Evropské centrum UK radí i pomáhá s administrativou

čtvrtek, 17 únor 2022 11:25

Propojovat experty řady oborů či pomáhat žadatelům o ERC granty – o to se stará Evropské centrum UK. Hlavním cílem je podpora a rozvoj mezinárodních vědeckých spoluprací a získávání evropských peněz na vědu a výzkum.

heidelberg 1s
Univerzita v Heidelbergu je jedním z klíčových partnerů v rámci aliance 4EU+.

„Evropské centrum UK vzniklo před osmi lety s cílem poskytovat podporu fakultám i jednotlivým akademikům, aby se zvýšil počet žádostí o evropské financování a mezinárodní spolupráce,“ říká magazínu Forum vedoucí centra Adéla Jiroudková.

Centrum má za cíl posilovat mezinárodní roli UK jakožto výzkumné univerzity, zapojovat vědce do mezinárodních sítí a umožnit především začínajícím vědkyním a vědcům získávat zkušenosti na mezinárodní úrovni a také více financí na výzkum: „Soustředíme se především na projekty v rámci aliance 4EU+, na granty Evropské výzkumné rady (ERC), akce Marie Skłodowska-Curie, ale i další projekty Horizont 2020 či Erasmus+,“ jmenuje Jiroudková.

Založení centra při svém nástupu iniciovala Lenka Rovná, prorektorka pro evropskou problematiku, pro níž byla inspirací podobná univerzitní centra v zahraničí. „Evropské centrum UK vstupuje kromě mapování možností a podpory žadatelů i řešitelů do tvorby vzdělávacích a výzkumných politik. Můžeme přímo ovlivňovat, kam se Evropská unie ubírá,“ popisuje benefity Rovná. „K tomu velmi pomáhá aliance 4EU+ spojující šest univerzit včetně UK – tím se stáváme silnější a důvěryhodnější a společně máme lepší vyjednávací pozice,“ líčí.

Aliance 4EU+ aktuálně spojuje šest univerzit: Univerzitu Karlovu, Heidelberg Universitat, Sorbonne Universite, Uniwersytet Warszawski, Universita degli Studi di Milano a Kobenhavns Universitet. Společným cílem je rozvíjet všeobecné partnerství ve výzkumu, inovacích, vzdělávaní a službách a vytvořit platformu zajišťující volný pohyb studentů i pracovníků stejně jako myšlenek a sdílení infrastruktur. S ohledem na globální výzvy dneška se 4EU+ soustředí na čtyři multidisciplinární „vlajkové lodě“, takzvané Flagships:

1. Zdraví a demografické změny

2. Evropa v měnícím se světě

3. Transformování vědy a společnosti

4. Biodiverzita a udržitelný rozvoj

4EU logo 1

Hlavně dlouhodobá spolupráce

„Aliance 4EU+ není projekt, je to dlouhodobý proces rozvíjení spolupráce mezi zapojenými univerzitami,“ říká Kristýna Kolínová, koordinátorka 4EU+. V současnosti probíhají projekty financované přímo z Evropské komise, jež jsou určeny zejména pro inovativní vzdělávací výstupy či společné kurzy. Univerzita Karlova je aktuálně zapojena do dvaceti takzvaných minigrantů, jedním z nich je například projekt zabývající se výzkumem epilepsie.

„Spolupráce v rámci našeho ‚epileptologického’ 4EU+ konsorcia probíhá na výbornou, kromě výzkumu spolupracujeme i na výuce,“ pochvaluje si profesor Přemysl Jiruška ze 2. lékařské fakulty UK. Za alianční podpory připravil s kolegy mezinárodní kurz zaměřený na patogenezi epilepsie, který má podporu i mezinárodních odborných organizací. „Vzhledem k tomu, že se nám spolupráce osvědčila, dokončujeme přípravu grantové žádosti na Marie Skłodowska-Curie Actions, jejímž cílem je vytvoření doktorského programu zaměřeného na výzkum epilepsie a výchovu neurovědců 21. století,“ sdílí plány profesor Jiruška.

Podobné cíle má i záměr European Pluralities, který se zabývá historií paměti a pluralitou politických, kulturních a národních identit. „V rámci projektu se pravidelně setkáváme, pořádáme workshopy, semináře i letní školy. Naším cílem je vybudovat společný magisterský program Memory History. Bez dlouhodobé spolupráce a vzájemné důvěry plynoucí z aliance 4EU+ by to bylo mnohem obtížnější; a možná i nemožné,“ popisuje administrátorka projektu a doktorandka FSV UK Alexandra Pekáčková Modelska.

Právě zapojení studentů je jedním z hlavních cílů aliance. „Zaměřujeme se na zlepšování spolupráce, sdílení zkušeností a zjednodušování procesů. Usilujeme o to, aby studenti mohli bez zbytečné administrativy navštěvovat kurzy na partnerských univerzitách,“ říká Kolínová.

Minigranty caoursel
Více informací o minigrantech

Přijďte! Poradíme, pomůžeme

„Ačkoliv centrum existuje již osmým rokem, stále se potýkáme s tím, že o nás někteří nevědí – často pak zbytečně tápou anebo tráví mnoho času přípravou rozpočtů či administrativních částí žádostí o granty,“ nastiňuje Jiroudková. A radí: „Obracet se na nás mohou přímo vědečtí a akademičtí pracovníci, stejně jako zástupci fakult. Poskytujeme poradenství i podporu, často můžeme zprostředkovat zkušenosti kolegů, kteří již řešili podobné situace.“ Vedoucí centra zdůrazňuje, že je důležité ozvat se včas: „Třeba zájemce o podání ERC grantu by nás měl v ideálním případě kontaktovat s ročním předstihem. Konkurence je veliká… A ve finále může rozhodovat i formální stránka projektu.“ Pro zvýšení úspěšnosti českých žadatelek a žadatelů o ERC granty letos vznikla i expertní skupina, jež usiluje o systematickou podporu.

Autor:
Foto: archiv UK, Shutterstock

Sdílejte článek: