Víra spojuje. Teologické fakulty UK se chtějí více potkávat

pondělí, 20 červen 2022 07:36

Pozvat k setkání a ke společné modlitbě všechny křesťany, bez ohledu na církev, z níž vycházejí. To je cílem nové iniciativy, jež vzešla z Katolické teologické fakulty UK. Všechny tři teologické fakulty UK, ještě Evangelická a Husitská, proto uspořádaly na začátku května společnou ekumenickou modlitbu věnovanou Ukrajině. Další se bude konat ve stejném prostoru, tedy ve Velké aule Karolina coby místě, které spojuje celou UK. A to symbolicky 21. června, tedy v den výročí popravy 27 českých pánů. Organizátoři na ni zvou nejen členy akademické obce, ale i širokou veřejnost. V podobných setkáních, nesených myšlenkou propojování, nikoliv rozdělování společnosti, chtějí teologové pokračovat i do budoucna.

c3cd15ac a1a2 4133 8935 c264eeb810bd
Již v květnu zněla historickým Karolinem společná modlitba za mír a lid Ukrajiny, která čelí bezprecedetnímu útoku putinovských vojsk.

Za prvotním nápadem této spolupráce stojí nová proděkanka pro vnější vztahy KTF UK, literární historička doktorka Klára Kudlová. „Spolu s fakultním kaplanem Pavlem Frývaldským jsme koncem března oslovili spirituála Husitské teologické fakulty UK Filipa Sedláka a také studentskou farářku Evangelické teologické fakulty UK Janu Hofmanovou. Jejich reakce byla velice vstřícná,“ usmívala se proděkanka Kudlová.

Myšlenku už rozvíjejí i studenti

Navíc se ukázalo, že to, co chtěli iniciovat a zaštítit shora, už několik let funguje zdola, a to díky iniciativě studentky KTF UK a FF UK Kláry Šárovcové. „Klára přišla s myšlenkou studentského společenství a pozvala k setkání a modlitbě všechny, kdo v Praze studují teologii, ať už na evangelické, husitské nebo katolické fakultě. Dalšími iniciátory byli studenti Jan ČernýLukáš Vrňák z ETF UK. Scházejí se takto jednou měsíčně už asi čtyři roky. Rádi bychom tuhle aktivitu rozšířili, ideálně i na nás vyučující,” podotkla proděkanka.

22293598 7dc4 40ef b858 c63b867002a55ac233eb d2f2 4b3b 9fc8 265f90910f9a

První společnou ekumenickou modlitbu organizátoři věnovali Ukrajině. Vycházeli přitom i z toho, že mezi studenty humanitních oborů je hodně Ukrajinců a Rusů. Studenti z Ruska se přitom společným prohlášením distancovali od agrese vůči Ukrajině. V Karolinu se pak četly vybrané pasáže z Bible nejen v češtině, ale také v ukrajinštině. V této řeči zazněly ve Velké aule během podvečera též některé řeckokatolické písně. Hudební vystoupení připravily pěvecké sbory zaměřené na duchovní hudbu Babinský a Acant.

Kdy, kde, jak a proč

„Setkání, které připravili především kolegové Frývaldský, Sedlák, Hofmanová a náš doktorand Martin Boukal, mělo velmi silný ohlas. Proto jsme se rozhodli, že k datu, které je pro český národ neuralgickým bodem, tedy k 21. červnu, uspořádáme další modlitbu,“ vysvětluje proděkanka. Ekumenická modlitba za oběti politické a náboženské zvůle se uskuteční ve Velké aule Karolina v úterý 21. června, a to od 18:00 hodin.

f409fd21 65b1 436f 97a9 fa8e48688d10

„Už řadu let jsem součástí okruhu katolíků, kteří chodí 21. června na Staroměstské náměstí položit květiny a modlit se v duchu pokání a omluvy. Samozřejmě vím, že přesné historické kontury celého pobělohorského vývoje byly mnohem složitější, ale ta historická vina tu zkrátka je. Velice proto teď oceňuji postoj, který zaujali kolegové-protestanti během příprav tohoto červnového setkání v Karolinu. Dohodli jsme se, že tam v přímluvě zazní nejen prosba o odpuštění ze strany nás katolíků vůči protestantům, ale i prosba o odpuštění ze strany protestantů vůči katolíkům. Novověké české dějiny jsou smutnou skládankou vzájemného trápení, věřím, že v 21. století jsme dost svobodní na to, abychom se uměli omluvit a říci si, že se respektujeme a chceme dialog a spolupráci; prostě mít odvahu otevřít dveře. Víra v Boha, zkušenost jeho přítomnosti a odpuštění, to nás spojuje,“ zdůraznila.

Příležitosti pro další pokračování

V setkáních chtějí zástupci ETF UK, HTF UK a KTF UK pokračovat i nadále. Klára Kudlová uvažuje i o společných poutích do míst, která jsou pro křesťany a české dějiny významná. Ekumenické modlitby by se v Karolinu mohly odehrávat několikrát do roka.

Už teď jsou ve hře další termíny, uvažuje se například o listopadu jako o měsíci bohatém na události, jež zásadním způsobem ovlivnily život české společnosti. „Naším hlavním cílem je propojit nejen fakulty a jejich absolventy. Chceme pozvat i neakademickou veřejnost, která se s univerzitou cítí spjatá a vnímá její přítomnost v Praze jako důležitou,“ zdůrazňuje proděkanka  KTF UK Kudlová.

Autor:
Foto: Martin Pinkas, Shutterstock

Sdílejte článek: