Fakulta sociálních věd UK rozvíjí své jádro v Jinonicích

čtvrtek, 25. duben 2024 08:28

Kdo by si snad naivně utahoval ze studentek a studentů společenských věd, že nejsou fyzicky zdatní, bude muset v Jinonicích na Praze 5 zřejmě trochu přehodnotit svůj názor. Ke vstupu do nové dominanty Fakulty sociálních věd UK musí příchozí od metra trasy B překonat příkrý svah a desítky schodů, nad nimiž se tyčí impozantní dominanta: nová budova kampusu! A nad jejím vchodem se vyjímá název FSV UK; v útrobách výrazného objektu se skrývá především moderní knihovna.

HYN 3688
Takto vidí novou budovu FSV UK na Praze 5 příchozí od metra trasy B ze stanice Jinonice. Nová stavba myslí i na udržitelnost a úspory energií.

Upozorňuje na to hned u vchodu, kde je příjemná odpočinková platforma s lavičkami i zelení, odevzdávkový box na knížky. Uvnitř v atriu pak studentstvo najde příjemné zázemí; po levé straně útulné bistro, po pravé zase posezení (samozřejmě s rychlou univerzitní wi-fi).

Rektorka UK i děkan FSV UK vítající

Nová stavba slouží coby vstup do celého minikampusu, do knihovny (ještě se zcela nezaplněnými regály knížek z oborů sociologie, politologie, historie či mediálních studií) a do studovny se jde po schodech vzhůru, kde jsou k „objednání“ i samostatné, poklidné studijní kóje.

HYN 3423HYN 3435

Tento nový počin, šitý na míru potřebám studijně i výzkumně silné fakulty UK, slavnostně „otevřeli“ ve středu 24. dubna rektorka Milena Králíčková spolu s děkanem Tomášem Karáskem, byť renovovaný Areál Jinonice pro studující fungoval již od loňska.

HYN 3466„Dokončení nového areálu Fakulty sociálních věd UK je další významnou součástí moderních výukových kampusů, které naše univerzita své akademické obci nabízí. Výuka sociálních věd je v současné době – a ve složité geopolitické situaci současného světa – velmi důležitá. Fakulta sociálních věd přispívá řadou významných a zajímavých vědeckých výstupů k rozvoji celé naší společnosti,“ uvedla při slavnostní příležitosti rektorka UK Milena Králíčková.

Fakultní areál nad nedalekou Waltrovkou je nyní vybaven nejmodernější počítačovou a prezentační technikou. V celém komplexu se nachází 105 kanceláří, pět přednáškových aul (z nichž dvě byly nově vybudovány), 20 seminárních místností a řada dalších specializovaných prostor, včetně fakultní Rozhlasové a televizní laboratoře a fotolaboratoře (RTL).

V prostoru někdejšího vstupu do budovy také přibyla nová odpočinková zóna, vedle níž se nachází místnost vyhrazená studentským spolkům. A do Jinonic se přesouvají i další aktivity.

Rekonstrukce i dotažení celistvého kampusu vyšly na vysoké stovky milionů korun. „Díky podpoře strukturálních fondů Evropské unie i národního investičního programu se FSV UK podařilo vybudovat špičkové, vysoce moderní zázemí pro její studující a vyučující. Areál Jinonice se díky tomu stává jádrem fakultních aktivit. Nová multifunkční budova poskytuje studentům předtím neexistující funkce, jako jsou individuální studovny, místnosti pro týmovou práci či noční studovnu,“ říká děkan Tomáš Karásek.

HYN 3475

Škola s perfektním rozhledem i nadhledem

Dominantou univerzitního vršku, kde dříve mívaly částečně zázemí i FHS UK a FF UK, je vytrčená „kostka“ nové budovy do prostoru. Hlavní architektkou projektu se stala Miroslava Tylšová ze studia Apris 3M. Při projektování nové budovy kladli architekti dle tiskové zprávy FSV UK důraz „i na podmínky udržitelnosti a energetickou efektivitu“. Stavbu pokrývá zlatý plášť z takzvaného tahokovu, který objekt zastiňuje a spolu se systémem speciálních nachlazovacích stropů přispívá k větší tepelné pohodě uvnitř. Na plášti je rovněž vyobrazena univerzitní bula – s průměrem 7,6 metru se jedná o největší znak UK použitý v Praze.

HYN 3637HYN 3685

Nejdůležitější součástí nové polyfunkční budovy, jež nyní slouží jako vstup do propojeného areálu, je v úvodu již zmíněná fakultní knihovna. Kolik vědění obnáší? Dnes nabízí až 40 tisíc svazků ve volném výběru, 5 125 elektronických knih a přes 165 elektronických odborných databází. Studující také mají k dispozici 167 studijních míst, individuální i týmové studovny a relaxační zónu. Jak připomněl děkan Karásek, v Jinonicích funguje i „noční studovna“, díky níž lze využívat prostory ve všední dny až do půlnoci.

HYN 3702Domovem pro tři z pěti institutů

V rozšířeném jinonickém areálu už kompletně sídlí tři z pěti fakultních institutů (Institut mezinárodních studií, Institut politologických studií a Institut sociologických studií), dále Centrum jazykové a pedagogické přípravy a Centrum vědeckých informací. Institut komunikačních studií a žurnalistiky provozuje zmíněnou Rozhlasovou a televizní laboratoř, která patří mezi nejmodernější univerzitní studia v Evropě. Nabízí tak velké studio se zvukovou režií, malé podcastové studio či klíčovací ateliér, který mohou studenti využívat k nácviku práce ve virtuálních studiích. Veškeré vybavení je propojeno datovými signálovými cestami, a je tak možné jej ovládat i z původní RTL v Celetné, v širším areálu rektorátu.

Co bude dál? „Rekonstrukcí a dostavbou však úsilí o zvelebení jinonického areálu nekončí. Ve fázi zpracování projektové dokumentace je záměr přebudování někdejšího univerzitního hotelu na kanceláře pro administrativu, což následně umožní přenést do Jinonic i děkanát FSV UK s jeho vedením. Tím se uvolní prostor pro kreativní využití budovy Hollaru na Smetanově nábřeží,“ uvádí v komuniké fakultní tisková mluvčí Kristýna Pružinová.

Některé součásti FSV UK sídlí v Jinonicích od roku 2001, ale původním „zrodem“ institutů byla pochopitelně záhy po sametové revoluci legendární budova Hollaru. Čtyři z nynější pětice institutů, které „oborově“ rámují know-how fakulty, loni oslavily třicet let od svého vzniku: jde o Institut ekonomických studií, Institut sociologických studií, Institut politologických studií a Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Pátý z nich, Institut mezinárodních studií, přibyl rok poté, takže oslavuje své „třicátiny“ letos.

Atraktivní studijní a výzkumné směry

Po někdejším děkanovi, bravurním a moudrém sociologovi Miloslavu Petruskovi se jmenuje nejen univerzitou udílená cena veřejně aktivním členům akademické obce, ale také nová aula v Jinonicích. Směřování IES na počátku devadesátých let nastavil známý ekonom profesor Michal Mejstřík, jenž nedávno zemřel. Jeho cíl byl jednoznačný – vytvořit moderní, evropské a plně konkurenceschopné pracoviště.

HYN 3492HYN 3531

„Každá dekáda na IES byla jiná a přinášela jiné možnosti a výzvy. Institut žil v devadesátých letech živými tématy hospodářské politiky a ekonomické transformace. Studenti byli fascinováni tím, že otázky, které se dopoledne probírají v posluchárnách, se odpoledne řeší na nejvyšší hospodářskopolitické úrovni. Kolem roku 2000 bylo klíčové téma zapojení do Evropské unie. S finanční krizí se IES posunul k makroekonomickým a finančním tématům, jež jsou dodnes pro něj charakteristická,“ shrnul Martin Gregor, v historii teprve druhý ředitel IES, jenž teprve nedávno po čtrnácti letech ve funkci končil.

HYN 3647

Ale žádný z pěti institutů nezahálí. Kupříkladu Institut komunikačních studií a žurnalistiky se může chlubit získáním prestižního grantu Evropské výzkumné rady (ERC). Anežka Kuzmičová, která původně přišla ze Švédska na FF UK, jak jsme v magazínu Forum opakovaně psali, bude zkoumat vztah dětí k informacím a čtení literatury faktu. Stala se tak první držitelkou společenskovědně zaměřeného ERC grantu na UK!

„IKSŽ tvoří více než padesátihlavý tým předních tuzemských i zahraničních akademiků a několik desítek vědců. Učitelé nabízejí studentům nejúplnější oborové vzdělání od bakalářského po doktorské, v češtině i angličtině, profesní i teoretické, na nejmoderněji vybavených pracovištích a ve spolupráci se špičkovými partnery. IKŠZ dnes vychovává novináře, marketéry i teoretiky médií,“ komentuje Jakub Končelík, ředitel institutu a emeritní děkan fakulty, která nachází svůj celistvější, kampusový domov v Jinonicích.

Autor: Martin Rychlík, FSV UK
Foto: Hynek Glos

Sdílejte článek: