Antigenní testy přijíždějí přímo za zaměstnanci UK

pondělí, 29 březen 2021 14:07

Univerzita Karlova zajišťuje svým zaměstnancům mobilní antigenní testování, činí tak celkem na osmnácti zastávkách pro 28 pracovišť. Během prvních dvou týdnů zde medici pražských fakult otestovali více než čtyři tisíce zájemců. Využít se dá i odběrové centrum na Albertově s denní kapacitou kolem 250 zájemců.

VS1 8133 up

„Ostrému testování předcházel takzvaný nultý týden, ve kterém nám fakulty a další univerzitní pracoviště nahlašovaly přibližný počet zaměstnanců, u nichž pravidelné testování co sedm dní připadalo v úvahu. Při konečné koncepci zajíždění mobilních týmů jsme se snažili vyjít vstříc požadavkům na den a čas,“ přiblížil práci koordinátorů Michal Zima z Odboru vnějších vztahů UK, do jehož kompetence testování spadá.

Vytyčení tužkou po mapě

Pak už se podle Zimy jen chopili tužky a na mapě vytvořili spádové oblasti, optimální pro všechny. Podmínkou byla dostupnost testovacího stanoviště - do deseti minut běžnou chůzí. Vzdálenosti mezi jednotlivými zastávkami jsou pak vozem za běžného provozu na dojezd kolem deseti až patnácti minut.  

Stanovených osmnáct zastávek obhospodařují dva mobilní týmy, a to od pondělí do čtvrtka, přičemž pátek zatím zůstává rezervou pro případné častější testování; je totiž možné, že se vláda rozhodne a nařídí testování dvakrát v týdnu.

VS1 8011 up VS1 8050 up 

Ve stopách mobilního týmu

Oba mobilní týmy dohromady tvoří šest lidí a dvě auta. Týmy jsou naprosto soběstačné: v každém autě je převážen zdroj elektrické energie, stan, stoly a dostatek testovacích sad. „Ráno kolem sedmé přijede do naší centrály na Albertově zástupce týmu a převezme si tři přepravky: v jedné je administrativa – razítka a dokumenty, ve druhé ochranné pomůcky – respirátory, obleky, dezinfekce a štíty a ve třetí požadovaný počet testů,“ popisuje každodenní rutinu Michal Zima. A dodává: „Koleje a menzy mobilním týmům připravují jídlo, za což bych jim rád poděkoval.“

VS1 8092 up VS1 8110 up 

Například každé pondělí od 8:30 se v následujících týdnech - vyjma Velikonoc - můžete s takřka minutovou přesností potkat s mobilními zdravotníky na Husitské teologické fakultě UK poblíž stanice metra Budějovická. Tým s označením „Dvojka“ právě tam zachytil fotograf UK Vladimír Šigut. Otestovány byly zhruba tři desítky univerzitních zájemců.

VS1 8322 up VS1 8355 up 

Následuje Matfyz na Malé Straně, kde čeká asi čtyřicet lidí. Poté Katolická teologická fakulta UK v Dejvicích s další čtyřicítkou testovaných a konec pondělního testování završí na MFF UK v Holešovičkách. „Protože jde o silnou spádovou oblast, kterou kromě ,fyzikářů´ využívají i lidé z Fakulty humanitních studií, jsme tam připraveni otestovat zhruba sto padesát lidí během necelých tří hodin,“ komentuje pro magazín Forum Zima.  Podle něj je výhodou, když některá pracoviště nabídnou týmu vlastní zázemí, tím pádem odpadá práce se stavěním a balením stanu.

VS1 8699 up VS1 8716 up

Benefit zatím využilo přes 4000 osob

Koncem března byl celý systém propracován do dalších drobností; umožňuje především online rezervaci, kde si může každý zaměstnanec univerzity podle své aktuální polohy vybrat čas a místo, které mu nejlépe vyhovují.

Univerzitní projekt s mobilním testováním funguje druhý týden a dle koordinátora Zimy je o něj ze strany fakult a dalších pracovišť velký zájem. K 25. březnu bylo otestováno něco málo přes čtyři tisíce lidí. Přičemž v prvním týdnu, tedy od pondělí do čtvrtka (včetně), antigenními testy prošlo 1800 zaměstnanců, v uplynulém týdnu (od pondělí do čtvrtečního rána) jich bylo už 2300. Zatím bylo odhaleno osmnáct covid pozitivních zaměstnanců.  Náklady na test jednoho zaměstnance se pohybují kolem 130 korun. Jde o benefit, který UK svým lidem nabízí.

VS1 8287 up VS1 8307 up

Testování zaměstnanců vedle dvou mobilních týmů zajišťuje i odběrové centrum ve Studničkově ulici na Albertově. I zde, stejně jako u mobilních odběrových týmů, je možné testování podstoupit na základě předběžné rezervace, ale i bez ní (v tom případě je nutné úpočítat s delší časovou prodlevou. Autorka článku si Albertov osobně vyzkoušela a s výsledkem testu odcházela za patnáct minut – pozn. red.). Na Albertově jsou lidé z UK testováni v pondělí, ve středu a v pátek, vždy od 8:00 do 16:00. Každý den zde stihnou otestovat 250 až 300 lidí.

VS1 8117 up VS1 8120 up

VS1 8248 up

VS1 8027 up VS1 8036 up

„Univerzita se dala cestou kvalitních testů od společnosti Siemens, přičemž odběry zajišťuje zkušený zdravotník, tedy studenti všech našich pražských lékařských fakult. Rozhodli jsme se tím minimalizovat případné problémy, které se vyskytují u samotestů,“ vysvětluje Zima.  

VS1 8219 up

Ať už si lidé vyberou test mobilním týmem nebo na Albertově, je třeba mít s sebou pracovní smlouvu či zaměstnaneckou kartičku.

Na základě stále platných vládních nařízení se od 17. března musejí zaměstnanci při příchodu na své pracoviště prokazovat potvrzením o absolvování testu na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Testy nesmějí být starší sedmi dnů.

VS1 8339 up 

 Informace pro zaměstnance UK k testování na COVID-19 - Informační brožura
Autor:
Foto: Vladimír Šigut

Sdílejte článek: