Obrazem: Modernější areál FSV UK v Jinonicích

pátek, 1. září 2023 12:40

Areál UK Jinonice je oficiální název komplexu univerzitních budov osídlených především Fakultou sociálních věd UK. Moderní budovy byly původně stavěny pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které rozestavěný objekt v roce 1999 přenechalo Univerzitě Karlově. Ta Areál Jinonice otevřela v říjnu 2000 a v letech 2020 až 2023 proběhla kompletní rekontrukce a dostavba objektu knihovny. Důstojné zázemí s pěkně vybavenými učebnami i rozhlasovými a televizními laboratořemi, popisuje děkan Fakulty sociálních věd UK Tomáš Karásek.

HYN 9145

Jinonický areál představoval pro Fakultu sociálních věd UK dlouhou dobu zvláštní meziprostor. Ačkoliv se tam fakultní Institut mezinárodních studií, Institut politologických studií a Institut sociologických studií přestěhovaly už na začátku milénia, přetrvával mezi námi, kteří jsme v něm pobývali, pocit jakési „neukotvenosti“. Areál, vybudovaný původně pro jiné než univerzitní účely, v sobě zkrátka nenesl příliš akademického ducha.

Rekonstrukcí stávajících budov i vybudováním nové přístavby se stav razantně mění. Jinonice dostávají novou, moderní tvář, tentokrát už šitou na míru potřebám naší fakulty. Byly zřízeny dvě dodatečné auly a do areálu se přesouvají pracoviště fakultní rozhlasové a televizní laboratoře i fotolaboratoře. V prostoru bývalého vstupu do budovy vznikla nová odpočinková zóna, vedle níž se nachází místnost vyhrazená studentským spolkům.

HYN 9083HYN 9207HYN 8962

Kompletní představbou prošly všechny učebny i kanceláře. Areál je nyní vybaven moderní počítačovou či prezentační technikou. Další funkce budou k dispozici v multifunkční přístavbě. Jejím jádrem jsou dvě patra fakultní knihovny s volným výběrem odborné literatury, doplněné společnými i individuálními studovnami.

Knihovna ovšem nabídne studentům nejen studijní zázemí, ale též prostor, kde mohou, neúčastní-li se právě výuky, volně pobývat – a to navíc s krásným výhledem do Radlického údolí a na pražské panorama...

HYN 9048

Rekonstrukcí a dostavbou však naše úsilí o zvelebení jinonického areálu nekončí. V další fázi plánujeme přebudování někdejšího univerzitního hotelu na kanceláře pro administrativu, což následně umožní přenést do Jinonic i děkanát FSV UK s jeho vedením. Tím se zase uvolní prostor pro kreativní využití budovy na Smetanově nábřeží, Hollaru.

Rozsáhlou a náročnou úpravou jinonického areálu se tedy stavební rozvoj fakulty neuzavírá, ale o to důležitější pro nás tento krok byl. Budete-li mít cestu do Jinonic, rádi vás potkáme!

HYN 9169

Veškeré náklady spojené s modernizací a rozšířením Areálu Jinonice jsou hrazeny v rámci projektu Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice, registrační číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002336 z operačního programu MŠMT Výzkum, vývoj a vzdělávání, konkrétně výzvy č. 02_16_016 ERDF výzva pro vysoké školy. 
Autor: Tomáš Karásek, děkan FSV UK
Foto: Hynek Glos

Sdílejte článek: