Chtějí změnit nefunkční systémy. Nejlepší se ukáží v Oxfordu

úterý, 18 leden 2022 13:21

Ještě čtrnáct dní mohou studenti hlásit svoje projekty do prestižní mezinárodní soutěže Map the System. Jejím cílem je naučit vysokoškoláky komplexně popsat vybraný problém současné společnosti, prozkoumat jeho vyzkoušená řešení, navrhnout a obhájit si svoje vlastní, a v důsledku tak třeba odstartovat i systémovou změnu. V polovině dubna se uskuteční české kolo soutěže, ten nejlepší tým pak svůj projekt představí v červnu na Oxfordské univerzitě před mezinárodní porotou.

1
Barbora Komberec Novosadová se tématem systémových změn zabývá i v rámci své dizertace.

Do soutěže se dosud přihlásily tři studentské týmy Univerzity Karlovy a další to zvažují. První z přihlášených v rámci svého projektu řeší nakládání s bioodpadem v Praze, kdy hledá jeho možné další využití. Druhý tým se zaměřil na deinstitucionalizaci psychiatrické péče. Třetí se pak zabývá tématem duševního zdraví středoškoláků.

Studenti se nad projekty spojili díky kurzu Map the System I: Úvod do systémového myšlení, který vede od zimního semestru v Kampusu Hybernská Barbora Komberec NovosadováCentra pro přenos poznatků a technologií UK. „V minulých ročnících uspěly i projekty, které se soustředily na nějaký lokální jev, ale jehož řešení se může uplatnit i jinde ve světě. Třeba kanadské týmy se často zabývají tématem původních obyvatel a jejich diskriminací v různých oblastech. Díky tomu, že je lokální téma nahlíženo ze systémové perspektivy, je možné některé z prozkoumaných vzorců využít i jinde. Porota velmi oceňuje to, když studenti nejdou jenom po povrchu, ale věnují tématu čas a přistoupí k němu s respektem,“ zdůraznila.

Kurz, který Barbora Komberec Novosadová vede, má studenty techniku mapování systému a vše, co s tím souvisí, naučit. „Zabývali jsme se tím, jak systémy fungují, jaké mají charakteristiky a jaké jsou možnosti systémové změny. Pracovali jsme se základními nástroji systémového myšlení, které pak studenti přímo aplikovali na svoje téma,“ vysvětlila.

Na kurzu se potkali studenti napříč obory a fakultami Univerzity Karlovy. Právě různé prostředí, ze kterého jednotliví členové týmů vycházejí, obohacuje jejich projekt a přináší různé pohledy a přístupy k řešení vybraného problému. Studenty navíc učí komunikovat vzájemně mezi sebou, což je dobrá průprava i pro jejich profesní život.

Bioodpad1
Důležité je naučit se také dostatečně srozumitelně prezentovat projekty.

Kurz pokračuje i v nadcházejícím semestru. Otevřený je přednostně těm, kteří se chtějí do soutěže ještě přihlásit. Studenti se nyní zaměří na to, jak svůj projekt jasně, stručně a srozumitelně představit ostatním. „Soutěž Map the System je také o tom vyprávět a vizualizovat příběh tak dobře, aby ho i ostatní lidé snadno pochopili a porozuměli mu. Cílem je udělat mapu, která postihne komplexitu, ale zároveň se v ní nikdo neztratí,“ podotkla Barbora Komberec Novosadová.

Soutěž organizuje výzkumné centrum Skoll Center for Social Enterpreneurship na Saïd Business School Oxfordské univerzity. Účastní se jí stovky studentských týmů z celého světa. Univerzita Karlova se letos zapojila poprvé a je jediným tuzemským zástupcem v soutěži. Výběr systému, který tým zmapuje a navrhne jeho změnu, se letos tematicky musí dotýkat oblasti zdraví, ekonomiky, klimatu nebo společnosti. Uzávěrka přihlášek do soutěže je 31. ledna.

Všechny přihlášené české týmy představí svou práci v polovině dubna nejprve před domácí porotou. Složená bude ze zástupců Univerzity Karlovy, českých nadací a také organizace Ashoka, která podporuje sociální inovátory po celém světě. „Studenti tak získají kvalifikovanou zpětnou vazbu. Může jim to pomoct dostat se do zajímavého prostředí a projekt nakonec i realizovat,“ upozornila Barbora Komberec Novosadová.

2

Vítěz domácího kola soutěže představí svůj projekt ve finále přímo v Oxfordu. Vedle toho jsou pro studenty, kteří do Velké Británie odjedou, přichystané také přednášky s osobnostmi napříč obory, které se k tématu mapování systému vážou. „Už jen dostat se tam je velmi přínosné. Velká část soutěže je také o networkingu. Když tam narazíte na někoho, kdo se věnuje podobnému tématu, můžou z toho vzniknout mezinárodní akademické spolupráce nebo třeba nějaký start-up se společenským dopadem,“ podotkla Barbora Komberec Novosadová s tím, že v této soutěži opravdu není důležité vyhrát, ale především v ní lépe poznat náš svět i sebe sama.

Mgr. Barbora Komberec Novosadová
Je doktorandkou Fakulty humanitních studií UK. Ve svém výzkumu se věnuje fungování nadací a nadačních fondů a v souvislosti s tím i tématu systémových změn. Vystudovala také marketingovou komunikaci a PR na Fakultě sociálních věd UK. Je členkou týmu Inovační laboratoře UK, která působí v Kampusu Hybernská pod záštitou Centra pro přenos poznatků a technologií UK.
Autor:
Foto: Hynek Glos

Sdílejte článek: