Vojenská nemocnice provedla inventuru úspěchů ve vědě

neděle, 31. prosinec 2023

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice (ÚVN) je nejen vysoce ceněným poskytovatelem zdravotnické péče, ostatně v roce 2023 získala titul „Nemocnice pro život“. Bere se též za výjimečné akademické pracoviště, kde svou pedagogickou, vědeckou a publikační činnost rozvíjejí všechny tři pražské lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

500

Zmapování vědeckých aktivit za období 2012–2022, prostupujících klinikami střešovické nemocnice si vzalo za cíl sympozium Věda v ÚVN, uskutečněné 13. prosince 2023. Konalo se poprvé, a pravděpodobně ne naposled. „Podle ohlasů nelze vyloučit, že jsme letošní akcí založili tradici. Pokud vím, žádná z pražských fakultních nemocnic dosud nic takového nepořádala,“ glosuje profesor Jan Bartoníček, spoluorganizátor sympozia, s uspokojením. Přední český ortoped, přednosta Kliniky ortopedie 1. LF UK a ÚVN si cení i toho, že se vedle představitelů Ministerstva obrany ČR (zřizovatel ÚVN) na programu akce aktivně podíleli též zástupci lékařských fakult Karlovky: Jedničky, DvojkyTrojky.

002 004 007

Na sympoziu Věda v Ústřední vojenské nemocnici, konaném 13. prosince 2023, nechyběli zástupci Karlovky, děkanové lékařských fakult UK, lékařské kapacity i představitelé ministerstva obrany. Na fotografích ÚVN: prorektor Jan Polák, děkan Martin Vokurka, děkan Petr Widimský, proděkan Josef Zámečník, neurochirurg Vladimír Beneš 

006 013 012

Vojenská nemocnice spojovníkem lékařských fakult UK

V úvodní slavnostní části pronesli zdravice docent Jan Polák – prorektor pro koncepci a kvalitu UK, profesor Martin Vokurka – děkan 1. LF UK, profesor Josef Zámečník – proděkan pro studium 2. LF UK či profesor Petr Widimský – děkan 3. LF UK. Do jednoho ocenili spolupráci fakult s ÚVN, zejména pak kvalitu odborného praktického vzdělávání, kterou nemocnice ve Střešovicích jejim studentům medicíny poskytuje.

Profesor Miroslav Zavoral, ředitel ÚVN, ve svém vystoupení shrnul všechny úspěchy, které se v rovině vědy a výzkumu za desetileté období podařilo dosáhnout; při té příležitosti vzpomněl významu profesora Miroslava Rysky (náměstek ředitele pro vědu a výzkum ÚVN). Za vojenskou složku promluvil a spolupráci napříč klinikami a odděleními ÚVN kladně zhodnotil generál Zoltán Bubeník (foto níže), ředitel Sekce vojenského zdravotnictví MO ČR.

001

Inventura výsledků

Symposium jednak představilo výsledky, jakých jednotlivá pracoviště dosáhla na poli publikačním – zejména pak v zahraničních časopisech s vysokým Impact factorem (IF) a monografiích. Zaslouženou pozornost si ovšem získala i část věnovaná výchově mladých vědců – post doktorandů, docentů či profesorů. Ve Střešovicích se mluvilo rovněž o řešených grantech – především realizovaných Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR. A  v neposlední řadě se účastníci prosincového sympozia mohli podrobněji seznámit s vědeckým zaměřením jednotlivých pracovišť ÚVN.

prof. Bartoníček archiv JB„Směrem ven jsme chtěli ukázat, že i ve vojenské nemocnici se dělá věda, a to na velmi slušné úrovni. I proto se akce vedle zástupců ministerstva obrany zúčastnili a aktivně na ní vystoupili i zástupci Univerzity Karlovy a děkani pražských lékařských fakult,“ říká profesor Jan Bartoníček (foto vpravo).

Věda za péčí o pacienty nezaostává

A jak – snadno či těžce – se dělá věda na ÚVN, konkrétně třeba právě na ortopedické klinice? „Jako všude na klinických pracovištích jsou na prvním místě pacienti. Což ale neznamená, že by věda na naší klinice strádala. Máme dlouholetou a vynikající spolupráci s Anatomickým ústavem 1. LF UK a s Traumatologickým centrem v Drážďanech. Společně se můžeme pochlubit řadou publikací v zahraničních časopisech s IF, monografiemi a kapitolami v monografiích – a to jak doma, tak venku,“ pochvaluje si ortoped.

Připouští, že bez podpory fakulty, a zejména vedení ÚVN by vše šlo poněkud stěží: „Za dobu mého působení ve vojenské nemocnici se mi nikdy nestalo, že bychom byli v našich vědeckých aktivitách omezováni. Naopak, podpora je nadstandardní. Když jsem počítal naše publikace v odborných recenzovaných časopisech od roku 2012, bylo jich celkem sto pět. Z nich šedesát dva v zahraničí a současně rovná padesátka v časopisech s IF.“ I to podle profesora Bartoníčka dostalo „jeho“ Kliniku ortopedie 1. LF UK a ÚVN v roce 2022 na 37. místo ze všech bodovaných pracovišť 1. LF UK; předstihla tak i další renomované ortopedické kliniky (například Motol, Bulovku).

Výchova lékařů od píky

„Jsem optimista,“ odpovídá Jan Bartoníček na otázku, jak vidí nastupující lékařskou generaci a její vědecký potenciál. A upřesňuje: „Nám se vyplácí spolupracovat s mladými lékaři ještě během studentských let. Většina našich úspěšných mediků pracovala na klinice už za svého studia, takže jsme si je vychovali doslova od píky. Několik z nich navíc učí a ´bádá´ i na Anatomickém ústavu Jedničky. Vše se nám pak vrací měrou vrchovatou. Pro ilustraci: v období září až listopad 2023 obhájili úspěšně titul Ph. D. celkem tři lékaři z naší kliniky!“

100 200

Autor:
Foto: archiv ÚVN, Jan Bartoníček

Sdílejte článek: