Marie Chatardová: Bez vzdělání nelze chudobu vymýtit

středa, 16 červen 2021 09:30

Univerzita Karlova je hostitelkou výroční konference Coimbra Group 2021, sdružující významné evropské univerzity. Vystoupí na ní i Marie Chatardová, česká velvyslankyně a stálá představitelka České republiky při OSN. Čtyřdenní jednání – od 15. do 18. června – proběhne kvůli pandemii online.

fot2 kruh 1Vaše Excelence, váš profesní životopis to je – promiňte mi to přirovnání – raketový start a let komety…

Snažím se dělat svoji práci velmi odpovědně, s nasazením maximálního úsilí a navíc mě skutečně baví.  Zároveň je pro mě velkou ctí reprezentovat naši zemi v zahraničí. Přirovnání k letu komety mě sice těší, ale kometa určitě letí na své trase rychleji než já (s úsměvem).

Stala jste se opakovaně velvyslankyní, vlivnou ženou dle časopisu Forbes i významnou ženou OSN a ženou oceňovanou řády. Jak se „to“ tak podaří?

Řekla bych, že jde o souběh mnoha aspektů: tvrdé práce, vůle nikdy nic nevzdávat, permanentního sebevzdělávání, dobrého rodinného zázemí. Samozřejmě je v tom i trochu náhody, ale náhoda přeje připraveným. Nicméně političkou nejsem; nikdy jsem nebyla členkou žádné politické strany a i moje působení coby velvyslankyně a stálé představitelky při OSN je součástí naší diplomatické služby.

5 23 1

Jak se dá skloubit rodina a profese na nejvyšší úrovni? Máte návod?

Jednoznačný návod nemám, neexistuje žádná šablona. Důležitá je pomoc manžela – partnera a okolí. Žena si také musí věřit, což považuji za jednu z nejdůležitějších podmínek. Zdá se mi, že my ženy jsme často příliš sebekritické, přemýšlíme nad tím, zda jsme neměly něco udělat či říct jinak. Je rovněž třeba se nezastavit před překážkami, kterých se na cestě zákonitě objevuje značné množství. Naučit se relativizovat problémy, rozlišovat mezi tím, co je podstatné a co ne. A uvědomit si, že nejbližší, ať již rodina či přátelé, jsou podstatným atributem úspěchu. Alespoň pro mě je takové zázemí zásadní.

Kým jste nejraději? Platí, že vás baví nejvíc to, co aktuálně děláte?

L1009852 upV diplomacii je zcela přirozené, že po několika letech měníte destinace, tudíž se musíte stále učit něco nového, potkávat nové lidi, přizpůsobovat se jinému prostředí. Je to obohacující, zároveň i profesně a lidsky náročné. Nicméně právě to je jedna z věcí, která se mně na diplomacii líbí, protože člověka tlačí stále kupředu. Prostě nejde přijet do nového místa, sednout si za stůl a čekat, že k vám někdo přijde.

Mají či měly vaše pozice něco společného?

Určitě ano. Všechny moje klíčové pozice byly a jsou v diplomacii, ať již bilaterální či multilaterální. Zároveň je každá jiná, neboť s každou zemí máme jiné vztahy, jiné priority, jiné možnosti, čeho dosáhnout. A na multilaterálních fórech, především v OSN s jejími 193 členskými státy, je styl práce také zcela odlišný. Navíc jsem měla tu čest rok předsedat jménem Česka Hospodářské a sociální radě OSN (třetí nejdůležitější orgán OSN - pozn. red.). Tato Rada – ECOSOC – byla založena Chartou OSN v roce 1945, její předsedové se střídají každý rok a já se stala teprve třetí ženou-předsedkyní za dobu existence.

Ženy získaly pouze zhruba tři procenta Nobelových cen za vědu, zastávají jedenáct procent seniorních výzkumných pozic v Evropě, celosvětově je podíl žen mezi výzkumníky asi třetina. Je věda oblastí mužům předurčenou?

Nemyslím, že by byl muž pro vědu předurčen, jen musíme překonat stereotypy ve společnosti a také podněcovat již v útlém věku dívky k zájmu o vědu. Na příkladech úspěšných vědkyň ukázat, že to jde!

 Chatadova01L1009803 up

Jste čestným hostem-účastnicí konference Coimbra Group 2021, kterou pořádá Univerzita Karlova, a jež má letos téma Sustainable Universities in the 21st Century. V čem vidíte přínos konference?

Univerzity hrají významnou roli v oblasti vzdělávání, výzkumu a inovací, tedy v oblasti, která je jednou z těch klíčových v rámci Agendy 2030 a jejích sedmnácti cílů udržitelného rozvoje. Jsem přesvědčená o tom, že bez vzdělání nelze ve světě dosáhnout ostatních cílů udržitelného rozvoje, například vymýcení chudoby. I proto jsme v rámci OSN byli ve skupině pěti států, které iniciovaly založení Skupiny přátel vzdělávání a celoživotního učení.

„Udržitelnost“ je v posledním čase značně frekventovaným slovem. Co dělat jinak a lépe, aby nezevšednělo a stále rezonovalo?

Udržitelný rozvoj znamená především rovnováhu - rovnováhu mezi třemi základními oblastmi našeho života: ekonomikou, sociálními aspekty a životním prostředím. Koncept je celkem jasný, ale k tomu, aby byl pochopen, nezevšedněl a nebyl vnímán jako abstraktní pojem, je třeba, aby si každý mohl představit pod slovem „udržitelnost“ konkrétní věci, mající dopady na každodenní život nás i příštích generací.

Robot01S AI robotem Sofií v rámci prvního interaktivního dialogu při jednání Hospodářské a sociální rady Organizace spojených národů ECOSOC.

 J. E. Marie Chatardová
Narodila se ve Znojmě. Vystudovala práva na Masarykově univerzitě v Brně. V rámci své pedagogické činnosti přednášela na Institutu západoevropských studií Univerzity Karlovy, na Anglo-American University Prague či na Diplomatické akademii. Je českou velvyslankyní a stálou představitelkou ČR při OSN. V červenci 2017 byla zvolena 73. předsedkyní Ekonomické a sociální rady OSN (ECOSOC), jako třetí žena v historii do jedné ze tří nejvýznamnějších funkcí OSN. Působila též jako velvyslankyně ve Švédsku (2002 až 2007), ve Francii a v Monaku (2010 až 2016). Za své působení v Paříži obdržela francouzské nejvyšší státní vyznamenání: Řád čestné legie v hodnosti komandér. 
Zkušená diplomatka byla pro rok 2019 vedle své hlavní funkce v OSN zvolena do boardu světové centrály UNICEF coby místopředsedkyně. Dále byla rovněž jednou ze dvou předsedů Fóra OSN o vědě, výzkumu a vzdělávání. Zastupuje ČR ve Výkonné radě Rozvojového programu OSN (období 2020 až 2022) a v přípravném boardu světového summitu o nejméně rozvinutých zemích světa. Je maminkou tří dětí.
Autor:
Foto: archiv Marie Chatardové, The Czech & Slovak Leaders Magazine 

Sdílejte článek: