Podcast Pod čepicí ukazuje Karlovku i středoškolákům

čtvrtek, 20. říjen 2022 19:38

Představit středoškolákům Univerzitu Karlovu moderní formou podcastů a zodpovědět jim otázky, které je při přestupu na vysokou skutečně zajímají. Přesně to je cílem projektu Pod čepicí UKa!, který v letošním roce vyhrál interní grantovou soutěž UKa!. Premiérový díl komentují jeho tvůrci, zakladatelé podcastu Pod čepicí.

IMG 7943 2
Aktéři prvního dílu podcastu Pod čepicí UKa! (zleva) moderátoři Petr Kašík a Jakub Pokorný s hostem, advokátem Adamem Felixem.

„Cílem našeho UKa! projektu je připravit sérii diskuzí – živě natáčených podcastů – na vybraných středních školách, v nichž postupně představíme všech sedmnáct fakult Univerzity Karlovy. K diskuzi vždy pozveme vybraného představitele dané fakulty, jehož se budou ptát dva moderátoři z týmu Pod čepicí a především sami středoškoláci. Výsledný záznam pak vyjde jako podcast, aby si diskuzi mohli poslechnout i další,“ říká Petr Kašík, doktorand Přírodovědecké fakulty UK a jeden ze spoluzakladatelů podcastu.

„Významným benefitem našeho projektu je jeho trvanlivost a přenositelnost – studenti a studentky se k podcastům mohou kdykoliv vrátit a nezáleží, na které střední škole studují. Stejně tak je tato série podcastu nadčasová, protože studenti při přechodu ze střední na vysokou školu stále řeší podobné otázky – jak se připravit na přijímačky, jak se naučit učit, jak zvládat stres a tak dále,“ zdůrazňuje druhý ze zakladatelů podcastu Pod čepicí Jakub Pokorný, doktorand na Matematicko-fyzikální fakultě UK.

Podcast Pod čepicí

Založila skupina studentů Univerzity Karlovy s cílem přiblížit laické veřejnosti zajímavosti ze světa vědy a život vědců a vědkyň takový, jaký doopravdy je. Spolupracují i s iniciativou Zeptej se vědce, kde v rámci krátkých dílů odpovídají na dotazy veřejnosti. Za sebou již mají sedmnáct dílů, přes šest tisíc poslechů a 250 stabilních posluchačů. Kterou epizodu by určitě doporučuli k poslechu? „To je těžké, nejlépe všechny! Ale začít můžete třeba s adiktologem Tomášem Jandačem,“ vábí autoři. Poslechněte si ji níže.

První natáčení předčilo očekávání

Podcastový tým Pod čepicí má za sebou první natáčení na Gymnáziu Arabská, kde spolu s Adamem Felixem představili Právnickou fakultu UK. Jaké to bylo? „Našemu konceptu vedeného rozhovoru s hostem jsme věřili, ale nevěděli jsme, zda se studenti a studentky nebudou zdráhat ptát. Realita předčila naše očekávání! Natáčení se zúčastnilo osm středoškoláků, kteří zvažují přihlášku na práva a kteří se ptali od první chvíle a v dotazech pokračovali i po skončení nahrávání,“ sdílí své nadšení moderátoři.

FeYT6GAXoAEOKtC

Co středoškoláky a středoškolačky nejvíce zajímalo? „Třeba jaké jsou rozdíly mezi právy v Praze, Brně, Olomouci či Plzni a proč si Adam vybral právě Právnickou fakultu UK. Hodně otázek směřovalo na přijímací řízení a Scio testy, což bylo i tím, že Adam je člen veřejné oponentury Scio a mimo jiné kontroluje, zda jsou otázky v přijímačkách srozumitelné. Ptali se i na samotné studium – jak se učit, když nejsou biflovací typ, ale i na následnou advokátní praxi – jak se lze profilovat nebo jak zvládat pracovní stres.“

Každý týden jeden díl

UKa logo podtitul vertikalni cerven pozitiv„Naším cílem je dostat se co k nejvíce studentům a studentkám a usnadnit jim rozhodování nebo nástup na vysokou školu. Neočekáváme, že si všichni poslechnou všechny díly, naopak si efektivně vyberou jen ty fakulty, které je zajímají. Z podcastů také budeme vybírat to nejzajímavější na sociální sítě. Středoškoláci, kteří se zúčastní samotného natáčení, pak získají unikátní možnost ptát se zástupců Univerzity Karlovy na cokoliv, co je skutečně zajímá. I kdybychom pomohli s rozhodováním jen těm, tak to stálo za to,“ míní tvůrci podcastů.

„Sami jsme zvědaví, na co se boudou středoškoláci ptát. Zda se například některé otázky budou opakovat na skutečně všech fakultách... Tyto poznatky plánujeme na závěr zpracovat,“ říkají Jakub s Petrem. Podle čeho vybírali zástupce jednotlivých fakult? „Chceme vždy někoho, kdo danou fakultu dobře zná a má i určitý přesah, například, kdo tam pokračuje na doktorát, kdo je aktivní v akademickému senátu nebo má nějaké jiné zajímavé aktivity. Vybíráme většinou spíše mladší zástupce a zástupkyně, kteří mají čerstvé zkušenosti a dokáží si lépe vzpomenout, co sami při přechodu na vysokou řešili. Ale chceme nabídnout pestrost, takže někdy přizveme i seniornější akademiky nebo například více zástupců. Nechte se překvapit,“ lákají k poslechu dalších dílů tvůrci podcastové série.

 Kdo tvoří podcastovou sérii Pod čepicí UKa!?

FRhIeqrXwAECpt8Petr Kašík (PřF UK)

Je studentem doktorského programu fyziologie živočichů na PřF UK, kde se věnuje kardiofyziologii. Spoluzaložil podcast Pod čepicí, kde má roli moderátora, ale pomáhá i s postprodukcí a publikací podcastů. Kromě toho je spoluzakladatelem časopisu CzechSight, který popularizuje vědu pro široké české publikum.

FUflWS9WQAAnyFHJakub Pokorný (MFF UK)

Studuje doktorský program fyzika Země a planet na MFF UK, kde se věnuje numerickému modelování procesů probíhajících pod povrchem Země. Spoluzaložil podcast Pod čepicí, kde má roli moderátora. V rámci projektu UKa! má na starosti komunikaci se středními školami.

FSjuV8LXEAAqAIGTadeáš Matěcha (PedF UK)

Studuje magisterský studijní program kombinující matematiku a chemii na PedF UK. Na katedře andragogiky a managementu vzdělávání také studuje obor školský management. V rámci projektu UKa! má na starosti zpracováním zvukového záznamu a přípravu příspěvků pro sociální sítě včetně tvorby krátkých záznamů na platformě TikTok. Zároveň bude jedním z moderátorů. Kromě toho vede přírodovědné kroužky a workshopy pro děti.

FVxwMIsXoAAYxDOKristina Hakenová (3. LF UK)

Studuje doktorský program neurovědy na 3. LF UK. Zabývá se psychofarmakologii v Národním ústavu duševního zdraví (NÚDZ). Je moderátorkou podcastů a tvoří obsah pro sociální sítě.

 FXhnEHJX0AAdfskLukáš Kekrt (PřF UK)

Je absolventem magisterského programu mikrobiologie na PřF UK a nyní pracuje pro PR agenturu zaměřenou na české technologické firmy. Je moderátorem podcastů a tvoří obsah pro sociální sítě

Vybrané podcasty bude sdílet i magazín Forum.

Autor:
Foto: archiv Pod čepicí

Sdílejte článek: