Ceny Univerzity Karlovy za rok 2020 byly slavnostně předány

čtvrtek, 24 červen 2021 08:51

Ve středu 23. června došlo v Karolinu na slavnostní předání cen Univerzity Karlovy - Ceny rektora, Mimořádné ceny rektora, Bolzanovy ceny, Ceny Miloslava Petruska za prezentaci, Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin a výzkumné podpory Donatio Universitatis CarolinaeLaureátky a laureáti byli zveřejněni už 7. dubna u příležitosti oslav Dne vzdělanosti.

VS1 2428

  • CENA REKTORA UK:

Cena prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských oborů

MUDr. Marek Doležal, 1. lékařská fakulta

Bc. Lucie Škardová, 3. lékařská fakulta

Cena prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů

Mgr. Marie - Anna Hamanová, Filozofická fakulta

Bc. Tomáš Boukal, Fakulta sociálních věd

Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů

Mgr. Lukáš Janošík, Přírodovědecká fakulta

Bc. Marian Poljak, Matematicko-fyzikální fakulta

Cena Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických oborů

Mgr. Pavel Eder, Evangelická teologická fakulta

Cena prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia

Mgr. Daniela Roreitnerová, Přírodovědecká fakulta

Bc. Lydia Ceháková, Matematicko-fyzikální fakulta

  • MIMOŘÁDNÁ CENA REKTORA UK:

Bc. Barbora Deutschová, Evangelická teologická fakulta

Dávid Kulišiak, 1. lékařská fakulta

Ondřej Blecha, 2. lékařská fakulta

MUDr. Metoděj Renza a Tomáš Sychra, 3. lékařská fakulta

  • BOLZANOVA CENA:

Kategorie přírodovědná

RNDr. Johana Rotterová, Ph. D. (Přírodovědecká fakulta): „Anaerobic ciliates as a model group for studying the biodiversity and symbioses in anoxic environments“

Kategorie biomedicínská

Mgr. et Mgr. Anna Přistoupilová, Ph. D. (1. Lékařská fakulta): „Využití nových metod analýzy genomu ve studiu molekulární podstaty vzácných geneticky podmíněných onemocnění“

Kategorie společenskovědní včetně teologických oborů

Mgr. et Mgr. Martin Odler, Ph. D. (Filozofická fakulta): „The Social Context of Copper in Ancient Egypt down to the end of Middle Kingdom“

  • CENA MILOSLAVA PETRUSKA ZA PREZENTACI UK:

autorský tým projektu Nezapomeneme

členové týmu Charles University Innovations Prague, s.r.o. (Mgr. O. Sláma, Mgr. M. Machů, JUDr. D. Králíková).

VS1 2952VS1 2497 

  • CENA BEDŘICHA HROZNÉHO ZA TVŮRČÍ POČIN:

Tým klinických vědců vedených doc. MUDr. Pavlem Osmančíkem, Ph. D., FESC z 3. Lékařské fakulty za Národní multicentrickou prospektivní randomizovanou studii prevence cévní mozkové příhody pomocí implantace okludem ouška levé síně (studie „PRAGUE-17“);

doc. PhDr. Marie Rakušanová z Filozofické fakulty za editorství a hlavní autorství monografie Bohumil Kubišta a Evropa;

vědecký tým vedený prof. Miroslavem Bártou z Filozofické fakulty za monografii Sluneční králové;

Mgr. Adéla Čmoková a kol. z Přírodovědecké fakulty: Resolving the taxonomy of emerging zoonotic pathogens in the Trichophynton benhamiae complex.

prof. MUDr. Libor Vítek, Ph. D., MBA z 1. Lékařské fakulty

prof. Miroslav Petříček, Dr. z Filozofické fakulty

prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph. D. z Přírodovědecké fakulty

prof. RNDr. Viktor Žárský, CSc. z Přírodovědecké fakulty

doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph. D. z Fakulty humanitních studií

VS1 2915

Autor:
Foto: Vladimír Šigut

Sdílejte článek: