Podcast zPráva: O politice v klimatické krizi i roli práva

čtvrtek, 9. březen 2023 12:36

GumplovaNová epizoda podcastů zPráva, které vznikají na Právnické fakultě UK, se věnuje klimatické změně, populismu, environmentálnímu hnutí, politice v klimatické krizi a také roli práva.

Diskutují spolu docentka politologie Petra Gümplová, jež od roku 2010 působí v Německu, spolu s moderátorem Petrem Aghou z katedry politologie a sociologie PF UK.

O dvou táborech a budoucnosti

Po desetiletí debat přichází změna. Klimatická krize již dávno není toliko tématem vědeckých laboratoří, ale čím dál více hýbe společností, a to napříč takřka celým světem. S trochou nadsázky lze konstatovat, že vznikly dva tábory. Ten první, populistický a konzervativní, nahlíží na klimatickou krizi poněkud bagatelizující optikou a nabízí spíše status quo. Je reprezentován střední a starší generací. Druhá skupina, kde mají dominantní postavení mladší obyvatelé planety, termín klimatické krize a někdy i blížící se apokalypsy naopak hojně zdůrazňuje.

Jaká se nabízejí řešení? Existuje pouze jedna radikální cesta? Jak se ke klimatické krizi staví demokratické politické strany? A lze vůbec danou problematiku řešit demokraticky, formou volby, nebo je jedinou cestou radikální změna politiky a společnosti?

Odpovědi na tyto otázky nabízí docentka Gümplová, jež v novém díle hovoří s právníkem Petrem Aghou (v magazínu Forum jsme o něm v roce 2020 přinesli obsáhlý profilový článek).

Autor: Pavel Nesit
Foto: Shutterstock, PF UK

Sdílejte článek: