Děkani lékařských fakult UK: O očkování je velký zájem

pondělí, 01 únor 2021 08:33

Ministerstvo zdravotnictví spoléhá ve vakcinaci obyvatel proti koronaviru i na zapojení fakultních nemocnic. Na připravenost a průběh očkování se proto magazín Forum ptal děkanů zainteresovaných lékařských fakult Univerzity Karlovy. Všech pět lékařských fakult Univerzity Karlovy jasně podpořilo nezbytnost proočkování populace proti koronaviru, aby se život v zemi vrátil do „normálu“. Jak to reálně probíhá?

VS1 9635 big

Největší klinickou základnou 1. lékařské fakulty UK je Všeobecná fakultní nemocnice (VFN) v Praze na Karlově náměstí. Očkovací centrum vzniklo v prostorách Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN. Jeho denní kapacita se pohybuje kolem 500 lidí denně.

2021 01 19 ockovani covid 1.LF VFN Karlak 09up2021 01 19 ockovani covid 1.LF VFN Karlak 05up

2021 01 19 ockovani covid 1.LF VFN Karlak 01up2021 01 19 ockovani covid 1.LF VFN Karlak 03up

Další vakcinační středisko vzniklo už též ve Fakultní Thomayerově nemocnici, kde bylo v uplynulých dnech zahájeno očkování rizikových pacientů a lidí věkové kategorie nad osmdesát let. V tamním pavilonu F bylo otevřeno velkokapacitní očkovací centrum pro veřejnost. Denně v něm odbaví až 350 zájemců.

„Protože část zdravotníků, tedy vysokoškolských pedagogů a studentů, přichází během praktické výuky do kontaktu s pacienty, probíhá ve všech očkovacích centrech rovněž očkování studentů a pedagogů. Považujeme to za velmi důležité,“ upřesnil pro Forum Martin Vokurka, děkan 1. LF UK. Jak dále docent Vokurka uvedl, mezi pedagogy i studenty je o očkování velký zájem.

Stovky denně očkuje i „dvojka“

Fakultními nemocnicemi 2. lékařské fakulty UK jsou velká zařízení Motol a Bulovka. Právě ve FN Bulovka, kde vzniklo zvláštní očkovací centrum, vypomáhají od zahájení očkování s vakcinací i sami studenti. Co se kapacity týče, ve FN Motol se očkuje přibližně 320 lidí denně, přičemž maximální prostupnost očkovacího centra v současných dispozicích je asi 500 očkovaných za den. Kapacita centra ve FN Bulovka je nyní zhruba 600 očkovaných za den.

VS1 9534upVS1 9742up

HYN29123upVS1 9809up

„V Motole je o očkování značný zájem. Stejně jako na Bulovce, kde byli zatím očkováni především zdravotníci. Vzhledem k tomu, že důvěra zdravotníků je zásadní pro úspěch celého očkovacího programu i mezi širokou veřejností, tak nás to velmi těší,“ uvádí profesor Vladimír Komárek, děkan 2. LF UK.

HYN29010upHYN29098up

HYN29211upHYN29261up

Vakcíny i pro pracující studenty

Hlavními fakultními nemocnicemi 3. lékařské fakulty UK jsou Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Fakultní Thomayerova nemocnice v Krči. V čase vzniku tohoto článku zde měli vakcíny k dispozici jen pro zdravotnické pracovníky a nemocné seniory. Jakmile to situace dovolí, rádi by očkovali i zaměstnance fakulty a rovněž své studenty, na čemž se děkan fakulty profesor Petr Widimský dohodl s řediteli obou nemocnic.

„Pracovníci fakulty i studenti, kteří současně pracují ve zdravotnických zařízeních, jsou de iure i de facto zdravotnickými pracovníky, a proto jejich očkování nemusí fakulta nijak dojednávat – to samozřejmě zajišťuje příslušné zdravotnické zařízení, ve kterém mají uzavřen pracovně-právní vztah. Velký počet lékařů i studentů fakulty již tak očkování v místě svého zdravotnického působení podstoupil,“ dodal pro Forum děkan. I podle jeho informací je zájem o očkování značný. Rychlejší očkování ztěžuje kromě logistických obtíží také omezený počet dodaných dávek do ČR od firem Pfizer-BioNTech a Moderna.

VS1 9714upVS1 9399up

HYN29098upHYN29067up

Děkan 3. LF v prvním sledu    

„Jsem lékař a je mi 66 let, takže jsem neváhal ani minutu,“ odpovídá na otázku, zda se nechá očkovat, děkan Widimský. Ostatně stihl to hned první den – loni 27. prosince, dokonce za asistence televizních kamer, společně s ředitelem FNKV profesorem Petrem Arenbergerem.

„Předtím jsem si důkladně prostudoval všechny odborné publikace k dostupné vakcíně a výsledky mne přesvědčily, že se jedná o vakcínu bezpečnou a účinnou. Jsem naprosto jednoznačně přesvědčen, že očkováním všech osob nad padesát let věku bychom vrátili chod nemocnic do normálu, a tím by bylo i po problému pro celou Českou republiku, neboť to, co hlavně vede k současným omezením, je obava o životy starších občanů a o přetížení až kolaps nemocnic. Po naočkování celé starší části populace by takový problém měl zmizet a mohli bychom se postupně vrátit do normálního života,“ řekl děkan Widimský.

Vakcinaci proti nemoci covid-19 mají už za sebou všichni děkani „našich“ lékařských fakult. Všichni do jednoho se domnívají, že co nejrychlejší vakcinace je jedinou funkční strategií na omezení šíření viru v celé populaci, jak uvedli ve společném prohlášení na konci roku 2020.

VS1 9701upVS1 9654up

Zájem v Plzni i Hradci Králové

Vysoký zájem ze strany vysokoškolských pedagogů a mediků o očkování hlásí i Lékařská fakulta v Plzni či Lékařská fakulta v Hradci Králové.  I zde, stejně jako v Praze, je vakcinace proti covid-19 prováděna v očkovacích centrech určených státní správou, tedy ministerstvem zdravotnictví či krajskými úřady, jež očkování ve zdravotnických zařízeních řídí a mají pravomoc otevírat očkovací centra nová. Největším očkovacím centrem Plzeňského kraje se stala Fakultní nemocnice Plzeň. Odtud jsou distribuovány veškeré vakcíny do dalších zdravotnických zařízení. V půlce ledna bylo naočkováno více než 3400 zájemců z řad zaměstnanců, pacientů a lékařského personálu a hlásí se lidé starší osmdesáti let.

Ve fakultní nemocnici v Hradci Králové očkování zajišťují tři týmy; denně naočkují téměř 200 lidí. I zde byly přednostně naočkováni zdravotníci, kteří se především starají o pacienty s těžkým průběhem covidu. V druhém lednovém týdnu zde ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany vznikl ještě čtvrtý a mobilní očkovací tým, který zajišťuje vakcinaci klientů v sociálních zařízeních na Hradecku.

HYN29024

Autor:
Foto: Hynek Glos, Martin Pinkas, Michal Novotný, Vladimír Šigut

Sdílejte článek: