že 4EU+ je a bude příležitost nejen pracovat s nejlepšími týmy špičkových univerzit Evropy, ale také více ovlivnit a formovat to, kam Evropa v oblasti vzdělávání a výzkumu směřuje.“

Zajímavosti:

• Milena Králíčková byla zvolena kandidátkou na rektorku jako první žena v celé historii Univerzity Karlovy. Do funkce ji jmenuje prezident ČR.

• V pořadí se stane 509. rektorkou Univerzity Karlovy. Kompletní seznam rektorů Univerzity Karlovy naleznete zde.

• Její funkční období je čtyřleté a začne v únoru 2022. Ve funkci se bude mimo jiné potkávat s dalšími ženami: s rektorkou Vysoké školy ekonomické (VŠE) profesorkou Hanou Machkovou, rektorkou Akademie múzických umění v Praze (AMU) doktorkou Ingeborg Radok Žádnou a těsně se mine s končící rektorkou Mendelovy univerzity v Brně Danuší Nerudovou.

• První českou rektorkou byla v roce 1949 zvolena česká filozofka a komenioložka Jiřina Popelová na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Autor:
Foto: archiv Mileny Králíčkové

Sdílejte článek: