Univerzita Karlova si připomíná 17. listopad

pátek, 17 listopad 2017 19:21

Studenti a akademičtí pracovníci vysokých škol si i dnes připomínají události z let 1939 a 1989, které se významně zapsaly do dějin českého národa. Redakce iFora dění průběžně sleduje.

Dnes ráno se u Hlávkovy koleje konalo již tradičně setkání pořádané jako vzpomínka na padlé a uvězněné studenty z roku 1939 a jako připomínka událostí z listopadu 1989. Na úvod vystoupil profesor Pavlíček, předseda Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Poté následoval projev předsedy Senátu Parlamentu České republiky Milana Štěcha a dalších řečníků. Na vzpomínkové vystoupení Vojmíra Srdečného, který v roce 1939 studoval a jemuž je nyní 98, let navázal rektor ČVUT Petr Konvalinka, jenž ve svém projevu vyzdvihl nutnost zachovat tradiční hodnoty, které naše společnost má, a uvedl tři důležitá poselství: „Chraňme svobodu a demokraci i, proto že je velmi jednoduché o tyto hodnoty přijít. Nezůstávejme lhostejní k  věcem, které se v našem okolí odehrávají, protože vzdělání nás předurčuje k tomu, abychom zaujímali zásadové, morální a etické postoje k  těmto věcem. A do třetice oslavme důstojně dnešní den za svobodu a  demokracii.“

Na pietní připomínce událostí před 87 lety a 28 lety vystoupil také rektor Univerzity Karlovy, profesor Tomáš Zima. „Na tomto místě si dovoluji apelovat na lidskou slušnost, statečnost a odpovědnost. Buďme slušní, aktivní a  občansky stateční a odpovědní. Svobodu a demokracii uhájíme jen tehdy, když oni budeme každý den usilovat,“ vyzval rektor účastníky piety.

„Odkaz obou listopadů je velmi aktuální, svoboda a demokracie nejsou samozřejmostí a nejsou zadarmo. Naše společnost je rozdělená a někteří přilévají oleje do ohně. Často se snaží vymezovat proti jiným, venkov proti Praze, Praha proti venkovu, kavárna vůči hospodě, hospoda proti kavárně. Všichni proti všem. To není pro situaci dobře a napjatou situaci neuklidnily ani nedávné parlamentní volby. Boje a střety pokračují,“ konstatoval rektor UK.

Poprvé v novodobé historii piety zazněl hlasitý protest proti jednomu z  řečníků. Při projevu předsedy Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslava Vodičky se část davu dokonce obrátila na protest k pódiu zády.

Připomínkový akt pokračoval po položení věnců pochodem k pamětní desce Jana Opletala a Václava Sedláčka v Žitné ulici. Zde po jedenácté zorganizovala Studentská komora Rady vysokých škol připomínku krvavých událostí roku 1939. Následovala deportace více než 1200 studentů do koncentračního tábora a poprava devíti z nich bez soudního líčení. Studentský zástupce RVŠ Michal Zima poděkoval všem, kteří se zasadili o vytvoření tradice setkávání se u pamětní desky v Žitné ulici a jejímu uchovávání. Ministr školství Stanislav Štech zdůraznil, že v poslední době se často bez výrazných reakcí veřejných činitelů odehrávají ve veřejném prostoru projevy xenofobie, rasismu a vyvolávání nenávisti.  K tomuto názoru se připojil i rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

Velká část účastníků vzpomínkového aktu v Ječné se následně připojila k programu oslav 17. listopadu na Albertově, odkud se před 28 lety vydal průvod studentů a  pedagogů na Národní třídu. Právě trasu pochodu z roku 1989 zdolaly dnes desítky běžců v rámci běhu #runjinak.

Na Albertově přivítal účastníky oslav rektor UK Tomáš Zima. Do deštivého počasí na úvod zazněla studentská hymna Gaudeamus igitur, po níž následovala vystoupení řečníků. „Jako občané máme možnost věci veřejné ovlivňovat svými každodenními činy," prohlásil rektor Zima, který opětovně vyzdvihl význam boje za svobodu a demokracii a zdůraznil, že v  případě ohrožení se Albertov znovu stane místem protestů. Státní hymna a  Beethovenova Óda na radost zakončily oficiální část oslav, které pokračovaly v budovách přilehlé přírodovědecké fakulty.

Zdejší posluchárny zaplnila přednáška děkana právnické fakulty Jana Kuklíka, diskuze Mladých občanů, na které vystupovali youtuber Kovy, moderátorka Emma Smetana a novináři Andrea Procházková a Janek Rubeš, ale i prezentace názorů politických stran na vzdělávání a školství.

Čelní představitelé Univerzity Karlovy a akademické obce si dnes ve Velké aule Karolina slavnostně připomněli Mezinárodní den studentstva a Den boje za svobodu a demokracii. U této příležitosti byly podruhé předány Ceny Arnošta z Pardubic. Oceněni byli vynikající vyučující i vynikající počiny ve vzdělávací činnosti na Univerzitě Karlově.

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima ve svém projevu zdůraznil, jak důležitou a nezastupitelnou roli pro vývoj demokracie a občanské společnosti hrají studenti a vzdělaní lidé. „Vzdělaní lidé znamenají pro jakoukoli protototalitní či totalitní moc nebezpečí vždycky. Svobodného, kritického myšlení a vzdělaných lidí se diktátoři všude na světě obávali a obávají ze všeho nejvíc. Čím je společnost vzdělanější a poučenější, tím méně je náchylná k tomu, nechat se zmanipulovat, nechat se svést anebo zastrašit.  A v dnešní době je nutné mít tuto skutečnost na paměti stejně jako dříve,“ uvedl.

Zástupci studentů Sára Drahokoupil Vidímová z FF UK a Michal Říha z PF UK pak ve svých projevech zmínili, jak na významné události československých dějin nahlížejí dnešní mladí lidé. 

U příležitosti oslav svátku 17. listopadu byly během slavnostního večera předány Ceny Arnošta z Pardubic pro vynikající vyučující a vynikající vzdělávací počin.

Uctění památky 17. listopadu zorganizovalo Centrum spolků, studentů a  absolventů Univerzity Karlovy ve spolupráci se studentskými spolky a  studentskou částí Akademického senátu UK.

Autor: OVV RUK
Foto: FOTOREPO.CZ, Vladimír Šigut

Sdílejte článek: