Workshop UK: Co se děje v alianci 4EU+ a jak se zapojit?

pondělí, 08 listopad 2021 12:54

Dobré rady i zkušenosti. V úterý 9. listopadu proběhne na Univerzitě Karlově online workshop o možnostech a výhodách zapojení do meziuniverzitní aliance 4EU+, do které patří vedle UK i univerzity v Heidelbergu, Kodani nebo pařížská Sorbonna. „‎Cílem je sdílet, co vše se již povedlo, jak probíhají existující spolupráce, jak se zapojit i na co si dát po administrativní stránce pozor,“ říká Kristýna Kolínová z Evropského centra UK.

mester 1024x676ss

4EU logo

Aliance 4EU+ formálně vznikla v březnu 2018 s cílem rozvíjet spolupráci mezi evropskými univerzitami: „Dělá mi velikou radost a zároveň je mi ctí, že se na alianci 4EU+ mohu podílet již od úplného začátku. Dnes je zapojeno šest prestižních evropských univerzit, které společně tvoří inspirující prostřední otevřené spolupracím, a společně formují to, kam Evropa v oblasti vzdělávání a výzkumu směřuje,“ řekla magazínu Forum prorektorka pro studijní záležitosti Milena Králíčková. A zdůrazňuje, že se jedná o dlouhodobý projekt, který podporuje udržitelnou spolupráci a funguje na vzájemné důvěře zapojených univerzit.

Aliance 4EU+ aktuálně spojuje šest evropských univerzit: Univerzitu Karlovu, Heidelberg Universität, Sorbonne Université, Uniwersytet Warszawski, Università degli Studi di MilanoKøbenhavns Universitet, jež rozvíjejí všeobecné partnerství pro rozvoj spoluprací ve výzkumu, inovacích, vzdělávání a službách a pro vytvoření platformy zajišťující volný pohyb studentů, akademických a administrativních pracovníků i myšlenek, a také pro sdílení infrastruktur. S ohledem na globální výzvy současnosti se aliance 4EU+ soustředí na čtyři multidisciplinární vlajkové lodě, takzvané Flagships:

1. Zdraví a demografické změny v městském prostředí

2. Evropa v měnícím se světě: Porozumění a zapojení společností, ekonomik, kultur a jazyků

3. Transformování vědy a společnosti prostřednictvím pokroku v oblasti informačních, výpočetních a komunikačních technologií

4. Biodiverzita a udržitelný rozvoj

„Během poměrně krátké doby fungování aliance 4EU+ se již například podařilo nabídnout nové inovativní postupy ve výuce, a to často ve shodě tří a více členských univerzit, což vůbec není jednoduché. Aliance tak částečně supluje národní i evropskou úroveň, kdy se snaží sjednotit některé obecně zažité postupy, které jsou na každé univerzitě jiné, a zároveň poskytuje zpětnou vazbu ministerstvu školství a dalším institucím,“ uvádí Králíčková, podle které je to především díky synergii mezi vedením zapojených univerzit a jednotlivých akademických pracovníků, kteří jsou hnacím motorem a tvůrci konkrétních společných aktivit ve výzkumu, vzdělávání i ve výměnách studentů.

M Final 32 1536x1025

„Aliance 4EU+ je otevřena všem, kdo mají chuť se zapojit a Univerzita Karlova každému jednotlivci nabízí maximální podporu i administrativní zázemí,“ dodává budoucí rektorka (na snímku z předvolební kampaně).

„Cílem úterního setkání je ukázat, kolik se toho v rámci aliance 4EU+ děje, že je to projekt, který má budoucnost a dlouhodobé financování. Také chceme sdílet, co se již za dobu její existence povedlo, jaké jsou hmatatelné výstupy i konkrétní zkušenosti kolegyň a kolegů, kteří v rámci 4EU+ spolupracují. Chybět nebude ani výčet možností, jak se zapojit, a praktické rady pro ty, kteří zapojení teprve zvažují,“ říká Kristýna Kolínová z Evropského centra Univerzity Karlovy.

A doplňuje: „V druhé administrativní části workshopu se pak zaměříme na nejčastější chyby a nejrůznější nedorozumění, která se stále objevují. Dostatek prostoru bude i na veškeré dotazy.“

Zkušenosti s 4EU+ z Filozofické fakulty UK

„Od počátku spolupráce jsme skutečně v pravidelném (každotýdenním) kontaktu s kolegy z Paříže, Varšavy a Milána. Pro naše doktorandy pořádáme společné metodologické online semináře a mezi akademiky si píšeme ohledně organizace společných konferencí, workshopů a letních univerzit. Spolupráce existovala i dříve, ale nebyla zdaleka tak intenzivní a systematická,“ sdílí své zkušenosti ze zapojení do aliance 4EU+ docentka Eva Voldřichová-Beránková z Filozofické fakulty UK. Novým zájemcům radí, že je zpočátku výhodné oslovit kolegy a pracoviště, na které již máte nějaké vazby z minulosti, a až poté síť rozšiřovat. Dále doporučuje udržet určitou rovnováhu mezi „tradičními“ partnery, na kterých spolupráce stojí, a otevřeností novým zájemcům a myšlenkám.

rovna2V současnosti v rámci aliance 4EU+ běží projekty financované přímo z Evropské komise, které jsou určené zejména pro inovativní vzdělávací výstupy či společné kurzy. „4EU+ představuje pilotní projekt a laboratoř změn. Evropské univerzitní aliance zkoumají možnosti transformace evropského vzdělávacího a vědního prostoru. Po konzultacích s Evropskou komisí před koncem roku očekáváme vyhlášení druhého kola projektů,“ uvádí prorektorka Univerzity Karlovy pro evropskou problematiku Lenka Rovná.

K tomu profesorka Rovná upozorňuje: „4EU+ je však více než projekt, je to stále se prohlubující spolupráce členských univerzit založená na vytváření společné komunity a sdílení.“ 

Univerzita Karlova zároveň poskytuje formou takzvaných minigrantů financování vědecké spolupráce, a to i opakovaně – brzy bude zveřejněna nová výzva. Nově vznikající virtual development office by pak měl nabídnout podporu v hledání návazného externího financování. „Přímo pro studenty také existuje řada zajímavých příležitostí, do kterých se mohou zapojit – od kurzů a workshopů na partnerských univerzitách až po letní školy. Zároveň se 4EU+ snaží, aby studenti nebyli jen pasivní příjemci výukových aktivit, ale aby se do jejich příprav aktivně zapojovali,“ líčí Kolínová.

Chvála 4EU+ z 2. lékařské fakulty UK

„Spolupráce v rámci našeho ‚epileptologického’ 4EU+ konsorcia probíhá na výbornou,“ chválí profesor Přemysl Jiruška z 2. LF UK. Ve společných výzkumných projektech se soustředí na mechanizmy vzniku epilepsie a záchvatů na podkladě odchylek ve vývoji mozku. Dále se zaměřují na klíčovou úlohu narušeného metabolismu draslíku v epileptické tkáni. Tyto fenomény studují jak na úrovni buněk, tkání, tak i na úrovni celého mozku a s pomocí počítačových modelů. Kromě výzkumu spolupracují i na výuce:

VS1 1762 1„Za podpory 4EU+ jsme připravili mezinárodní kurz zaměřený na patogenezi epilepsie. První kurz se spustí na jaře pod vedením 2. lékařské fakulty a celkem bude trvat čtrnáct týdnů. V rámci příprav jsme vytvořili mezinárodní tým pedagogů, který v současnosti čítá dvacet dva členů – vědců, kliniků, zástupců farmaceutického výzkumu a dalších odborníků, kteří se specializují na různé aspekty epilepsie. Těší nás, že všichni k přípravě kurzu přistupují s nadšením a že kurz je v současnosti podporován odbornými organizacemi včetně Mezinárodní ligy proti epilepsii. Pokud na kurz získáme dobrou zpětnou vazbu, tak do budoucna plánujeme jeho rozšíření až na úroveň modulu, tzv. microcredentials, který by umožňoval celoživotní vzdělávání jak vědců, tak kliniků. A vzhledem k tomu, že se nám spolupráce v rámci týmu osvědčila, tak v současnosti dokončujeme přípravu grantové žádosti na Marie Skłodowska-Curie Actions, jejímž cílem je vytvoření Ph. D. programu zaměřeného na výzkum epilepsie a výchovu neurovědců 21. století,“ popisuje Přemysl Jiruška, jenž všem doporučuje spolupráci v rámci 4EU+ vyzkoušet.

 

„Příprava projektu není administrativně náročná a nikdy jsem se od 4EU+ týmu nesetkal s automatickou odpovědí typu: ‚To nejde.‘ Je to nejspíš dané povahou celého 4EU+ projektu, který hledá nové způsoby, jak zajistit efektivní spolupráci napříč evropskými univerzitami,“ chválí. A hodnotí: „Za nejdůležitější přínos 4EU+ spolupráce považuji především seznamování se s novými kolegy a vytvoření týmu nadšených a proaktivních lidí. Tím mám na mysli nejen vědce, ale také kolegyně a kolegy, kteří mají v rámci výše uvedených aktivit na starost administrativní podporu. Zde musím ocenit činnost celého 4EU+ týmu na Univerzitě Karlově. Jejich ochota, podpora, nasazení, a především vstřícný přístup jsou motivující.“

4EU+ v číslech:
Studenti: 286 940
Akademičtí pracovníci: 23 680
Další zapojení lidé: 26 350
Erasmus+ projektů: 243
Finance Horizon 2020: 368 M€
ERC projekty: 115
 logo4EU 2xc
Autor:
Foto: archiv UK

Sdílejte článek: