HR Award: Lepší podmínky pro vědce a vědkyně

pátek, 28. červen 2024 11:38

V letošním roce je to již pět let, co Univerzita Karlova získala certifikát HR Award, který cílí na zlepšování pracovních podmínek zaměstnankyň a zaměstnanců na výzkumných institucích napříč Evropou. Co vše to Univerzitě Karlově přineslo a jaké jsou plány do dalších let? 

HYN 5474 1

„Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) je evropská strategie, která se snaží zlepšit pracovní podmínky vědců a vědkyň na výzkumných institucích napříč Evropou. Pokud se to dané instituci daří, získá od Evropské komise ocenění HR Excellence in Research, takzvané HR Award – Univerzita Karlova ho získala v únoru 2019,“ vysvětluje Věra Šťastná, koordinátorka pro HR Award na Univerzitě Karlově.

Strategii lze vnímat jako doporučení dobré praxe. Každá instituce si sama analyzuje a identifikuje, kde má mezery a nedostatky, a následně navrhuje akční plán kroků a opatření, jak se s těmito problémy vypořádat. Univerzita Karlova se k Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků přihlásila v roce 2017, v roce 2019 získala certifikát HR Award a zahájila první akční plán (2019–2020). V roce 2021 proběhlo průběžné mezinárodní hodnocení, které pro Univerzitu Karlovu dopadlo velmi dobře, a odstartoval druhý akční plán (2021–2023). V letošním roce čeká Univerzitu Karlovu mezinárodní hodnocení, obhajoba certifikátu HR Award a třetí akční plán na období 2024–2026.

„Práce na jednotlivých aktivitách našeho tříletého akčního plánu byla velmi intenzivní a děkuji všem, kteří se na nich podíleli. Jsem přitom velmi ráda, že mohu konstatovat, že v řadě oblastí jsme učinili významný posun vpřed. Obdobnou radost mám z pozitivní zpětné vazby od jednotlivců působících na UK, kteří si všímají, že se věci mění. Na začátku byla řada osob skeptická, aktivity zastřešené pod "HR Award" považovali za nutný, ale částečně prázdný projekt, který toho mnoho nezmění. Místo toho ale nyní vidí konkrétní výstupy a změny,“ říká rektorka UK Milena Králíčková.

VS1 9139 1

Rovné příležitosti i internacionalizace

„Pro první akční plány si Univerzita Karlova zvolila několik klíčových bodů, na které jsme se prioritně zaměřili, nejde měnit vše najednou,“ vysvětluje Věra Šťastná. Jednou z hlavních oblastí byl například nábor nových zaměstnanců a kariérní rozvoj. „Vznikl nový Řád výběrového řízení, který zohledňuje principy takzvaného open, transparent and merit- -based recrutiment – otevřeného transparentního výběrového řízení založeného na věcném hledisku,“ říká František Lukáš, vedoucí Personálního a mzdového oddělení rektorátu UK.

Na Univerzitě Karlově také vznikl nový kariérní web a příručka pro zaměstnance, kde se všichni zájemci dozví základní informace o univerzitě, podrobnosti o výběrových řízeních, ale například i informace o zaměstnaneckých benefitech a řadu dalších praktických informací. Rozšířila se i nabídka celoživotního vzdělávání a aktivit pro rozvoj a well-being zaměstnanců. Vznikl i speciální web pro doktorandy a doktorandky, který přehledně shrnuje nabídku doplňkových kurzů doktorského studia.

Druhým klíčovým tématem byly rovné příležitosti a zajištění sociálního bezpečí pro celou akademickou obec i všechny zaměstnance a zaměstnankyně. „Rovné příležitosti na Univerzitě Karlově vnímáme jako průřezové téma, jemuž je třeba věnovat pozornost nejen na úrovni slaďování rodinného a pracovního života, při výběrových řízeních či v rámci prevence nerovného zacházení a nevhodného chování, ale i v oblasti rozvoje pedagogických kompetencí či genderové dimenze ve výzkumu,“ říká koordinátorka agendy rovných příležitostí Iveta Bayerová.

Další důležitou oblastí změn byla internacionalizace, kdy například v rámci UK Pointu vzniklo Staff Welcome Centre, jež poskytuje nejen služby a praktické rady přijíždějícím zahraničním kolegům a kolegyním a jejich rodinám, ale pomáhá například i fakultám v otázkách daní a pojištění. „S internacionalizací výrazně souvisí i to, že je kladen velký důraz na bilingvní prostředí tak, aby všechny pracovní dokumenty, weby fakult, předpisy a strategické záměry byly dostupné i v angličtině,“ doplňuje Simona Teplá, vedoucí Staff Welcome Centre.

775876e8 8b80 4666 891f ab858cc741c9 2

Plány na další roky? Udržitelný rozvoj a popularizace vědy

„I když se univerzitě podařilo se v řadě oblastí významně posunout, bude v nich pokračovat i v následujícím tříletém období. Prioritou zůstává oblast výběrových řízení a jejich technického zabezpečení, kariérní rozvoj a oblast hodnocení zaměstnanců a zaměstnankyň, zlepšování jejich pracovních podmínek a well-beingu, podpora doktorandek a doktorandů, postdoktorandek a postdoktorandů, oblast internacionalizace, otevřené vědy, podpory získávání mezinárodních grantů či rozvoje podpůrných IT systémů,“ vyjmenovává Věra Šťastná.

Pro nový akční plán si Univerzita Karlova vytyčila i čtyři nová témata, a to konkrétně: etika a rozvoj sociálního bezpečí na univerzitě (zejména skrze práci ombudsmanky a fakultních ombudsosob); oblast udržitelného rozvoje; popularizace výsledků vědecké práce našich akademiček a akademiků či ustavení panelu začínajících vědkyň a vědců, se kterými bude vedení univerzity konzultovat důležitá témata týkající se rozvoje vědy a výzkumu na UK.

Co se i díky HR Award povedlo? 

A mnoho dalšího. Kompletní přehled informací týkajících se HR Award naleznete na webu

Autor:
Foto: Hynek Glos, Vladimír Šigut

Sdílejte článek: