Nové kolegium rektorky již řešilo první úkoly. Jako tým

úterý, 08 únor 2022 07:13

Nový tým je kompletní. V pondělí 7. února se ve Vlasteneckém sále Karolina poprvé sešlo kolegium nové rektorky, profesorky Mileny Králíčkové. Tu do čela Univerzity Karlovy zvolil velký akademický senát v říjnu 2021 a následně koncem ledna na Hradě jmenoval prezident republiky. „Hned první kolegium řešilo řadu konkrétních bodů a výzev. Těší mě, že jsme ihned začali pracovat jako tým ve prospěch naší akademické obce,“ řekla magazínu Forum rektorka Králíčková, první dáma v čele nejstarší tuzemské vysoké školy.

203
Kolegium rektorky v počtu devatenácti členů, na premiérovém slavnostním setkání chyběl jediný člen rektorčina kolegia (kvůli nemoci).

Dvacetičlenný nejvyšší poradní orgán, jehož kompletní osazenstvo bylo minulý pátek představeno velkému senátu, měl před sebou bohatý třináctibodový program i první oficiální rozhodnutí, takže se jednání protáhlo až do pozdních večerních hodin. A v rámci jednacího odpoledne došlo rovněž v Karolinu na slavnostní předání oficiálních jmenovacích dekretů, jež předala přímo rektorka Králíčková. Členem kolegia je, jak bývá zvykem, rovněž emeritní rektor Tomáš Zima, jenž vedl Karlovku po osm let (do 31. ledna 2022).

V nejužším prorektorském týmu rektorky profesorky Mileny Králíčkové pracují tito odborníci:

* Prorektor pro strategickou spolupráci a rozvoj: PhDr. Pavel Doleček, Ph. D.
* Prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost: prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph. D.
* Prorektorka pro zahraniční záležitosti: prof. Markéta Křížová, Ph. D.
* Prorektor pro akademické kvalifikace: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
* Prorektorka pro studijní záležitosti: doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph. D.
* Prorektor pro koncepci a kvalitu vzdělávání: doc. MUDr. Jan Polák, Ph. D., MBA
* Prorektor pro informační technologie: prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph. D.
* Prorektor pro vnější vztahy: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph. D.

300
V první řadě uprostřed rektorka Králíčková s prorektorkami Křížovou a Martínkovou, nad nimi: Polák, Vlach, Doleček, Skopal, Krištoufek a Kuklík.

Během pondělního odpoledne se kolegium rektorky (KR) zaobíralo řadou témat, kupříkladu nominací nositelů prestižní výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinae, agendou na podporu cizojazyčných studijních programů univerzity a s ní souvisejícím návrhem zadání Strategie propagace Univerzity Karlovy do zahraničí anebo personálním obsazením Rady celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy. 

Řešilo už i aktuální agendu: třeba způsob a formu zapojení univerzity do příprav nadcházejícícího předsednictví České republiky v EU anebo udržitelný rozvoj na univerzitě v roce 2022.

Rektorka, dvě prorektorky a šest prorektorů

Jak hodnotí první kolegium jeden z nových prorektorů? „Bylo příjemné vidět, že hned na prvním oficiálním jednání kolegia rektorky byl vyslyšen názor ostatních respektive byl patrný respekt k názorům druhých, a teprve po vzájemné diskuzi padla rozhodnutí. Musím doplnit, že jsem na to z mateřského Matfyzu zvyklý a osobně to považuji za lepší postup nežli nějaké direktivní řízení,“ hodnotí pro Forum první jednání docent Martin Vlach, prorektor Univerzity Karlovy pro vnější vztahy.

martin.vlach„Myslím, že by právě vzájemná komunikace nejen mezi členy KR, ale i mezi fakultami a centrálními útvary mohla v dlouhodobějším horizontu přinést lepší a především stabilnější výsledky podložené společnou aktivitou a zájmem všech zúčastněných,“ dodává prorektor Vlach, jenž na postu vystřídal egyptologa Miroslava Bártu. „Je opravdu příjemné být ve sboru vzájemně se respektujících členů týmu pod ,kapitánským´ vedením paní rektorky Králíčkové,“ říká nedávný proděkan pro PR na MFF UK (na snímku vpravo).

Vedle stanoveného programu došlo v pondělí i na fotografování všech nových prorektorek i prorektorů a nových či staronových členů kolegia. „Dámy – prosím – přirozený úsměv! Pánové – prosím – kravatu srovnat a prsa vypnout,“ tyto a podobné instrukce se ozývaly chodbou Karolina z úst univerzitního fotografa Vladimíra Šiguta. Ten si v prvé řadě přál, aby z výsledných snímků – byť šlo o oficiální fotografie – byla cítit přátelská atmosféra. Zda se portrétování nového týmu zdárně povedlo, je možné prověřit i na příslušném místě univerzitního webu, případně také na anglických stránkách UK pro nově ustavené kolegium.

101 102

104 103

106 108

110 109

Nové kolegium rektorky UK a všichni jeho členové (k 7. únoru 2022):

* Rektorka: prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph. D.
* Prorektor pro strategickou spolupráci a rozvoj: PhDr. Pavel Doleček, Ph. D.
* Prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost: prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph. D.
* Prorektorka pro zahraniční záležitosti: prof. Markéta Křížová, Ph. D.
* Prorektor pro akademické kvalifikace: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
* Prorektorka pro studijní záležitosti: doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph. D.
* Prorektor pro koncepci a kvalitu vzdělávání: doc. MUDr. Jan Polák, Ph. D., MBA
*
Prorektor pro informační technologie: prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph. D.
* Prorektor pro vnější vztahy: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph. D.
* Člen kolegia rektorky pro strategie, analýzy a transfer: MUDr. Josef Fontana, Ph. D.
* Člen kolegia rektorky pro rozvoj pedagogických kompetencí ak. pracovníků: Mgr. et Mgr. David Hurný
* Člen kolegia rektorky pro eGovernment a bezpečnost: Mgr. Jan Jindra
* Členka kolegia rektorky pro 4EU+: prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.
* Člen kolegia rektorky pro ERC a další nástroje rozvoje vědecké činnosti: prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc.
* Členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj: PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph. D.
* Emeritní rektor: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
* Zástupce studentů: Martin Čihák
* Kvestor Univerzity Karlovy: JUDr. Tomáš Horáček, Ph. D.
* Kancléř Univerzity Karlovy: Mgr. Michal Zima
* Předseda Akademického senátu Univerzity Karlovy: prof. Ing. František Zahálka, Ph. D.

Objektiv fotoaparátu zaznamenal i okamžiky, kdy rektorka Milena Králíčková předávala svým kolegům – novým členům kolegia – jejich jmenovací dekrety, jak je vidět ve fotogalerii níže:

Autor: Marcela Uhlíková, Martin Rychlík
Foto: Vladimír Šigut

Sdílejte článek: