Fulbrightisté z Karlovky: Kdo uspěl a bude sbírat zkušenosti v USA?

středa, 3. červenec 2024 10:02

Celkem šestadvacet českých vědců a vědkyň, studujících či zástupců nevládních organizací uspělo v prestižním klání o Fulbrightovo stipendium a v akademickém roce 2024/2025 budou sbírat zkušenosti v USA. Mezi nimi i devět kolegů a kolegyň z Univerzity Karlovy.

438118985 1090408659187012 5000418208108140438 n 1

Konkrétně se jedná o následující Fulbrightisty z Univerzity Karlovy:  

Eva Holtanová (3MFF UK) 

 • Colorado State University, Department of Atmospheric Science
 • Visiting Scholar Program (02/2025 – 07/2025)

Vnitřní proměnlivost klimatu při různých vlivech

Projekt bude analyzovat změny vnitřní proměnlivosti klimatu při různých úrovních ovlivnění a její vliv na teplé a studené extrémy nad kontinenty středních šířek na severní polokouli. Kromě významu pro další výzkum budou výsledky sloužit jako podklad pro jistější plánování strategií přizpůsobení a zmírnění dopadů.

 

4Jiří Žák (PřF UK)

 • University of Minnesota Twin Cities, N. H. Winchell School of Earth and Environmental Sciences
 • Visiting Scholar Program (03/2025 – 07/2025)

Sledování vzniku nejstarších superkontinentů Země

Projekt bude zkoumat mechanismy, kinematiku a časové měřítko vzniku nejstarších superkontinentů Země. Terénní výzkum se zaměří na širokou zónu podél okrajů kráterů Superior a Wyoming, která může zaznamenat jejich kolizi v pozdním archaickém období (cca před 2,8-2,5 miliardami let). Integrativní přístup využívající strukturní a mikrostrukturní analýzu, magnetickou anizotropii a paleomagnetismus by pak měl poskytnout klíčová omezení týkající se stylu kontinentální deformace a ověřit, zda se v archaickém období mohly zformovat superkontinenty, což je otázka, která má zásadní význam pro naše chápání fungování naší planety a jejího vývoje v čase.

 

5Kristýna Bubeníková (PřF UK)

 • The University of Iowa, College of Liberal Arts and Sciences
 • Fulbright-Masaryk Program (11/2024 – 07/2025)

Na tango jsou potřeba tři: Diverzita a evoluce rodu Torymus a interakce s duby a společenstvy dubových žlabatek v Severní Americe

Parazitoidi významně ovlivňují ekologické interakce a celé ekosystémy. Můj projekt zkoumá tritrofické interakce zahranující zástupce parazitoidů z rodu Torymus, hálkotvorné žlabatky a duby v Severní Americe. Za užití morfologických, ekologických a genomických metod se zaměřuje na ekologicko-evoluční dynamiku rodu Torymus, jeho diverzifikaci a faktory způsobující přeskoky na jiného hostitele. Výsledky přispějí k pochopení evoluce biodiverzity, což je důležité obzvlášt v době, kdy čelíme jejímu poklesu. 

 

6Jan Hrabovský (MFF UK)

 • New Mexico State University, Department of Physics
 • Fulbright-Masaryk Program (11/2024 – 7/2025)

Vliv teploty na optické, strukturní a luminiscenční vlastnosti vybraných materiálů pro fotonické aplikace, detektory a senzory

Projekt bude zaměřen na teplotně závislou optickou charakterizaci a teplotně indukované strukturní změny sledované optickými a fotoluminiscenčními metodami s využitím materiálů s vysokým specifickým významem pro nelineární optiku (chalkogenidová/teluritová skla), středně infračervené detektory (slitiny In-Ga-Ar-Sb) a fotonické aplikace (materiály dopované vzácnými zeminami, MoS₂ /MoSe₂/MoTe₂).

 

8Kateřina Jandová (PřF UK)

 • Dartmouth College, Faculty of Arts and Sciences, New Hampshire
 • Fulbright-Masaryk Program (10/2024 – 05/2025)

Příspěvek geogenního organického uhlíku k modernímu koloběhu uhlíku a jeho citlivost na změnu klimatu

Geogenní organický uhlík je významnou, ale nedostatečně kvantifikovanou zásobárnou půdního uhlíku. Při vystavení oxidačnímu prostředí dochází k jeho mineralizaci, ale tento tok je v globálních modelech uhlíku přehlížen. Shromáždím důkazy o tom, do jaké míry jsou ekosystémy ovlivněny vstupem geogenního organického uhlíku, a navrhnu, jak lze tyto informace začlenit do modelů zemského systému. Navrhnu také experiment, který ověří, zda zvýšený přísun čerstvého uhlíku očekávaný v rámci globálních změn tento tok zvýší.

 

7Jiří Kocián (FSV UK)

 • Rutgers University, Department of Political Science, New Jersey
 • Fulbright-Masaryk Program (10/2024 – 03/2025)

Postpopulistická politická legitimita ve střední Evropě: Radikalizace a polarizace v Polsku a České republice

Posuzuji vývoj naší současné krize demokracie ve střední Evropě v perspektivě shora dolů i zdola nahoru optikou digitálních humanitních věd a analytických nástrojů založených na umělé inteligenci.

 

9Anna Malečková (LFP UK)

 • University of Maryland, Department of Biological Sciences
 • Fulbright-Masaryk Program (08/2024 – 01/2025)

Učení založené na kompetencích: Vedení studentů k dosažení mistrovství

Metody založené na důkazech, jako je vzdělávání založené na kompetencích (Competency-Based Education , CBE), se staly důležitou součástí výuky a učení na vysokých školách. Cílem projektu je implementovat prvky CBE do kurzu STEM a vyhodnotit jeho vliv na schopnost studentů zvládnout navržené výukové cíle v prostředí velké třídy.

 

10Lukáš Filippi (PedF UK)

 • University of Texas, School of Music
 • Visiting Student Program 09/2024 - 12/2024

Falsetová/M2 cvičení jako hlavní nástroj pro strukturování mužského pěveckého hlasu: Dědictví Anthonyho Frisella v americkém školství

Výcvik mužského pěveckého hlasu obvykle začíná od snadno dostupného hrudního hlasu. Tento projekt se zabývá alternativním přístupem, který buduje plný hlas od falzetové fonace a který byl rozsáhle popsán v knihách amerického zpěváka a pedagoga Anthonyho Frisella.

 

11Tereza Plíštilová (FSV UK)

 • Princeton University, Department of Political Science, New Jersey
 • Visiting Student Program (09/2024 – 01/2025)

(Ne)viditelné arabské jaro 2.0 v globálních médiích? Nová vlna sporné politiky na Blízkém východě a v severní Africe

Můj výzkum založený na datech se zaměřuje na globální mediální viditelnost protestních událostí na Blízkém východě a v severní Africe (MENA) po arabském jaru a využívá interdisciplinární přístup, který vychází z teoretických poznatků mediálních studií, sociologie a IR.

 

Kompletní seznam letošních Fulbrightistů naleznete na webu fulbright.cz

Autor:
Foto: Fulbrightova komise

Sdílejte článek: