V Didaktikonu proběhlo setkání partnerů Matfyzu

úterý, 23. květen 2023

V pondělí 22. května proběhlo setkání firemních partnerů Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, kteří formálně spolupracují v rámci Partnerského programu MFF UK. Setkání se letos konalo ve vzdělávacím centru Didaktikon.

VS1 0416

„Jsem moc ráda, že se letošní setkání firemních partnerů Matfyzu koná zde, v Didaktikonu, protože je to báječná ukázka, jak se univerzita podílí na vzdělávání novým a moderním způsobem – zábavně, interaktivně, hrou,“ řekla v úvodu setkání Tereza Martínková Bártlová, rekreační matematička a manažerka a odborná garantka vzdělávacího centra Didaktikon.

VS1 0188

Každoroční Setkání Partnerů MFF UK je již tradiční akcí: „Matfyz spolupracuje s firemní sférou již po mnoho let, ale formalizována byla až vznikem Partnerského programu v roce 2015. A mám velkou radost, že se spolupracím daří. K dnešnímu dni je zapojeno přes padesát firem, z toho je dvanáct strategických partnerů. Těší mě, že nespolupracujeme jen na poli vědy a výzkumu, ale například i při výuce nebo nabídce témat bakalářských a diplomových prací,“ uvedl děkan Matematicko-fyzikální fakulty UK Mirko Rokyta.

VS1 0168 1 VS1 0207

Prorektor pro vnější vztahy UK a koordinátor Partnerského programu MFF UK Martin Vlach pak blíže představil samotný Partnerský program a různé možnosti zapojení od vypisování témat studentských prací, přes zapojení do výuky, společné výzkumné projekty, účast v mentoringu, ale i podporu talentovaných studentů prostřednictvím cen a stipendií či novinku – možnost mediálního partnerství s Univerzitou Karlovou. „Těší mě, že Partnerský program MFF UK se neustále rozvíjí, že se nám společně daří spolupráce mezi akademickou a komerční sférou posunovat na kvalitativně vyšší a intenzivnější úroveň, kde lze dále rozvíjet existující potenciál.“‎

VS1 0147 1VS1 0044

Win-win situace a příklady dobré praxe

Na setkání partnerů také byly prezentovány tři příklady dobré praxe. Jako první vystoupil Jaroslav Hlaváč, který v rámci programu „industriální student“ kombinuje Ph. D. studium na MFF UK a řešení reálného projektu ve firmě. „Pracuji jako data scientist v oboru počítačové bezpečnosti pro firmu Cisco Systems. Téma mojí disertace je modelování chování zařízení na počítačové síti. Stručně řečeno, monitoruji chování jednotlivých počítačů a snažím se hledat změny, které by mohly znamenat nakažení daného zařízení,“ vysvětluje.

VS1 0294

Za hlavní výhodu tohoto programu považuje možnost dalšího vzdělávání při zaměstnání ve výzkumném oddělení. „V zaměstnání mám přístup k reálným problémům a výpočetním prostředkům. Na univerzitě mohu komunikovat s lidmi s hlubokými znalostmi, které nejsou zaměřeny pouze na jednu konkrétní doménu, což je v mém případě kyberbezpečnost. V zásadě tak mohu dělat aplikovaný výzkum, který je podpořen teoretickými znalostmi z doktorského studia,“ shrnuje Jaroslav Hlaváč, který připouští, že to není vždy jednoduché, ale podle něho se to vyplatí, obzvláště když to zaměstnavatel podporuje.

Jako další příklad dobré praxe byla prezentována i spolupráce Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK, který dodával software, a firmy Trask, kdy spolupracovali na automatizaci agendy notářských zpráv. „Mé zapojení spočívalo v tom, že jsem navrhla a implementovala část systému, který z notářské žádosti umí automaticky vyhledat a zpracovat do strukturované podoby všechny důležité údaje, ve kterých je pak možné hledat,“ popisovala Patrícia Schmidtová, která během studia na Matfyzu pracovala pro firmu Trask. „Byla to pro mě cenná a velmi užitečná zkušenost,“ hodnotí.

„Jelikož si každá firma zabývající se takzvaným algo tradingem (automatickým obchodováním – pozn. red.) své ‚vzorečky‘ velmi chrání, veškerá práce analytiků je ve vědeckém zkoumání a bádání. Z tohoto důvodu jsou pro nás studenti či absolventi MFF UK, velmi cenní pro svoji vysokou odbornost v daných tématech. Víme, že absolventi Matfyzu jsou konkurenceschopní ve světovém měřítku, což je pro nás podstatné. Cílíme na ty největší talenty a Matfyz takové lidi dokáže vyprodukovat,“ sdílela Martina Zátopková ze společnosti Qminers, kde se zabývají vývojem softwaru pro algoritmické obchodování na burze. Společnost Qminers, jejíž majitel a CEO Petr Zahradník je sám hrdý absolvent MFF UK, do partnerského programu vstoupila již v roce 2019 a v letošním roce rozšiřují svoji spolupráci a stanou se „strategickým partnerem“.

VS1 0080

Inspirace i pro další

Na společném setkání byly také předány certifikáty několika novým firemním partnerům MFF UK, kterých od loňského roku přibylo celkem jedenáct. Děkan MFF UK Mirko Rokyta také ocenil firmu JetBrains, která byla oceněna jako nejzajímavější vystavovatel na akci Dny firem 2023 (více v samostatném článku) .

VS1 0279

Součástí setkání také byla komentovaná prohlídka vzdělávacího centra Didaktikon. „Myslím, že volba místa se povedla na výbornou – prostředí vzdělávacího centra přímo vybízelo k navazování nových kontaktů či vymýšlení nových možností spolupráce,“ hodnotí Michal Žák, Proděkan pro PRopagaci MFF UK. A dodává: „Matfyz prostřednictvím těchto firemních spoluprací ukazuje možnou cestu nejen dalším fakultám, ale i univerzitám. Vzájemná spolupráce mezi akademickou a firemní sférou je obohacující.“ 

VS1 0406VS1 0398

Autor:
Foto: Vladimír Šigut

Sdílejte článek: