Zvoní naší civilizaci hrana? Film chce probudit společnost

středa, 19. říjen 2022

Civilizace se rodí, rostou a také upadají. Jaký osud čeká tu naší – první globální civilizaci, která kdy obývala Zemi? Své poznatky z dvaceti let cestování napříč proměňujícím se světem propojuje dokumentarista Petr Horký s výzkumem egyptologa Miroslava Bárty, jenž se zabývá vzestupy a kolapsy společností. Výsledkem je osmdesátiminutový film Civilizace – Dobrá zpráva o konci světa, jenž vstoupil minulý týden do kin.

zzc 4715

Kdyby cestovatel Petr Horký nejel na sever Afriky točit o práci českých egyptologů, možná by tento film nikdy ani nevznikl. Setkání nynějšího doktoranda Fakulty sociálních věd UK s profesorem Miroslavem BártouČeského egyptologického ústavu Filozofické fakulty UK (a vedoucím české expedice na archeologické lokalitě v Abúsíru) bylo roku 2015 téměř osudové.

Foto Pavel Otevřel  066682
Petr Horký s Miroslavem Bártou natáčeli po celém světě (zleva), dokonce i v Polynésii.

Ukázalo se, že teorii o vzestupech a pádech civilizací, o níž profesor Bárta už dekádu přednáší a píše články, Horký pozoroval v praxi při svých cestách po celém světě. Dohodli se proto, že společně natočí dokumentární film, který by Bártových sedm zákonů, jimiž se dle něj vývoj civilizací řídí, představili v kontrastu toho, co se v globalizovaném světě děje.

Foto Pavel Otevřel  066644
Jeden z autorů snímku na mytickém Velikonočním ostrově, Rapa Nui, kde tamní sochy moai fascinují všehny příchozí - už stovky let.

„Naše globální civilizace vykazuje hodně znaků toho, že klesá a že směřuje ke kolapsu, tedy nějaké veliké proměně, jež může být buď zlá, nebo méně těžká – očišťující. Pokud se člověk poučí z minulosti, může zásadně přispět k tomu, aby změna byla co nejméně bolestivá. Náš film se snaží na minulých zkušenostech ukázat, co bychom mohli udělat lépe,“ podotkl  Horký, jenž zdůraznil, že i když natočili film pro širokou veřejnost, snažili se vědecká poznání zjednodušovat co nejméně.

Cestování světem s příchutí vědy

„Nějakou dobu jsme o tom jenom debatovali. Šlo nám o to, abychom nevulgarizovali vědu, když se jí pokusíme zjednodušeně komunikovat k nejširší veřejnosti. Je třeba, aby existoval komunikační most mezi širokou veřejností a vědeckou obcí. Je to důležité jak pro vědce, aby nežili ztracení v detailech svého výzkumu, tak i pro nás, kteří nejsme hluboko ponoření do vědeckého zkoumání,“ upozorňuje Petr Horký.

Barta 4827
Druhým domovem je profesoru Miroslavu Bártovi poušť, nejen v legendárním Abúsíru u Káhiry, ale i širším Egyptě, kde zkoumal i skalní umění.

Pro potřeby filmu Miroslav Bárta na Horkého popud teorii sedmi zákonů o vzestupech a pádech civilizací zjednodušil. Loni vydal i populárně-naučnou publikaci Sedm zákonů: Jak civilizace vznikají, dosahují vrcholu a upadají. „Zákony popisují to, jak se civilizace rodí, vyvíjejí, dosahují vrcholu, procházejí krizí, transformují se a znovu rostou. Ve filmu říkáme lidem, že když zákony známe, měli bychom se podle toho také chovat, abychom naši civilizaci udělali stabilnější, udržitelnější a přívětivější vůči planetě,“ podotkl profesor Bárta.

Autoři filmu zavedou diváky do pětatřiceti zemí světa. Ve snímku se tak objeví nejenom Egypt, Mexiko, Velikonoční ostrov, francouzská Bretaň, Súdán anebo válkou zasažená Ukrajina, ale třeba i Ekvádor, kam se filmaři vydali za poměrně izolovanými původními obyvateli Amazonie – kmenem Waorani.

Waorani

V dokumentu hovoří také řada světově známých osobností jako primatoložka Jane Goodallová (přednášela před šesti lety i v Praze na Přírodovědecké fakultě UK), egyptolog Zahi Hawass (jenž rovněž vystupoval v roce 2015 na Filozofické fakultě UK), dnes již zesnulý archeolog a cestovatel Thor Heyerdahl nebo antropolog Joseph Tainter, teoretik kolapsů složitých společností.

Vizuálně silné dílo i s Juračkovou kamerou

Petr Horký zdůraznil, že důvodem, proč se pustili do natáčení dokumentu, jehož se jako kameraman účastnil také hydrobiolog Petr Jan Juračka z Přírodovědecké fakulty UK, bylo vyvolat debatu. „Chtěl jsem, aby to zafungovalo jako budík, který by nás probral, abychom si uvědomili, v jaké situaci současná globální civilizace je, a zamysleli jsme se nad tím, co je důležité a co bude dál. Jde o to, aby lidé začali debatovat; ať s námi klidně nesouhlasí, rozporují naše tvrzení a myšlenky, hlavně ať se debata rozproudí,“ říká Horký.

Film Civilizace – Dobrá zpráva o konci světa je v současné době ke zhlédnutí v tuzemských kinech. Jeho autoři ho nyní také chystají pro zahraniční distribuci.

Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.
Egyptologii vystudoval na Univerzitě Karlově a Univerzitě Hamburk. V současné době působí v Českém egyptologickém ústavu Filozofické fakulty UK. Je ředitelem českých archeologických výzkumů v Egyptě. Zaměřuje se na období stavitelů pyramid a historii a archeologii třetího tisíciletí před Kristem. Zabývá se studiem kolapsů. Je nositelem nejvýznamnější české vědecké ceny Česká hlava. V roce 2016 s týmem odborníků na základě sedmi zákonů předvídal v publikaci Na Rozhraní povahu současné krize.
Mgr. et MgA. Petr Horký
Je absolventem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (obory občanská výchova a speciální pedagogika). Na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku vystudoval režii. V současné době píše dizertaci na Fakultě sociálních věd UK na téma mediální prezentace cestovatelů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Procestoval asi sto zemí světa; pěšky došel až na severní i jižní pól. Natočil desítky dokumentů, napsal několik populárně naučných knih. Jeho dokumentární film Století Miroslava Zikmunda byl nominovaný na Českého lva.
Autor:
Foto: Petr Horký, Petr Jan Juračka, Pavel Otevřel, Dušan Prouza, Václav Šilha

Sdílejte článek: