Medici z Jedničky přistiženi při činu: s pilkou a kladivem

čtvrtek, 2. březen 2023 10:03

Už třináctým rokem probíhá na 1. lékařské fakultě UK nepovinný, volitelný předmět Anatomie a chirurgie končetinových kloubů. A třináctým rokem jsou jeho odbornými garanty a vyučujícími docent Ondřej Naňka a profesor Jan Bartoníček. Však si taky ten předmět pro mediky vymysleli!

008

Ptáte se proč? „Během jednotlivých seminářů mohou zjistit, k čemu je dobrá znalost anatomie. Nejdříve se seznámí s anatomií velkých kloubů, a poté s aplikací získaných poznatků v klinické praxi, především pro rekonstrukční operace,“ říká docent Naňka, přednosta Anatomického ústavu 1. LF UK. Posledních deset let navíc vrchol vyučovaného předmětu obstarává exkurze. Při ní medici poznají technologické kroky, jež promění „kus železa“ v ušlechtilý výrobek třeba kloubní náhradu, a mnozí poprvé v životě pracují s pilkou a kladívkem... 

Forum razitka ověřeno 35Pozvání prohlédnout si jednotlivé provozy moderní továrny na výrobu kloubních náhrad přijala i redaktorka magazínu Forum.

Nepovinně a pro zapálené

K účasti na kurzu se může přihlásit naprosto každý, koho problematika spojení klinické anatomie a  ortopedie zajímá a třeba v koutku duše uvažuje, že by se ortopedii rád věnoval ve své budoucí profesní kariéře. Kurz je otevřen i pro mediky z dalších fakult Karlovky a doktorandy oborové rady Experimentální chirurgie. Každoročně ho absolvuje v průměru dvacet mediků, přičemž většinou jde o studenty třetích a čtvrtých ročníků, kteří mají přece jen už „něco“ za sebou, anča (anatomie) je nestraší a další preklinické obory (biofyziku, biochemii, farmakologii, fyziologii, histologii a embryologii, patologickou fyziologii) mají takříkajíc v malíku. Přesto jsou mezi nimi výjimky (jak je patrno i z níže přiložené ankety – pozn. red.): do volitelného předmětu mají dveře otevřeny i druháci s evidentním zapálením pro ortopedii – pro ně, jak oba pánové vyučující připouštějí, ochotně „přivřou oči“.

007 009

Strojařina pro mediky

Jak již bylo uvedeno, na závěr kurzu se medikům z Jedničky nabízí jedinečná šance: na jedno odpoledne vymění teorii za realitu. Na vlastní oči se seznámí s dosud pro ně neznámým prostředím strojírenského závodu, v kladenské firmě Beznoska. Tradiční rodinná firma, jejímž heslem je „Vracíme radost z pohybu“,  vyrábí ortopedické implantáty a nástroje – především kloubní náhrady – od roku 1992. Na závěr exkurze mají ti odvážnější možnost vyzkoušet si implantaci endoprotézy na umělé kosti, konkrétně části kyčelního kloubu.

Věděli jste, že:
► V problematice osteosyntézy (operační léčby zlomenin pomocí implantátů) a náhrad kyčelního kloubu patřilo Československo již v 80. letech 20. století ke světové špičce? Výroba implantátů a kloubních náhrad se k nám dostala koncem 70. let ze Švýcarska, kde vznikla. Z tehdejšího východního bloku jsme tak byli první a v té době, v zavádění této metody daleko před USA (kde se metoda výrazněji rozšířila o deset let později)...
► První endoprotéza kyčelního kloubu byla v tehdejším ČSSR implantována již v roce 1969? Jednalo se o 58letou ženu s pokročilou artrózou kyčelního kloubu. Základní technika této operace se dodnes příliš nezměnila, zásadní změny však doznaly konstrukce a technologie výroby kloubních náhrad...
► Výrazně narostl i počet ročně prováděných operací? Před 20 lety (2003) to bylo zhruba 6 000, dnes je to už 15 000 v celé České republice...

000„Většina těchto studentů nikdy nebyla ve fabrice, už jen proto je pro ně dnešní exkurze zážitkem,“ říká s úsměvem profesor Bartoníček.  Exkurze probíhají zhruba deset let a vždy je reakce mediků stejná: jsou nadšeni z neobvyklého zážitku, když mohou vidět jednotlivé technologické kroky vedoucí od „kusu železa“ k ušlechtilému konečnému výrobku.

„Není nad to, si teorii ověřit v praxi. Proto si zde mohou na umělých kostech vyzkoušet i pravé ortopedické dovednosti: řezání, rašplování a cementování. Zkušenosti říkají, že děvčata jsou aktivnější než pánové; uvidíme, jak to bude v této skupině,“ komentoval začátek praktické části exkurze ve firmě Beznoska profesor Bartoníček, přednosta Kliniky ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha. Sám se vedle ortopedie zabývá i klinickou anatomií pohybového aparátu. Na vývoji chirurgických nástrojů a náhrad spolupracuje tento kladenský rodák s firmou Beznoska dlouhá léta, kladenské ocelárny (předchůdce firmy Beznoska) poznal důkladně již během svých studií coby brigádník. 

A také se vidělo: děvčata skutečně brala výzvy k činu za vlastní. Ovšem – abychom byli spravedliví – ani mladí budoucí lékaři nestáli stranou. Jak je znát, doktor/doktorka – ortopéd/ortopédka musejí mít páru:

007 e

103 112 110

Je jen pramálo medicínských oborů – jestli vůbec nějaký –, které se u veřejnosti setkávají s tak okázalou popularitou, jakou má ortopedie. Medici z Jedničky i díky praktické části exkurze teď určitě tuší, že „práce s kostmi“, to je především znalost, fyzická zdatnost a fortel při práci.

100

Ve firmě Beznoska se medici seznámili i s historií – vývojem technologie, od prvních po nejnověji vyráběné druhy chirurgických nástrojů a náhrad. Dozvěděli se i o stále se rozvíjející oblasti spojené s využitím 3D tisku. Kupříkladu pro vytvoření modelu náhrady části pánevní kosti. Nebo o implantátech, jejichž kompozitní materiál obsahující titanové kuličky je schopen „prorůst“ a stát se v podstatě součástí původní, vlastní tkáně pacienta.

005 b

c d 004

Během exkurze byl prostor i na otázky. A tak jsme se mediků zeptali, proč si udělali čas a do Kladna přijeli. Jejich motivace je v podstatě stejná, i když odpovědi veskrze individuální a osobité: 

► „Je skvělé, že jsme měli možnost s praxí propojit teorii, které jsme se věnovali uplynulý semestr. Třeba koleno – jeden z nejkomplikovanějších kloubů, teď jsme nahlédli k detailům jeho operace, stejně jako u kyčle, kterou jsme na umělé kosti rovněž probírali,“ zamýšlí se Adam. O tom, že by se stal ortopedem teprve zvažuje, je to jedna z možností.   

► Medika Miroslava obor ortopedie, respektive traumatologie dlouhodobě zajímá: „Z hlediska přenosu teorie do praxe – vidět, jak to funguje – mi dnešní exkurze dala velice mnoho.“

► „Je skvělé po třech letech medicíny, kdy je člověk zaměřen především na preklinické obory a tráví většinu času v knihách, zjistit, že neméně důležitá je práce a manuální zručnost,“ říká Tomáš. A dodává: „Ortopedie se mi hodně líbí.“ 

► Student Vojtěch – patřil mezi nejmladší z účastníků, je teprve ve druháku – s úsměvem prozrazuje: „Jsem budoucí chirurg. Jsem nadšený, moc se mi to líbilo. Jsem rád, že jsem mohl absolvovat celý kurz.“

► I medička Milena je druhačka: „Myslím, že je pro nás důležité vidět reálnou praxi. Pro mě je to motivace jít dál a popasovat se s preklinickými předměty, které – přiznejme si to – nejsou až tak dynamické a populární. Kurz mi dal skutečně moc.“

► „Když se učíte anatomii, a to teda musíte opravdu velice intenzivně, je dobré vědět, k čemu vám všechny nabyté vědomosti v budoucnu budou. Kde všechnu teorii uplatníte v klinických oborech. Je fajn vidět propojení s praxí,“ má jasno Charlotte.

► „Nejspíše se budu po vzoru táty v praxi věnovat kardiologii. Nicméně mě zajímá, jak věci fungují i v jiných lékařských oborech. Mezi nejzajímavější patří určitě ortopedie. Jsem proto rád za možnost absolvovat kurz, který byl dnes zakončen touto zajímavou exkurzí,“ přiznává Vojtěch.

► Medička Veronika patřila ve skupině mediků mezi zkušené matadory: „Sice jsem anatomii a chirurgii končetinových kloubů absolvovala už před dvěma lety, ale covidová pandemie nám tehdy tento výjezd znemožnila. O obor se docela zajímám, byla jsem proto potěšena, že mě pan docent Naňka letos pozval.“

114„Jsem ortoped a u operací totálních endoprotéz mám možnost asistovat. Před pěti lety jsem vyjel na tuto exkurzi poprvé, ještě jako student. Dnes jsem jel spíše jako dozor, ale samozřejmě i proto, že mě problematika chirurgie končetinových kloubů profesně zajímá,“ říká Tomáš, který po studiích získal místo právě v týmu profesora Bartoníčka na Klinice ortopedie 1. LF UK a ÚVN. Tudíž mu redaktorka magazínu Forum položila další otázku – Proč jste se rozhodl právě pro ortopedii? „Na chirurgických oborech se mi líbí, že k vám pacient přijde jako nemocný. Vy mu něco ´opravíte´, sešroubujete a když se všecko povede, pacient odchází, respektive odjíždí domů zdráv. Prostě to není jen o předepisování tabletek. Navíc pracujete rukama, na všechno si můžete – vlastně musíte sáhnout.“     

Jednosemestrový kurz je sice volitelný, ale i tak si z něj absolventi odnášejí zápočet. A právě zápisu zápočtu – u mnohých mediků dokonce do papírových indexů! – patřil úplný závěr kladenského pobytu:

011

Autor:
Foto: Marcela Uhlíková

Sdílejte článek: